Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Політика як соціальний інститут

Сутність політики нерозривно пов’язана з двома категоріями — політичною владою і політичним управлінням. Адже метою діяльності будь-якого політичного суб’єкта є боротьба за владу та її здійснення. В свою чергу здійснення влади, як правило, передбачає і політичне управління.

Політика є одним з найбільш складних явищ, включених у цілісність соціального життя. Цим пояснюється велика кількість (більше дев’яноста) визначень політики. Комплексний характер політики припускає її вивчення на основі сукупності економічних, соціологічних, психологічних та інших знань.

Політика це сфера життєдіяльності суспільства, система певних суспільних відносин, взаємодії класів, націй, інших соціальних груп, держав. Це сукупність дій, мір, установ, за допомогою яких узгоджуються інтереси окремих соціальних груп соціально неоднорідного суспільства. Це рух певного класу, соціальної групи, що прагне реалізувати свої інтереси. Це прагнення, поєднане із завоюванням і використанням державної влади, цілеспрямованим впливом на неї.

Політика є явищем соціальним, тобто здійснюється виключно соціальними суб’єктами (окремими індивідами, соціальними спільностями і соціальними організаціями), виключно по відношенню до соціальних суб’єктів і виключно в інтересах окремих соціальних суб’єктів. І хоча елементи підкорення — панування, що є зовнішнім виявом політики, існують і в тваринному світі, проте у тварин такі відносини здійснюються на основі інстинкту, є несвідомими і незворотними. У соціальному ж світі панування і підкорення здійснюються свідомо, не на основі інстинктів, а на основі політичних потреб та інтересів. Отже, підкреслимо ще раз, що політика — суто соціальне явище.