Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Функції довідників фірм для пошуку інформації

Вступ

Каталог фірм — це найкращі умови співробітництва в мережі Інтернет.

Такий довідник підприємств без зайвих сумнівів виконує важливі функції маркетингу. Серед них:

 • Додаткова площа для реклами;
 • Прямий доступ до зацікавлених осіб;
 • Необмежений термін дії рекламної інформації;
 • Широка сфера впливу (через каталог організацій України Ви отримуєте можливість ведення бізнесу не тільки в своєму регіоні, а й по всій країні).

Проте, у безмежній кількості інформації іноді важко «роздобути» потрібну фірму або організацію. Ось тут і приходять на допомогу довідники підприємств Україна на компакт-дисках. Довідники фірм надають своїм потенційним клієнтам ретельний та актуальний електронний каталог українських підприємств.

Адже бізнес-каталог підприємств Україні — це система пошуку не тільки за видами діяльності, але й за особистими параметрами — за послугою, адресою та іншою додатковою інформацією.

Перш за все — такий довідник підприємств потрібен фінансовим директорам, фахівцям у сфері маркетингу та співпраці з клієнтами, щоб легше було орієнтуватися у вирішенні маркетингових завдань.

Бізнес-каталог підприємств — це також комфорт і простота у використанні. Завдяки вдалій і правильній структуризації видів діяльності, власник самостійно може користуватися програмою і не відчувати жодних труднощів при цьому. Каталог організацій дає можливість успішно редагувати базу даних, видаляти непотрібні записи і, відповідно, додавати нові.

1. Довідники фірм як джерело інформації

Посилення глобалізаційних тенденцій, наростання обсягів міжнародної торгівлі та загальної лібералізації зовнішньоекономічних зв’язків робить надзвичайно актуальними питання виходу вітчизняних підприємств на зовнішні ринки. А це, у свою чергу, сприяє пошуку вітчизняними підприємствами привабливих міжнародних ринків для ведення міжнародної підприємницької діяльності.

Підприємствам, які орієнтовані на міжнародні ринки, слід враховувати вплив динамічної світової економіки і проводити ретельний аналіз середовища міжнародного підприємництва з метою вибору привабливих ринків. Для підприємств, які здійснюють пошук привабливих ринків для міжнародної експансії, надзвичайно актуальним постає питання пошуку інформації щодо міжнародного середовища бізнесу.

Як правило, при проведенні ринкових досліджень доступними є наступні типи інформації: економічні, соціальні та політичні відомості по окремих країнах, включаючи їх інфраструктуру; звіти по окремих іноземних фірмах; конкретні експортні можливості; списки потенційних зарубіжних покупців, дистриб’юторів та агентів для різних продуктів у різних країнах; інформація відносно урядових постанов. Для збору інформації та оцінки цієї сукупності факторів слід розглянути широке коло джерел інформації. У першу чергу, увага дослідника зосереджується на аналізі джерел вторинної маркетингової інформації, враховуючи її переваги над первинною інформацією щодо доступності і вартості.

Систематизована інформація про фірми міститься у спеціальних фірмових довідниках, які щорічно видаються практично у всіх промислово розвинених країнах під егідою міжнародних організацій. У цих довідниках містяться дані про фінансове становище фірм, їх виробничі потужності, номенклатуру продукції, прибутки тощо. Загальні фірмові довідники [2]:

♦        Аnnuaire chaix. Les principales societes par actions (France);

♦        Annuaire Desfosses — SEF (France);

♦        Annuario politechnico italiano (Italia);

♦        Der Grosse Hermann (BRD);

♦        Guide to Key British Enterprises (Great Britain);

♦        Handbuch der Deutchen Aktiengesellschaften (BRD);

♦        Japan Company Directory (Japan);

♦        Kell’s Directory of Manufacturers and Merchants (Great Britain);

♦        Kompass (Great Britain, Belgium, Denmark, Italy, Spain, Netherlands, France, F.R.G., Switzerland, Sweden);

♦        Moody’s Industriai Manual (U.S.A.);

♦        Moody’s Supplement (U.S.A);

♦        Poor’s Register Corporations. Directors and Executives (U.S.A.);

♦        Standard Trade Index of Japan (Japan);

♦        Stock Exchange Official Year Book (Great Britain);

♦        II taccuino dell’azionista (Italia);

♦        Thomas Register of America Manufactures (U.S.A.);

♦        Who Owns Whom (Great Britain, U.S.A., etc.);

♦        Wirstchaftliche und Finanzielle Verflechtungen (BRD).

