Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Організація навчального процесу у вузах

Метою організації навчального процесу є реалізація змісту освіти на визначеному рівні відповідно до національного державного стандарту.

Навчальний   процес   у вищих   навчальних   закладах   здійснюється  у  таких формах:

  • навчальні заняття;
  • самостійна робота;
  • практична підготовка;
  • контрольні заходи.

Основними видами навчальних занять у вищих навчальних закладах є:

  • лекція;
  • лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття;
  • консультація.

Тривалість навчального року 2 семестри. У кожному семестрі передбачений визначений перелік дисциплін відповідно до освітньої програми і навчального робочого плану.

Умови присвоєння кваліфікації наступні: виконання навчального плану за фахом, у якому міститься перелік навчальних дисциплін, і всі необхідні етапи навчального процесу.

Період освіти обмежується навчальним планом. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, можуть бути відраховані з вищого навчального закладу не тільки а невиконання навчального плану, але й за власним бажанням, за порушення умов контракту та в інших випадках, передбачених законами.

У встановленому Міністерством освіти і науки України порядку студенти можуть поновитися і продовжувати навчання. Поновлення на навчання осіб, які відраховані з вищих навчальних закладів, здійснюється під час канікул.

Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, можуть бути переведені з:

  • одного вищого навчального закладу до іншого вищого навчального закладу;
  • одного напряму підготовки на інший напрям підготовки в межах однієї галузі знань;
  • однієї спеціальності на іншу спеціальність в межах одного напряму підготовки.