Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Приймання, обробка та вручення міжнародних відправлень з повідомленням про вручення

Вступ

Міжнародні реєстровані поштові відправлення можуть прийматися тільки з простими повідомленнями про вручення.

Повідомлення про вручення повинно бути доставлене за вказаною відправником адресою. Поштові відправлення з оголошеною цінністю можуть прийматися з післяплатою. Поштові відправлення можуть прийматися до пересилання прискореним способом з відміткою «Експрес». Поштові відправлення можуть прийматися до пересилання наземним та авіатранспортом.

Міжнародні поштові перекази пересилаються на підставі укладених угод між країнами — членами Всесвітнього поштового союзу.

Міжнародні поштові відправлення пересилаються і доставляються в межах України у терміни, визначені нормативними актами для внутрішніх поштових відправлень. Міжнародні поштові відправлення приймаються до пересилання наземним та авіатранспортом.

1. Міжнародні поштові відправлення з повідомленням про вручення

При поданні до об’єкта поштового зв’язку міжнародного реєстрованого поштового відправлення з повідомленням про вручення відправник заповнює бланк повідомлення про вручення CN07. У правій частині повідомлення пишеться адреса відправника латинськими літерами й арабськими цифрами. Дозволяється написання адреси українською мовою за умови повтору назви населеного пункту і країни призначення латинськими літерами. Найменування одержувача міжнародного поштового відправлення та його адреса пишуться відправником у відповідній графі з дотриманням порядку адресування міжнародних поштових відправлень. Ліва частина бланка доповнюється працівником зв’язку згідно з текстом. На відправленні (при прийманні посилок і на супровідній адресі CP71) працівник зв’язку проставляє відбиток штампа «A.R.» і прикріплює повідомлення до відправлення або супровідної адреси CP71.

Маса рекомендованого поштового відправлення визначається разом з бланком повідомлення про вручення.

Пересилання повідомлень про вручення рекомендованих відправлень оплачується поштовими марками, які додатково наклеюються на оболонку рекомендованого листа (бандеролі). Плата за повідомлення про вручення дрібного пакета, посилки, відправлення з оголошеною цінністю вноситься відправником готівкою і включається до загальної суми плати за пересилання відправлення. Про приймання до пересилання міжнародного поштового відправлення з повідомленням про вручення в касовому чеку або в графі «Особливе призначення» квитанцій ф. 1 проставляється відповідна відмітка («Повід.», «З повідомленням»).

У міжнародних поштових відправленнях пересилаються:

у простих і рекомендованих листах — письмові повідомлення, ділові папери, квитанції, рахунки, фотокартки;

у простих і рекомендованих бандеролях — рукописи, друковані видання, в тому числі гравюри малюнки, географічні карти, викройки, каталоги, проспекти, оголошення та повідомлення і комплекти друкованих видань (у тому числі періодичних) з технічними носіями інформації, що належать до них. Проектна і технічна документація приймається для пересилання тільки від юридичних осіб;

у мішках «М» — книги, газети, журнали та інші друковані видання, а також комплекти друкованих видань ( у тому числі періодичних) з технічними носіями інформації, що належать до них;

у поштових відправленнях з оголошеною цінністю — цінні папери, документи (крім заборонених для пересилання), національна валюта як нумізматична (боністична) продукція, іноземна валюта, платіжні документи і банківські платіжні картки міжнародних платіжних систем, емітованих уповноваженими банками в установленому законодавством порядку;

у дрібних пакетах — зразки товарів, предмети подарункового та іншого призначення, також можна вкласти письмове повідомлення, що має характер особистого листування або стосується переліку вкладення, чи друковане видання;

у дрібних пакетах з позначкою «На конкурс» можуть пересилатися вкладення на технічних носіях інформації разом з фотокартками, малюнками, рукописами;

у посилках — предмети культурно-побутового та виробничого призначення, особистого користування, не заборонені для ввезення до країни призначення.

У разі пересилання посилки з оголошеною цінністю максимальна сума оголошеної цінності не повинна перевищувати суми, визначеної у Керівництві з приймання міжнародних поштових відправлень.

Сума оголошеної цінності міжнародного поштового відправлення не повинна перевищувати фактичної вартості вкладення та суми, визначеної у Керівництві з приймання міжнародних поштових відправлень.

Сума оголошеної цінності документів, що пересилаються, не може перевищувати можливих витрат на відновлення цих документів у разі їх втрати.

2. Обробка міжнародних поштових відправлень

З метою прискорення обробки міжнародних поштових відправлень, що надходять в Україну за адерсами юридичних осіб, а також що відправляються юридичними особами, встановлюється слідуючий порядок їх обробки та митного оформлення.