Довідники про підприємства поділяються на національні, що охоплюють підприємства однієї країни, і міжнародні, що містять відомості про підприємства різних країн. Зазначені довідники мають певні переваги порівняно з іншими джерелами інформації, оскільки охоплюють велику кількість підприємств, служать практично єдиним джерелом, у якому відомості про підприємства публікуються регулярно і в систематизованому вигляді та дають можливість одержати досить повну інформацію про всі аспекти діяльності підприємства.

Корисну інформацію про зарубіжні підприємства надають на платній основі консалтингові та інші компанії. Так, інформаційна бізнес-довідка, яку надає компанія «Дан і Бредстріт» містить 20 розділів:

 1. Код підприємства.
 2. Повна назва.
 3. Оціночна таблиця ризику.
 4. Реквізити підприємства.
 5. Відомості про засновників.
 6. Загальна інформація.
 7. Інформація про керівництво підприємства.
 8. Перелік основних подій, що можуть вплинути на діяльність і стан підприємства.
 9. Інформація про участь підприємства в судових процесах.
 10. Інформація, що характеризує надійність виконання підприємством платежів.
 11. Інформація про банки та інші фінансові установи, які мають справу з підприємством.
 12. Порівняльна характеристика фінансово-економічних показників підприємства за останні три роки.
 13. Аналіз відносних показників, які дозволяють оцінити фінансову стійкість підприємства.
 14. Інформація із останнього фінансового звіту підприємцства про активи і пасиви підприємства.
 15. Розділ «Рахунок прибутків і збитків».
 16. Історична довідка.
 17. Інформація про засновників і дочірні підприємства.
 18. Детальна інформація про всі наявні філії підприємства.
 19. Види і характер діяльності підприємства, умови поставок, чисельність працівників, юридична адреса.
 20. Загальний висновок.
 21. Вивчення підприємств, які діють на окремих ринках, складається:

— зі збору інформації про підприємство;

— систематизації зібраних відомостей.

Інформація про підприємство, одержана з різних джерел, добирається й систематизується в досьє на підприємство. Питання, за якими підбирається матеріал для досьє, можна поділити на дві групи:

1) пов’язані із загальною характеристикою підприємства, враховуючи вид діяльності, номенклатуру виробництва і торгівлі, роль підприємства на ринку цього товару;

2) спеціальні питання, пов’язані безпосередньо з підписанням контрактів.

До останніх відносять питання, що характеризують:

— фінансове становище підприємства;

— завантаження замовленнями;

— зацікавленість в одержанні замовлень від іноземних партнерів;

— взаємодія з іншими підприємствами і державними органами;

— ділова характеристика представників підприємства.

Найбільш цінною інформацією для досьє вважаються відомості, одержані від особистого знайомства з підприємством. Ці відомості доповнюються інформацією з фірмових довідників.

Джерела інформації про нові сфери діяльності також численні і включають:

— запити компаній. Навіть ті з них, що не можуть бути задоволені, можуть грати важливу роль у розвитку ділової активності в нових сферах;

— отримання інформації загального характеру про підприємства, що створюються;

— національні, регіональні і торгові видання, редакційні статті, огляди новин, рекламні матеріали, доповіді, фінансові звіти;

— товарні каталоги і публікації торгових асоціацій;

— галузеві каталоги і фірмові довідники;

— спеціалізовані компанії, які займаються вивченням ринку;

— урядові установи, міністерства і відомства, національні комітети, комісії, які публікують, крім своїх матеріалів, також імена, адреси, телефони осіб, з якими можна встановити контакти;

— виставки і торгові ярмарки;

— журнали і газети для клієнтів;

— торгово-промислові палати;

— конкуренти (іноді);

— клієнти клієнтів;

— місцева влада і комунальні служби (наприклад, газо-, електро- і водопостачання);

— дистриб’ютори й агенти.

Показники, що використовуються у процесі аналізу, можна поділити на абсолютні й відносні. Вибір тих чи інших показників, що характеризують підприємство, залежить від мети, яку ставить перед собою підприємство при виборі іноземного партнера. У будь-якому випадку найбільш важливими факторами, якими необхідно керуватися, є репутація підприємства і його продукції, надійне фінансове становище і платоспроможність, достатній виробничий і науково-технічний потенціал.

Для інноваційних продуктів з великим експортнимпотенціалом дуже корисно вивчати закордонні фірмові довідники, такі як «Коmpas», «Europages», «Hansa busines direct». Довідники можуть характеризувати фірми окремих країн та регіонів, а також однієї чи кількох галузей. У міжнародних багатогалузевих довідниках подається коротка інформація про різні фірми: географічні координати, телефон/факс, короткий опис предметів виробничої діяльності. Варто зазначити, що в Європі найбільший обсяг інформації стосовно окремих фірм подається в національних галузевих довідниках. Наприклад, «Електротехнічна промисловість Німеччини», «Хто виробляє верстати у Швеції» тощо. Крім загальних даних у цих виданнях можна знайти інформаційний матеріал щодо року створення фірми, статутного капіталу, кількості працівників, прізвищ керівників, регіональних представництв, річного обороту, банківських зв’язків тощо.

