Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Особливості планування потреби в персоналі

Планування персоналу як система комплексних рішень дозволяє:

  • забезпечити організацію необхідним персоналом;
  • підібрати людей, здатних вирішувати поставлені цілі, формувати нові підходи до їх рішення;
  • забезпечити необхідний рівень кваліфікації робітників;
  • забезпечити активну участь робітників в діяльності організації.

Існує декілька етапів в процесі планування потреби в персоналі:

  • визначення типів потреби в персоналі;
  • визначення цілі планування;
  • визначення виду планування потреби в персоналі;
  • визначення методу планування потреби в персоналі.

Види планування потреби в персоналі

Проектне: Визначення нормативної потреби в персоналі (при створенні підприємства) чи її зміни при здійсненні організаційних змін (скорочення, розширення, повне чи часткове перепрофілювання, впровадження нової техніки).

Поточне:

  • визначення чистої потреби в персоналі на період (місяць, квартал, рік — не більше) як відхилення від нормативної потреби за рахунок дії таких факторів, як зміна завантаження підприємства, фактична кваліфікація персоналу;
  • визначення валової потреби в персоналі на той же період як відхилення від чистої потреби за рахунок дії таких факторів, як дисципліна, хвороби, плинність тощо.

Перспективне: визначення валової потреби в найбільш важливих чи «дефіцитних» категоріях персоналу на перспективу (два роки і більше) і можливостей її задоволення за рахунок внутрішніх джерел.

Планування потреби в персоналі — начальна ступінь процесу кадрового планування, що базується на даних про заплановані робочі місця, штатний розклад, план заміщення вакантних посад і іншої інформації про персонал і організацію. При визначенні потреби в персоналі в кожному конкретному випадку рекомендується участь керівників відповідних підрозділів. Планування персоналу — процес роботи з кадрами, що включає в себе декілька етапів:

1) підготовчий — інформаційно-довідковий;

2) про ведення відбору чи атестації;

3) проведення системної після атестаційної роботи з кадрами керівників і спеціалістів, що включає навчання, стажування, тренінги, контроль і перевірку виконання, аналіз прийняття управлінських рішень і їх ефективність. Планування використання персоналу — це заходи по створенню умов для ефективної реалізації психофізіологічних можливостей, розумово-кваліфікаційних здібностей, створення творчої, здорової психофізіологічної атмосфери в організації. Слід забезпечити умови праці, які є гідними людини. Особливу увагу при цьому слід приділяти питанням зайнятості молоді, жінок, працівників похилого віку, осіб з обмеженими здібностями.