Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Розробити модель бажаної сім’ї

Розробити модель бажаної сім’ї

Сімейні функції в сучасному світі змінилися. Індивідуалістична культура, поширена в більшості розвинених країн, щодо шлюбу спирається на любов, тому сім’я все рідше розглядається як «осередок суспільства».

Подружні стосунки тривають до тих пір, поки зберігаються романтичні почуття, тому стабільна сім’я повинна бути просто ідеальною. Ідеальна сім’я більшістю людей сприймається в першу чергу як повноцінна, що складається з батька, матері і дітей.

Сім’я залишається чи не єдиною точкою опори, адже 73% з нас довіряють лише найближчим людям. Нам хочеться, щоб наша сім’я завжди була мирною і дружною, а по суті, бездоганною.

Але там, де немає правил і меж, у дітей зростає почуття тривоги, їм незатишно від власної вседозволеності.

Крім того, в ідеальній сім’ї присутні:

 • Довіра.
 • Взаєморозуміння.
 • Взаємовиручка.
 • Взаємоповага.
 • Наявність спільних інтересів.

Таке поняття щасливих сімейних відносин властиво більшості людей.

Кожному члену сім’ї постійно доводиться вчитися розуміти інших (ми змінюємося в процесі дорослішання, проходимо всі етапи розвитку нашої дитини, переживаємо вікові кризи і т.п.). З плином часу доводиться вчитися довіряти не тільки один одному, але і дитині. Крім того, треба навчитися давати кожному свободу — дитина коли-небудь покине рідну домівку, тому вона повинна стати самостійною, а ваш партнер повинен мати свободу вибору.

Основна якість, якою потрібна володіти ідеальна сім’я — вміння вирішувати конфлікти в конструктивному руслі. Саме на основі батьківської сімейної моделі поведінки діти потім створюють свою сім’ю.

Створити порівняльну таблицю сильних та слабких сторін сімейного виховання

Сильні сторони Слабкі сторони
Надмірна опіка (гіперопіка)
батьки інколи  плутають любов і опіку надмірне піклування

попередження активності

бажання зробити все за дитину

Авторитетний (демократичний) стиль виховання
тверде, послідовне і водночас  гнучке виховання  
батьки  завжди пояснюють мотиви своїх вимог, заохочують їх обговорення з підлітком; влада використовується лише в міру необхідності;  
у дитині цінується як слухняність, так і незалежність;.  
батьки встановлюють правила і твердо втілюють їх у життя ,вони прислухаються до думки дитини, хоч і не діють виключно відповідно до її бажань  
Авторитарний стиль виховання
Батьки ставлять свою потребу бути поруч з дитиною батьки намагаються з раннього віку прищепити дитині страх і дисципліну
  батьки прагнуть контролювати всі сфери життя дитини
Ліберальний стиль виховання
надання повної самостійності дітям надання підліткам надмірної свободи так само небезпечне для становлення  їх особистості
батьки прагнуть дати своїм дітям усе найкраще, намагаються у всьому їм догодити  
Індиферентний стиль виховання
  Батьки не беруть участі у житті дитини, не цікавляться її потребами
  Діти, виховані індиферентними батьками, часто стають алкоголіками, наркоманами, ґвалтівниками або злочинцями

Підібрати діагностичний інструментарій для вивчення сім’ї учня/вихованця

Результатом діагностики зазвичай є психологічна характеристика конкретної дитини, це такий собі психологічний портрет клієнта. Приклади характеристик ви можете переглянути тут.

Діагностику можна проводити як в групі так і індивідуально.

Головною метою є загальне дослідження особистості, на основі якого психолог висуває гіпотезу про деякі її особливості, ні в якому разі не роблячи однозначних висновків про дитину.

