Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Основні функції трудового права

Функції трудового права — це основні напрями впливу його норм на поведінку людей в процесі праці для досягнення цілей і задач трудового законодавства. трудове право виконує такі функції: регулятивну, соціальну, захисну, виробничу, виховну.

Функція трудового права Характеристика
Регулятивна функція Регулятивна функція полягає у державному договірному регулюванні трудових відносин відповідно до норм чинних нормативно-правових актів.

 

Соціальна функція Соціальна функція виявляється у державному втручанні відносин у сфері праці шляхом закріплення прав людини, соціальних гарантій, їх забезпечення, захисту прав у разі порушень.
Захисна функція Захисна функція полягає у захисті прав, законних інтересів індивідуальних і колективних суб’єктів трудового права у соціально-трудовій сфері.
Виробнича функція Виробнича функція полягає у захисті інтересів роботодавців та виробництва з метою отримання прибутку, що є основною метою підприємництва.
Виховна функція Виховна функція полягає у забезпеченні зобов’язання працівників працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження власника, дбайливо ставитися до його майна.

Характерною рисою регулятивної та охоронної функцій системи трудового законодавства є їх постійність. Ця постійність проявляється у тому, що існування цих функцій не повинно залежати від реформування, систематизації, будь-яких змін внутрішньої побудови системи трудового законодавства. Але це не означає, що вони залишаються незмінними. Дані функції трансформують свій зміст із відносинами, які підпадають під законодавче регулювання. Наявність цих функцій виокремлює трудове законодавство серед іншого нормативно-правового масиву.

Взаємозв’язок регулятивної та охоронної функцій системи трудового законодавства визначає реалізацію принципу єдності та диференціації правового регулювання умов праці. Тому необхідно розглянути специфічні функції системи трудового законодавства. Ми вважаємо, що у існують такі специфічні функції системи трудового законодавства: виробнича, захисна, соціальна, виховна і запобіжна (превентивна).

Виробнича функція системи трудового законодавства ґрунтується на тому, що нормативно-правові положення дозволяють роботодавцю організовано, на правових засадах отримувати від працівника його здатність до праці.

З охоронною функцією функцію захисту зближує істотна ознака останньої — профілактична дія у плані недопущення порушення правил поведінки, які містяться у нормативних приписах [1, с. 32-36]. Однак, ми не нагоджуємося з даною позицією, адже захисна функція, на нашу думку, пов’язана з регулятивною, бо йдеться про систему нормативних приписів, що спрямовані на збереження належних і безпечних умов праці, забезпечення підтримки працівника у відносинах із роботодавцем, обмеженням експлуатації людини.

Отже, існують загальні і специфічні функції системи трудового законодавства, кожна з яких виявляє свою специфіку у взаємодії з конкретним суб’єктним складом, методом правового регулювання і залежить від ієрархічної взаємодії конкретного нормативного припису із іншими елементами внутрішньої побудови системи трудового законодавства.