Міжнародні відправлення, вкладення яких перевищує 100 доларів США (або еквівалент у національній валюті), що пересилаються за адресами юридичних осіб, а також такого роду відправлення, що відправляються юридичними особами оформляються та відправляються за призначенням у встановленому порядку.

Вхідні міжнародні відправлення (імпорт), вкладення яких перевищує 100 доларів США (або еквівалент у національній валюті) в місцях міжнародного поштового обміну подаються митницям для догляду.

Після митного догляду на митній декларації С2/СР3 міжнародного відправлення, що неоформлене в митному відношенні, проставляється відтиск штампу «Під митним контролем, імпорт» та робиться запис «Для вирішення питання про випуск, направляється в _______________ митницю». Запис підтверджується особистим підписом працівника митниці та відтиском особистої печатки.

Такі відмітки проставляються і на накладній ф.16 (накладна ф.16 складається у 4-х примірниках, з яких 1-й і 2-й відправляються з посилками, 3-й передається в митницю, 4-й додається до виробничих документів), до якої поіменно приписуються поштові відправлення і відправляються за адресами поштамтів.

При надходженні відправлень в місце призначення працівник поштамту надсилає рекомендованим порядком повідомлення (додаток N 1) одержувачу — юридичній особі. Митниці відправляється таким же порядком повідомлення і 4-й примірник накладної ф.16. Митниця, після перевірки міжнародних поштових відправлень, цей примірник накладної ф.16, з відміткою про випуск і правом повернення з митного місця міжнародного поштового обміну, яким були відправлені поштові відправлення.

Адресат при отриманні повідомлення звертається до підприємства зв’язку, де знаходяться відправлення, для одержання необхідної інформації і проводить митне оформлення у 16-ти денний строк з дня одержання повідомлення.

Після закінчення цього строку стягується плата за збереження посилок.

Після виконання митних формальностей з декларуванням відправлень і сплати митних зборів на митній декларації С2/СР3 працівник митниці проставляє відмітку «Випуск дозволено» і підтверджує її своїм підписом і відтиском особистої печатки. Наявність відмітки митниці на митній декларації С2/СР3 з підставою для видачі підприємствам зв’язку посилок одержувачу-юридичній особі.

Без дозволу митниць видача міжнародних поштових відправлень юридичним особам забороняється. У разі порушення встановленого порядку винні несуть відповідальність згідно статті 112 Митного кодексу України.

Декларування міжнародних поштових відправлень, вартість вкладення яких перевищує 100 доларів США (або еквівалент у національній валюті), що пересилаються із України за адресами юридичних осіб, проводиться у митницях за місцем розташування відправника.

Після митного оформлення поштових відправлень на митній декларації С2/СР3, яка пред’являється відправником-юридичною особою, працівником митниці проставляється відмітка «Під митним контролем, експорт», яка підтверджується підписом працівника митниці та відтиском особистої номерної печатки. До супровідних документів міжнародного поштового відправлення додається екземпляр вантажної митної декларації.

В пункті 7 («Примітка» митної декларації С2/СР3 вказується її номер вантажної митної декларації.

Наявність відмітки і штампу митниці на митній декларації С2/СР3 і вантажної митної декларації є підставою для прийняття поштових відправлень підприємством зв’язку.

При митному оформленні товарів, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях, вартість яких складає менше 100 доларів США (або еквівалент у національній валюті) відправником-юридичною особою митниці пред’являються слідуючі документи:

  • письмове звернення до митниці, в якому зазначається мета пересилання вантажу, його кількість та вартість за підписом керівника та головного бухгалтера і засвідчене гербовою печаткою (або з використанням номерного бланку);
  • дозволу інших державних органів у випадках, коли товари, що пересилаються, підлягають контролю цих органів.

При пересиланні запчастин, на протязі гарантійного строку, митне оформлення здійснюється згідно акту — реклемації, мито за пересилку не сплачується, а в інших випадках митне оформлення здійснюється як купівля, продаж.

В місцях міжнародного поштового обміну митна служба забезпечує митний режим відправлень, після якого відправляються у встановленому порядку за призначенням. Митне оформлення здійснюється тільки тих міжнародних поштових відправлень, що пересилаються підприємствами поштового зв’язку.

3. Видача поштових відправлень з повідомленням про вручення

Видача поштових відправлень з повідомленням про вручення CN07 і оформлення повідомлень здійснюються в порядку, передбаченому для внутрішніх поштових відправлень.

При видачі поштового відправлення з відміткою «Вручити у власні руки» на бланку повідомлення про вручення CN07 одержувач розписується власноручно.

Дата відправляння повідомлення про вручення CN07 зазначається в останній графі книги ф. 8 та на повідомленні ф. 22.

Оформлені повідомлення про вручення CN07 міжнародних поштових відправлень з об’єктів поштового зв’язку місць призначення відправляються разом з вихідною простою міжнародною кореспонденцією.

