ReferatsS

Все для студентов и самообразования

Екологія

Важкі метали та їх вплив на організм людини, санітарні норми
Вступ 1. Вплив шкідливих речовин на організм людини 1.1. Санітарні норми 2. Важкі метали та їх вплив на організм людини 2.1.  Водні  ресурси 2.2. Забруднення геологічного середовища кадмієм 2.3.... докладніше


28 / 01 / 2018
Проблеми впровадження систем екологічного управління та екологічної сертифікації продукції відповідно до міжнародних стандартів
Вступ. 1. Міжнародні стандарти екологічної сертифікації продукції. 2. Впровадження систем екологічного управління та екологічної сертифікації продукції. 3. Проблеми та перспективи впровадження систем екологічного управління та екологічної сертифікації продукції. Висновки.... докладніше


Система управління природокористування
Вступ. 1. Загальні і регіональні тенденції природокористування. 2. Нові підходи в управлінні еколого-економічними процессами. 3. Моніторинг та контроль ефективності природоохоронної політики. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність роботи. Чим... докладніше


Навколишнє середовище, якість та оцінка
Вступ. 1. Якість навколишнього середовища. 2. Оцінка навколишнього середовища. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Оцінки глобального екологічного стану навколишнього середовища змінюються від оптимістичних (типу "необхідно запобігти екологічній кризі") до... докладніше


Особливості охорони чистоти атмосферного повітря, водних ресурсів і ґрунтів, рослинного і тваринного світу
Вступ 1. Вплив господарської діяльності на ґрунт та водні ресурси, їх збереження 2. Масштаби і наслідки забруднення чистоти атмосферного повітря 3. Види забруднення навколишнього природного середовища та напрямки його... докладніше


Утилізація відходів нафтопереробки та нафтохімії
Вступ. 1. Проблема утилізації промислових відходів. 2. Утилізація відходів паливно-енергетичного комплексу. 3. Утилізація відходів металургійного комплексу. 4. Утилізація відходів хімічного виробництва. 5. Утилізація відходів переробки деревини. Висновки. Список використаних... докладніше


Які чинники лежать в основі концепції взаємодії економіки та екології
Вступ. 1. Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи. 2. Засади взаємодії економічних та екологічних чинників у формуванні державної політики сталого розвитку. 3. Економічні аспекти проведення екологічної політики. Висновки. Список... докладніше


Екологічний стан басейнів річок України, проблеми і шляхи їх подолання на прикладі річки Південний Буг
Вступ. 1. Екологічний стан басейнів річок України. 2. Фізико-географічна характеристика річкових басейнів. 3. Джерела і види забруднення водних ресурсів. 4. Шляхи подолання екологічних проблем на прикладі річки Південний Буг.... докладніше


Основні заходи охорони рослинного світу
Вступ. 1. Основи охорони рослинного світу. 2. Забезпечення охорони рослинного світу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Природні рослинні ресурси за своєю екологічною, господарською, науковою, оздоровчою, рекреаційною цінністю та іншими... докладніше


Рух енергії в екосистемах, закон збереження енергії і її якості
Вступ. 1. Загальна схема трансформації енергії в екосистемах. 2. Поняття про екологічні піраміди. 3. Енергетична класифікація екосистем. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Екосистема — основне поняття екології Екологія розглядає... докладніше