Нині величезні можливості для якісно нового інформаційного забезпечення інноваційної діяльності створює глобальна комп’ютерна мережа ІНТЕРНЕТ. Вона дає змогу оперативно збирати статистику про той чи той товарний ринок, його учасників, продукти, ціни, стандарти, норми тощо. Найвідомішими базами даних для збирання технічної та економічної інформації є «Data Star» (Швейцарія), «Dialog» (США), «Orbit» (Великобританія), «Questel» (Франція). Статистичні дані Європейської комісії за країнами Європейського Союзу щодо експорту/імпорту широко подаються в базі даних «Eurostat». Інформацію про стан світової торгівлі можна отримати в розділі «World Trade Statistics (Host Data-Star)».

Відомості стосовно фірм та їхньої продукції, а також про новини техніки та технології безкоштовно або за певну плату можна здобути також у базах даних «Fiz-Technik» (ФРН, Австрія, Швейцарія).

2. «Золоті сторінки» як один з найпопулярніших довідників фірм в Україні

На сьогодні “Золоті сторінки” є лідером інформаційного ринку України. За своєю структурою та концепцією дане видання — це сучасний довідник, який містить виключно надійну та достовірну інформацію про підприємства та організації України.

Інтернет-ресурс www.goldenpages.rv.ua є логічним продовженням та доповненням друкованної версії довідника з найбільш повною та актуальною базою даних підприємств, яка постійно оновлюється.  Унікальність сайту надає поєднання інструментів для роботи з інформацією:

 • надійна та повна база підприємств, з можливістю пошуку за назвою, адресою, телефонами та видами діяльності підприємств
 • можливість знайти кожне підприємство на карті міста та області
 • електронна версія друкованого довідника з можливістю при необхідності роздрукувати декілька сторінок.

Використання зазначених матеріалів в комплексі дає досить повне уявлення про фірму, що цікавить. Серед перерахованих джерел фірмові довідники займають особливе місце. Інформація, що повідомляється ними інформація збирається довідково-інформаційними агентствами з власних звітів і публікацій самих фірм, матеріалів торгово-промислових палат, а також різних публікацій численних спілок та асоціації промисловців і торговців.

Головним достоїнством фірмових довідників є значне охоплення величезної кількості фірм, регулярність публікацій і високий ступінь достовірності інформації. Єдиною незручністю використання фірмових довідників виступає старіння інформаційної продукції, що пов’язано з деяким запізненням публікацій. Так, наприклад в таких відомих і авторитетних довідниках як «Moodys Industrial Manual» (США) і «Stock Exchange Official Yearbook» (Великобританія) інформація, що публікується відстає приблизно на рік-два. Тому відомості про фірму, що цікавить необхідно поповнювати з більш оперативних джерел: публікацій періодичної преси дідовій преси, річних звітів самих фірм.

При всьому різноманітті публікується інформації фірмові довідники дають можливість отримати досить повну характеристику іноземного контрагента: повне та скорочене найменування фірми, адреси, телефони і факси, рік створення фірми, сфера її діяльності та структура, включаючи дочірні підприємства, число зайнятих, головні показники економічної діяльності фірми , кореспондентські відносини з банками та багато інших відомостей. Крім того, у фірмових довідниках міститься ряд технічних характеристик продукції, що випускається, рекламні матеріали по інших товарах. Природно, що в довідниках можна отримати детальну інформацію по всім фірмам. У них містяться дані лише про великих і середніх корпораціях, що діють у формі акціонерних товариств.

Слід мати на увазі, що фірмові довідники за формою викладу відомостей і угрупованням матеріалів відрізняються різноманіттям: адресні, галузеві, директорські, біографічні, довідник по акціонерних компанія, з фінансових зв’язків.

Для російських бізнесменів при пошуку вигідних партнерських зв’язків з іноземними фірмами доцільно використовувати певну послідовність у роботі з різними видами довідників. В першу чергу слід знайомитися з адресними довідниками. Це дозволяє відразу ж виявити наявність тієї чи іншої фірми, коротке і повне найменування, її установчі дані (адреса, телефон, факс). В якості рекомендації підприємця можна відіслати до досить авторитетним адресним довідників «Jaeger + Waldmann International Telex + Teletex Directory», який містить адреси більше одного мільйона фірм різних країн світу. У Німеччині та Великобританії випускаються міжнародні адресні довідники «Teleurope» і «Marconis International Register». Нарешті, в Росії видано адресний довідник «Адреса-Європа», який містить близько 14 тисяч адрес західноєвропейських фірм. Вони можуть бути потенційними партнерами в діловій практиці.

