Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Основні форми бізнес-навчання (спеціальне професійне навчання, технологічне професійне навчання, бізнес-психологічне навчання, психологічне навчання)

Формальне професійне навчання працівників робітничих професій містить:

  • первинну професійну підготовку,
  • перепідготовку,
  • підвищення кваліфікації робітників.

Таке навчання може здійснюватися безпосередньо у роботодавця або організовуватися на договірних умовах у професійно-технічних навчальних закладах, на підприємствах, в установах, організаціях. За результатами формального професійного навчання працівникові видається документ про освіту встановленого зразка.

Для організації професійного навчання роботодавець може утворити окремий підрозділ з питань професійного навчання працівників або покласти функції з організації такого навчання на відповідних фахівців.

Неформальне професійне навчання працівників — це набуття працівниками професійних знань, умінь і навичок, не регламентоване місцем набуття, строком та формою навчання. Таке навчання здійснюється за згодою працівників безпосередньо у роботодавця згідно з рішенням роботодавця за рахунок його коштів з урахуванням потреб власної господарської чи іншої діяльності.

Бізнес-тренінг (з англ. business training) – один із видів навчання, що має на меті формування ділових навиків та вмінь, необхідних для ефективної діяльності працівників. Це опанування навичками, що стосуються когнітивних структур учасників, їх особистісних характеристик, установок, поведінкових моделей, цінностей і пріоритетів (наприклад, навички продажу, презентації, управління персоналом тощо).

Тренінги професійних навичок є фактично перехідною формою між активними методами підготовки і професійним навчанням персоналу, підвищенням кваліфікації тощо. Такі тренінги здійснюються фахівцями з даного виду діяльності і дуже рідко – психологами. Проте процес удосконалення професійних навичок стає набагато ефективнішим при використанні саме психологічних технологій. Тренінги професійних навичок дуже різноманітні, адже видів діяльності в різних сферах бізнесу дуже багато.