Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Е.Гелнер про проблему націогенези в модерну добу

Відомий британський філософ Е. Гелнер свою концепцію нації та націоналізму розбудував на основі осмислення діалектики культури й організації в розвитку людства. «У нашому відправному визначенні. — зазначає він, — наголошено на зв’язку між організацією і культурою: одиниця є легітимною, якщо вона складається з людей однієї культури’.

Націоналізм, як наголошував учений, «по суті, є нав’язуванням високої культури суспільству, в якому раніше серед більшості, а часом і всього населення, панували культури низькі». Передусім це означає повсюдне запровадження через освітні заклади науково впорядкованої, кодифікованої мови для забезпечення достатньо цілісного бюрократичного і технологічного комунікативного простору.

Нація — це модерна спільнота, що «складається із маси взаємозамінних індивідів-атомів. які поєднуються в єдине ціле спільною культурою».