Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Основні напрями в сфері корпоративного тренінгу

I.B. Вачков виділив чотири напрями тренінгів:

1) тренінг як своєрідна форма дресури, при якій жорсткими маніпулятивними прийомами за допомогою позитивного підкріплення формуються потрібні паттерни поведінки, а за допомогою негативного підкріплення «стираються» непотрібні, на думку керівника;

2) тренінг як тренування, в результаті якого відбувається формування і відпрацювання умінь і навичок ефективної поведінки;

3) тренінг як форма активного навчання, метою якого є, перш за все, передача психологічних знань, а також розвиток деяких умінь і навичок;

4) тренінг як метод створення умов для саморозкриття учасників і самостійного пошуку ними способів розв’язання власних психологічних проблем.

У ділових навчальних тренінгах можливі такі напрями:

  • підвищення лідерських здібностей;
  • створення ефективної команди;
  • тренінг продаж;
  • тренінг педагогічної майстерності;
  • методичний тренінг для психологів та інші.

У практичній психології тренінги класифікують за чотирма групами.

Перша група — тренінги, спрямовані на підвищення ефективності роботи команди і організації в цілому: побудова команди; ефективні комунікації.

Друга група — тренінги з розвитку навичок, пов’язаних з конкретними бізнес-процесами: управління проектами; навички продаж; продажі телефоном; маркетинг; фінанси; підбір персоналу.

Третя група — тренінги, спрямовані на підвищення особистої ефективності менеджерів і співробітників: навички особистої ефективності; управління часом, стресом, командою, мотивацією, конфліктами; лідерство; навички проведення ефективних зборів; навички публічного виступу.

Четверта група — тренінги з розвитку персоналу: тренінг для тренерів; наставництво (коучінг); навички передачі повноважень (делегування). Вважаємо за потрібне виокремити п’яту групу — тренінги особистісного зростання, емпатійності, креативності, сенситивності та ін.