Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Механізми психологічного захисту особистості із порушенням соціально-психологічної адаптації особистості

У сучасній психоаналітичній теорії поняття «психологічний захист» визначається так: “Захист — сукупність дій. спрямованих на зменшення або усунення будь-якої зміни, що загрожує цілісності і стійкості біопсихології індивіда. Оскільки ця стійкість втілюється в Я. яке всіляко прагне її зберегти. її можна вважати ставкою і дійовою особою в цих процесах». Психологічний захист здійснюється механізмами захисту. У глибинній психології захисний механізм позначає неусвідомлюваний психічний процес, спрямований на мінімізацію негативних переживань. Механізми захисту діють окремо або з’являються спільно у мінливих і взаємопов’язаних патернах, використовуючи різні форми поведінки, ідеї, афекти. сторони характеру, інші функції Я і навіть потягу. З погляду Ч. Бреннера, захистом може бути будь-який аспект функціонуючого Я.

Серед дослідників психологічного захист) практично не існує розбіжностей у тому, що норма і патологія захисного функціонування індивіда залежать від того, чи зумів він на певних етапах онтогенезу реалізувати базисні психологічні потреби або. завдяки гетерономному впливу середовища, вони були блоковані. В останньому випадку одна або більше складових позитивного образу «Я» виявляються особливо вразливими, відповідні проблеми адаптації перманентно актуальними, специфічні механізми захисту будуть використовуватися надінтенсивними, що може призвести до неефективної адаптації в новому соціальному оточенні, зазначають психологи.

Успішна адаптація визначається вираженістю тих чи інших якостей особистості, які задають спрямованість і продуктивність стадій адаптації, що впливають на характер їх перебігу. При цьому багато дослідників зазначають, що. за інших однакових умов, деякі індивідуальні особливості, будучи розвиненими у різних людей по-різному, можуть детермінувати різні результати формування соціально-спрямованої поведінки, особливо якщо йдеться про найбільш стійких з особистісних якостей (Б. Г. Ананьєв. Д. І. Фельдштейн. Т. Г. Хамаганова. Л. М. Семенюк та ін).

А. Г. Асмолов стверджує, що всі захисні механізми є адаптивними, якщо використовуються індивідом у межах середньостатистичних показників по групі, до якої він належить. Вони ж призводять до дезадаптації, якщо виходять за межі норми, оскільки в цьому випадку поведінка індивіда визначається не тим типом реальності, який є умовно загальним для його соціального оточення.