Товарно-фірмові довідники дозволяють визначити коло фірм, що випускають той або інший товар і, зрозуміло, що торгують ім. У цих довідниках фірми згруповані за принципом товарних позицій: найменування товарів чи товарно-номенклатурних груп + фірми, які займаються випуском та реалізацією даної продукції. Прикладом таких товарно фірмових довідників можна назвати «Kompas France», «Kompas Portugal». «Industrie Compass Oesterreich».

Для аналітичної роботи з іноземним фірмам дуже важливе вміння користуватися довідниками з фінансових зв’язків. Вони дозволяють встановити певні зв’язки і взаємозалежності через участь в акціонерному капіталі. З їх допомогою можна визначити систему участі тієї йди іншої фірми в певних об’єднаннях капіталів, якою частиною акцій володіє та чи інша материнська компанія. При вступі в діловий контакт слід детально визначити положення фірми — потенційного контрагента в тій чи іншій схемі взаємин між материнськими компаніями та їх філіями. Тут одразу ж вирішується питання — чи має право фірма-контрагент підписувати без відома материнської компанії будь-які договірні документи. У разі відсутності у дочірньої фірми генеральної довіреності материнської компанії на право підписання контрактів встановлення з нею договірних відносин слід робити обережно. Інакше це може завдати російському партнеру матеріальний і моральний збиток у зв’язку з високою часткою ймовірності припинення поставок в односторонньому порядку.

Фірмові довідники містять неповну інформацію і це обумовлено їх призначенням: дати підприємцям орієнтири в первинної ринкової інформації (хто є хто, хто і що виробляє і продає, хто, де знаходиться).

Висновки

Інформаційне забезпечення є надзвичайно актуальним для пошуку привабливих ринків в умовах глобалізації світогосподарських процесів. На сьогодні у арсеналі спеціалістів-дослідників є широке коло інформації з відомостями про світовий економічний розвиток та стан окремих країн, а також кон’юнктуру світових ринків, які можуть використовуватись у дослідженні міжнародних ринків. У процесі відбору джерел інформації гостро постають проблеми ретельного відбору джерел інформації і їх приведення до єдиної бази порівняння можливого ступеня об’єктивності та повноти, оскільки мова йде про оцінку як кількісних, так і якісних факторів. Старостіна А. О. виділяє наступні критерії об’єктивності джерел вторинної маркетингової інформації: авторитетність джерела інформації, цілі публікації матеріалу, оригінальність публікації.

При недостатності вторинних даних застосовують метод польових досліджень: анкетування, спостереження, експеримент. Труднощі проведення польових досліджень у зарубіжних країнах пов’язані у більшості випадків з мовними, соціальними, культурними та іншими особливостями країн, що призводить до проблеми забезпечення можливості порівняння результатів дослідження по окремих ринках. Крім того, проблемою польових досліджень є їх висока вартість.

Список використаної літератури

 1. Дідківський М. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навчальний посібник/ Микола Дідківський,. — К.: Знання , 2006. — 462 с.
 2. Железняк О. Інформаційне забезпечення та моделювання процесів транспортної логістики//Актуальні проблеми економіки. — 2005. — № 1. — C. 168-176.
 3. Загородній А. Зовнішньоекономічна діяльність: Термінологічний словник/ Анатолій Загородній, Геннадій Вознюк,. — К.: Кондор, 2007. — 166 с.
 4. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Навчальний посібник/ Ю. Г. Козак, Н. С. Логвінова, І. Ю. Сіваченко та ін.; Мін-во освіти і науки України, Одеський державний економічний ун-т. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 791 с.
 5. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Підручник для вузів/ Інна Багрова, Наталя Редіна, Валерій Власюк, Оксана Гетьман,; За ред. Інни Багрової; М-во освіти і науки України, М-во фінансів України, Дніпропетровський держ. фінансово-економічний ін-т. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. — 579 с.
 6. Кириченко О. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник/ Олександр Кириченко,. — 3-тє вид. перероб. і доп.. — К.: Знання-Прес, 2002. — 382 с.
 7. Лобзя І. Зовнішньоекономічна діяльність: бухгалтерський та податковий облік //Все про бухгалтерський облік. — 2005. — 24 березня. — C. 4-12
 8. Макогон Ю. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навчальний посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 423 с.