Якщо міжнародне поштове відправлення надійшло без бланка, то об’єкт поштового зв’язку місця призначення складає нове повідомлення про вручення CN07.

Міжнародні поштові відправлення можуть прийматися з відміткою «З посильним», («Expres»), а рекомендовані відправлення і відправлення з оголошеною цінністю, крім того, — з відміткою «Вручити у власні руки» («A remettre en main propre»). Відправлення з відміткою «Вручити у власні руки» приймаються тільки з повідомленням про вручення.

До міжнародних поштових відправлень з відмітками «З посильним» і «Вручити у власні руки» пред’являються загальновстановлені вимоги щодо розмірів, маси та упаковки.

Перед прийманням міжнародних поштових відправлень з доставкою в країні призначення «З посильним» працівник зв’язку повинен перевірити згідно з Керівництвом з приймання міжнародної пошти, чи встановлено обмін такими відправленнями з даною країною.

За пересилання рекомендованих листів і бандеролей з відміткою «З посильним» і «Вручити у власні руки» стягується плата, на суму якої додатково наклеюються поштові марки. При прийманні посилок, відправлень з оголошеною цінністю і дрібних пакетів додаткова плата включається до загальної суми плати за пересилання.

На поштові відправлення з відміткою «З посильним» наклеюється ярлик яскраво-червоного кольору з надписом «Expres».

Відмітка «Вручити у власні руки» («A remettre en main propre») проставляється відправником або працівником зв’язку в лівому верхньому кутку адресного боку рекомендованого відправлення, відправлення з оголошеною цінністю.

При прийманні поштових відправлень з відміткою «З посильним» і «Вручити у власні руки» в касовому чеку або в рядку «Особливе призначення» квитанцій ф. 1 зазначається відповідна відмітка.

Вхідна кореспонденція з відміткою «Expres» в районних, обласних та республіканському центрах доставляється посильним, а в інших пунктах — загальновстановленим порядком разом з іншою кореспонденцією.

До поштових відправлень, що приймаються до пересилання повітряним транспортом, пред’являються загальновстановлені вимоги щодо розмірів, маси й упакування. При прийманні таких відправлень на касових чеках (квитанціях ф. 1) додатково зазначається відмітка «Авіа». На кожне авіавідправлення наклеюється ярлик блакитного кольору або проставляється штамп з написом «Par avion».

Висновки

Міжнародні поштові відправлення переміщуються через митний кордон України, в тому числі транзитом через територію України, після здійснення митного контролю і митного оформлення товарів, що знаходяться в цих поштових відправленнях.

Підприємства поштового зв’язку України зобов’язані за свій рахунок пред’являти митним органам для здійснення митного оформлення міжнародні поштові відправлення, що переміщуються через митний кордон України.

Міжнародні поштові відправлення — це упаковані та оформлені відповідно до вимог Актів Всесвітнього поштового союзу (далі — ВПС) та Правил надання послуг поштового зв’язку листи (прості, рекомендовані), відправлення з оголошеною цінністю, поштові картки (прості, рекомендовані), бандеролі та спеціальні мішки з позначкою «М» (прості, рекомендовані), дрібні пакети, поштові посилки (звичайні, з оголошеною цінністю), відправлення прискореної пошти з позначкою EMS, які приймаються для пересилання за межі України, надходять до України або переміщуються територією України транзитом операторами поштового зв’язку.

Міжнародне співробітництво у сфері надання послуг поштового зв’язку здійснюється відповідно до законодавства України та відповідних міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Правові, організаційні та фінансові відносини з міжнародними організаціями поштового зв’язку, а також представництво України у міжнародних організаціях поштового зв’язку, міжнародний правовий захист інтересів України у питаннях поштового зв’язку в межах своїх повноважень здійснює уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі зв’язку. Національний оператор у порядку, визначеному законодавством України, підтримує співробітництво з операторами поштового зв’язку інших держав, забезпечує виконання рішень, визначених нормативними актами Всесвітнього поштового союзу, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Список використаної літератури

  1. Закон України «Про зв’язок».— К.: «Укрпошта», 1995.
  2. Мухін В.Г., Мороз В.М., Дюков П.А., та ін. Від гінця до Інтернету: нариси з історії української пошти. К.,2002.
  3. Скляренко С. Поштовий зв’язок: Підручник для вищих навчальних закладів для спеціальностей за напрямом «Телекомунікації» / Сергій Скляренко, Василь Стеклов, Любов Беркман,, 2004. — 901 с.
  4. Жадько И. Организация производственных процессов на механизированных почтовых предприятиях [Текст] : Учеб. пособие для техникумов связи / Иван Жадько, Сергей Скляренко, Яков Корж,, 1979. — 222 с.