Всі методи діагностики можна поділити на 3 великі групи:

 1. Внутрішньоособистісна діагностика. Сюди відносять всі тести, які допомагають познайомитись і вивчити внутрішній світ дитини.
 • Будинок, дерево, людина
 • Малюнок дерева
 • Неіснуюча тварина
 • Малюнок людини
 • Тест Люшера
 • Колірний тест відносин
 • Кактус
 • Баранчик у пляшці
 • Дитячий апперцептивний тест
 • Блеккі тест
 • Тест руки Вагнера
 • Вулкан – діагностика агресивності
 • Методика на виявлення дитячих страхів О. І Захарова і М. Панфілова
 • Асоціативний тест “Подорож” З. та Н. Некрасові
 • Тест “Людина, яка зриває яблуко з дерева”
 • Казки-тести Луїзи Дюсс
 • Сходинки. Діагностика самооцінки
 • Людина під дощем
 • Проективна методика для діагностики шкільної тривожності (А.М.Прихожан)
 • Проективна методика “Дерево”
 • Діагностично-терапевтична вправа «Стіна»
 • Проективна техніка «Я-клумба»
 1. Методики для визначення рівня розвитку психічних процесів

Пам’ять

 • піктограми Лурії

Мислення

 • матриці Равена, Тест Векслера, кубики Кооса

Увага

 • Тест Тулуз-П’єрона
 • Коректурна проба Б. Бурдона
 • Простав позначки – методика для вивчення концентрації та стійкості уваги. Модифікація методу П’єрона-Рузера.

Уява і творчі здібності

 • Малюнковий тест Вартегга
 • Незвичне використання (Аверіна І.С.)
 • Тест творчого мислення П. Торренса.
 • Тест “Кола”

Сприймання

 • Чого не вистачає на цих малюнках? (Нємов Р.С.)
 1. Міжособистісна діагностика
 • Малюнок сім’ї
 • Кінетичний малюнок сім’ї
 • Сім’я тварин
 • Три дерева
 • Методика Рене Жиля
 • Соціометрія для школярів
 • Галявина. Чи комфортно дитині в колективі
 • Методика “Мій клас”
 • Методика “Два будиночки”
 • Річниця весілля батьків. Діагностика бачення дитиною себе в сімейній системі
 • Діагностика прихильності дитини з використанням методики «Малюнок пташиного гнізда»
 • Техніка незакінчених речень, яка допоможе в діагностиці та терапії дитячо-батьківських відносин

Методики на визначення рівня готовності до школи

 • Філіппінський тест
 • Тест Керна-Йірасика
 • Опитувальник орієнтовного тесту шкільної зрілості Керна-Йірасика
 • Будиночок Гуткіної Н.І.
 • Діагностика мотиваційної готовності до школи (за Т.Д. Марцинковською)
 • Методика “Бесіда про школу” (Т.А. Нєжнова)
 • Тест короткочасної пам’яті та умовиводів

Додаткові методики

 • M-CHAT Модифікований скринінговий тест на аутизм для дітей раннього віку
 • Діагностика ММД. Тест Тулуз-П’єрона.

Список використаної літератури

 1. Бойправ М. Загальна психологія: практикум: [навч.-метод. посіб.] / Ніжинський держ. ун- т ім. Ми-коли Гоголя. Кафедра психології / Оксана Петрівна Щотка (ред.). — Ніжин : НДУ, 2007. — 288с.
 2. Вітенко І. Основи психології: Підручник для студ. вищих медичних навч. закладів освіти III-V рівнів акредитац./ Іван Вітенко, Тарас Вітенко,. — Вінниця: Нова книга, 2011. — 251 с.
 3. Гуцало Е. Психологія: Інструктивно-методичні матеріали для самостійної підготовки студентів до комплексного державного екзамену/ Емілія Гуцало,; М-во освіти і науки України, КДПУ ім. В. Винниченка. Кафедра психології. — Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. — 126 с.
 4. Основи психології: Підручник для студ. вузів/ За заг. ред. О.В.Киричука, В.А.Роменця. — 3-є вид., стереотип.. — К.: Либідь, 2017. – 630 с.
 5. Психологія: Підручник для студ. вуз./ За ред. Ю.Л.Трофімова. — 3-тє вид., стереотип.. — К.: Либідь, 2011. — 558 с.