Освіта та самоосвіта

Все для студентов и самообразования

Екологія

Екологічні проблеми сучасного міста
Вступ Аналіз екологічної безпеки міста або регіону тісно пов’язаний з дослідженням впливу навколишнього середовища на людину, який можна визначити за допомогою показників захворюваності та смертності у межах певних територіальних... докладніше


Реагування на спроби розміщення на території України сховищ радіоактивних відходів
Вступ Актуальність теми. Згідно з загальноприйнятими принципами безпеки [1, 2] кінцевою стадією поводження з радіоактивними відходами (РАВ) є їх остаточне захоронення. Безпека захоронення РАВ має забезпечуватись за рахунок створення... докладніше


Ергономічні вимоги як елемент покращання життєдіяльності людини
Вступ Україна як незалежна держава, потребує створення системи ергономічного забезпечення свого промислового комплексу і життєзабезпечення населення. Обидві ці складові тісно пов’язані між собою, оскільки людина, беручи участь у виробництві... докладніше


Екологічні обмеження росту відкритої економіки України в контексті сучасної глобалістики
Актуальність теми. Концепції глобалістики базується на ідеях тісного взаємозв’язку соціально-економічних і екологічних процесів розвитку. Це відповідає сучасному рівню осмислення глобальних проблем, але все ще є недостатнім, бо не досягає... докладніше


15 / 06 / 2020
Життєві форми рослин
1. Життєві форми рослин Серед пристосувань живих організмів до середовища існування особливе значення мають так звані морфологічні адаптації, тобто зміни у зовнішній будові, що дали змогу жити рослині саме... докладніше


Екологічна криза: політичні шляхи вирішення
Вступ Виробничу і побутову дію суспільств на природу носить як свідомий, так і стихійний, як позитивний, так і негативний характер. Цю сторону діяльності називають екологічній складовій. Екологічна діяльність є... докладніше


Кіотський протокол: перспективи та досягнення для України
Вступ Актуальність. Через складну еколого-економічну ситуацію, що склалася в Україні щодо посилення навантаження на природне середовище, для забезпечення стійкого розвитку політика енергозбереження й охорона навколишнього середовища мають розглядатися не... докладніше


31 / 01 / 2020
Оцінка екологічного стану України
Вступ Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти дослідження екологічного стану України 1.1. Основні екологічні проблеми України 1.2. Характеристика державної політики щодо покращення екологічного стану Розділ 2. Аналіз сучасного екологічного стану в... докладніше


22 / 01 / 2020