Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Напрямки розвитку кар’єри в організації (бюрократичний, професійний, сімейний, демократичний)

Плануючи кар’єру співробітників слід також враховувати напрями її побудови. Існує чотири напрями, по яких можна будувати кар’єру:

  1. Бюрократичний: підвищення в посаді, зміна мірі відповідальності, підвищення заробітної плати.
  2. Професійний: підвищення компетенції, створення у людини відчуття своєї незамінності. Професійна кар’єра пов’язана з можливістю підвищення кваліфікації співробітників. Необхідно пам’ятати, що співробітник належить також професійному товариству, тому для нього є важливим і обмін досвідом з колегами в організації, і участь в процесах, які відбуваються в професійному середовищі поза організацією.
  3. «Сімейний»: співробітники роблять кар’єру, стаючи «частиною сімейного альбому» фірми, знаючи її історію, звички і дрібниці життя колег, приймаючи участь у корпоративних заходах, підтримуючи традиції.
  4. Демократичний: людина повинна бути почута, її думка повинна бути доведена до інших людей, вона повинна отримати задоволення у своєму честолюбстві.

Переважання одного з цих напрямів свідчить про непродуманість побудови кар’єри. Необхідно продумувати здійснення кар’єри співробітників по всіх напрямах.

Підсумком планування кар’єри співробітника в організації може бути оформлення відповідного документу – кар’єрограмми, або плану кар’єри.