Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Предмет та функції конфліктології

До об’єкта конфліктології ми відносимо всі прояви конфліктної соціальної взаємодії у сучасному світі. До предмету конфліктології відносять закономірності виникнення, ескалації і розв’язання конфліктів, у тому числі й теоретичні основи ведення переговорів. Конфлікти являють собою невичерпний об’єкт пізнання з огляду на чисельність існуючих та стрімке зростання нових конфліктних ситуацій. Предмет конфліктології виступає динамічним елементом, його постійно уточнюють в результаті розвитку науки. на ранніх стадіях становлення конфліктології до її предмету було віднесено деструктивні (руйнівні) функції, менше конструктивні функції конфліктів, а тепер до предмету належать групоутворення, інновації, інформації. Сьогодні об’єкт конфліктології стає більш вузьким і включає здебільшого соціальні конфлікти, а предмет розширюється за рахунок включення в нього методів управління конфліктними ситуаціями, культури конфліктної поведінки, педагогічного такту, закономірностей профілактики конфліктів.

До основних функцій конфліктології, що випливають із загальних функцій соціальних конфліктів, сучасні дослідники зараховують:

  1. Сигнальну, яка характеризує конфліктологію як показник певного стану суспільства, що потребує вжиття заходів пошуку та усунення причин соціальної напруги, вивчення обставин, які породили конфліктну ситуацію, та шляхів виходу з неї;
  2. Динамічну, що ґрунтується на загальній здатності будь-якого конфлікту здійснювати зміни. Вплив юридичних конфліктів на процес зміни правової дійсності відбувається у таких напрямах:

а) порушення справедливого співвідношення позицій з огляду на пануючі норми;

б) відновлення (повністю або частково) справедливого співвідношення позицій з огляду на пануючі правові норми;

в) домагання на новий правовий порядок;

  1. Диференціюючи, що характеризує юридичну конфліктологію як засіб поляризації суспільства або його об’єднання, що здійснюється через зміни чи розпад соціальних структур;
  2. Прогресивну, що сприяє усуненню причин, які породжують конфлікт, а також перешкод, які стримують суспільний розвиток.