Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Розвиток персоналу як основа управління в HR сфері

HRM (human resources management, управління персоналом, HR-менеджмент) — область знань і практичної діяльності, спрямована на залучення в організацію кваліфікованого персоналу, здатного виконувати покладені на нього обов’язки, і оптимальне його використання. Управління персоналом є невід’ємною частиною автоматизованих систем управління підприємством.

Основні методи управління персоналом, які реалізуються за допомогою HRM-системи:

Економічні: матеріальне стимулювання і санкції, фінансування і кредитування, зарплата, собівартість, прибуток, ціна.

Організаційно-розпорядчі: підтримка дисципліни, покладання відповідальності, застосування засобів примусу, нормативно-документальне закріплення функцій.

Соціально-психологічні: мотивація, моральне заохочення, соціальне планування.

Згідно з матеріалами Forrester Research, сучасні інтегровані HRM-системи містять шість основних функціональних блоків, які відповідають за:

 • розрахунок заробітної плати,
 • облік співробітників,
 • рекрутинг,
 • управління талантами,
 • управління ефективністю і навчанням,
 • взаємодія користувачів з системою.

Основні завдання, які вирішуються HRM-системою:

 • Комплектація штату підприємства відповідно до стратегії його розвитку в коротко-, середньо- та довгостроковій перспективах. Залучення, утримання та мотивація найбільш кваліфікованого персоналу.
 • Створення системи підготовки керівного резерву, забезпечення наступництва керівництва і зниження ризику кадрових втрат.
 • Орієнтація служби управління персоналом на досягнення виробничих результатів.
 • Забезпечення розвитку і навчання персоналу відповідно до цілей діяльності підприємства і його підрозділів;
 • Реалізація оптимальної та з низькими витратами функції обліку в сфері управління персоналом.

Про важливість вирішення цих завдань для підприємства свідчить такий факт. За даними організації American Management Association, втрати, пов’язані із заміною втраченого компанією співробітника, можуть становити від 30% до 150% його річного окладу, залежно від рівня його знань і навичок. Ротація кадрів виявляється серйозною проблемою, яка може істотно погіршити показники загальної ефективності підприємства.