Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Стиль життя як чинник соціально-психологічної адаптації особистості

Об’єктивна або суб’єктивна неможливість самореалізації та досягнення значимих цілей, почуття соціальної й економічної незахищеності або втрата відповідальності і контролю над ситуацією переводять стиль життя в площину «вимушеності», що є показником негативної адаптації до несприятливих рівнів життя.

Пріоритетні якості, що сприяють адаптованості особистості:

  • енергетична обдарованість;
  • стресостійкість;
  • уміння навчатися;
  • саморегуляція й активність;
  • гнучкість характеру (здатність у різних життєвих обставинах виявляти різні риси характеру), що відповідає ринковій орієнтації;
  • виразні вольові якості;
  • прикладний інтелект;
  • високий рівень розвитку пам’яті та уваги;
  • вираженість мотиву досягнення;
  • перевага спрямованості на справу, а не на спілкування.

Не тільки наслідки соціально-психологічної адаптації змушують змінювати стиль життя, але й свідомо обраний стиль обумовлює соціальну дезадаптацію, десоціалізацію.

Індивідуально-психологічні характеристики особистості і свідомо обраний стиль життя, ґрунтований на пасивності, відмова від відповідальності детермінують і визначають стан дезадаптації.

Психологічна соціалізація до нових ринкових умов пов’язана з формуванням певного стилю життя, свободи прийняття рішень, відповідальності і контролю.