Освіта та самоосвіта

Все для студентов и самообразования

Облікові статистичні форми стаціонару і поліклініки

Зміст

Вступ.

1. Облікові статистичні форми стаціонару і поліклініки.

Висновки.

Список використаних джерел.

Вступ

Медична документація, будь-якого закладу, в тому числі і закладу, що працює на засадах сімейної медицини поділяється на облікову та звітну. Облікові форми використовуються для складання звітів про роботу того чи іншого закладу та є основою для аналізу його діяльності за певний період часу.

В амбулаторії, відділенні чи на дільниці ЗПСМ лікар та медична сестра заповнюють первинну облікову документацію, яка складається з низки форм, призначених для запису даних щодо стану здоров'я населення, обсягу та якості наданої медичної допомоги. Інформація первинної облікової документації використовується для визначення потреб населення в медичних послугах та організації діяльності медичних закладів.

Тема: «Основні облікові документи стаціонару або поліклініки».

1. Облікові статистичні форми стаціонару і поліклініки

Таблиця 1.

Перелік облікових статистичних форм стаціонару і поліклініки

№ п/п

Найменування облікової форми

№ форми

1

Медична карта стаціонарного хворого

№ 003/о

2

Медична карта переривання вагітності

№ 003-1/о

3

Карта хворого денного стаціонару поліклініки, стаціонару вдома

№ 003-2/о

4

Первинний огляд анестезіолога і протокол загального знеболювання

№ 003-3/о

5

Листок лікарських призначень

№ 003-4/о

6

Протокол переливання крові та її компонентів

№ 003-5/о

7

Температурний листок

№ 004/о

8

Листок реєстрації переливання трансфузійних рідин

№ 005/о

9

Журнал запису оперативних втручань у стаціонарі

№ 008/о

10

Листок основних показників стану хворого, який знаходиться в відділенні (палаті) анестезіології і інтенсивної терапії

№ 011/о

11

Акт констатації смерті на підставі смерті мозку

№ 012/о

12

Протокол (карта) патологоанатомічного дослідження

№ 013/о

13

Протокол патологоанатомічного дослідження посліду

№ 013-1/о

14

Протокол патологоанатомічного дослідження трупа плода, мертвонародженого, померлого новонародженого та дитини першого року життя

№ 013-2/о

15

Направлення на патологоанатомічне дослідження

№ 014/о

16

Журнал реєстрації надходження і видачі трупів

№ 015/о

17

Зведена відомість обліку руху хворих

№ 016/о

18

Акт констатації біологічної смерті

№ 017/о

19

Карта обліку вилучення тканин

№ 018/о

20

Повідомлення про випадок пересадки органа

№ 019/о

21

Паспорт на гомотрансплантант

№ 020/о

22

Карта донора (трупа)

№ 021/о

23

Журнал обліку замороженого кісткового мозку, що знаходиться на зберіганні

№ 022/о

24

Журнал обліку кісткового мозку, що заготовлений для консервації

№ 023/о

25

Журнал обліку консервованого кісткового мозку

№ 024/о

26

Медична карта амбулаторного хворого

№ 025/о

27

Вкладний листок №1 до ф. № 025/о (дані профілактичного огляду)

28

Вкладний листок №2 до ф. № 025/о (щорічний епікриз на диспансерного хворого)

29

Вкладний листок на підлітка до медичної карти амбулаторного хворого

№ 025-1/о

30

Медична карта студента

№ 025-3/о

31

Медична карта дитини (для школи, школи-інтернату, школи-ліцею, дитячого будинку, дитячого садку)

№ 026/о

32

Виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого

№ 027/о

33

Виписка з медичної карти стаціонарного хворого на злоякісне новоутворення

№ 027-1/о

34

Протокол про виявлення у хворого занедбаної форми злоякісного новоутворення

№ 027-2/о

35

Консультативний висновок спеціаліста

№ 028/о

36

Направлення на консультацію в діагностичні кабінети, в лабораторії та результат обстежень

№ 028-1/о

37

Контрольна карта диспансерного нагляду за хворим на розлади психіки та особою, яка має розлади психіки внаслідок вживання психоактивних речовин

№ 030-1/о

38

Статистичний талон на хворого, який знятий з диспансерного нагляду психоневрологічного / наркологічного закладу

№ 030-2/о

39

Контрольна карта диспансерного нагляду за хворим на туберкульоз

№ 030-4/о

40

Реєстраційна карта хворого на злоякісне новоутворення

№ 030-6/о

41

Книга запису викликів лікарів додому

№ 031/о

42

Журнал запису пологової допомоги вдома

№ 032/о

43

Акт про вилучення органів і тканин у донора-трупа для трансплантації

№ 033/о

44

Етикетка на флакон з кістковим мозком, заготовленим для заморожування

№ 034/о

45

Журнал запису висновків лікарсько-консультативної комісії

№ 035/о

46

Карточка попереднього запису на прийом до лікаря

№ 040/о

47

Етикетка на флакон з кістковим мозком, розмороженим для трансплантації

№ 041/о

48

Карта хворого, який лікується в кабінеті лікувальної фізкультури

№ 042/о

49

Медична карта стоматологічного хворого

№ 043/о

50

Карта хворого, який лікується у фізіотерапевтичному кабінеті

№ 044/о

51

Карта звернення за антирабічною допомогою

№ 045/о

52

Карта хворого, який підлягає лікуванню променевої терапії

№ 051/о

53

Карта профілактичних флюорографічних досліджень

№ 052/о

54

Лікувальна карта призовника і відрізний талон лікувальної карти призовника

№ 053/о

55

Іменний список призовників

№ 054/о

56

Карта обстеження дитини (підлітка) з незвичайною реакцією на вакцинацію (ревакцинацію) БЦЖ

№ 055/о

57

Журнал реєстрації обстежених на спеціалізованій медичній комісії

№ 056/о

58

Довідка для дільничного педіатра або сімейного лікаря

№ 057/о

59

Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення

№ 058/о

60

Журнал обліку вилучення донорських органів та тканин з метою подальшої трансплантації

№ 059/о

61

Журнал обліку інфекційних досліджень

№ 060/о

62

Лікарсько-контрольна карта фізкультурника і спортсмена

№ 061/о

63

Лікарсько-контрольна карта диспансерного нагляду спортсмена

№ 062/о

64

Карта профілактичних щеплень

№ 063/о

65

Карта імунізації

№ 063-1/о

66

Медична карта хворого венеричним захворюванням

№ 065/о

67

Медична карта хворого грибковим захворюванням

№ 065-1/о

68

Статистична карта хворого, який вибув із стаціонару

№ 066/о

69

Статистична карта хворого, який вибув із психіатричного (наркологічного) стаціонару

№ 066-1/о

70

Довідка для одержання путівки

№ 070/о

71

Санаторно-курортна карта

№ 072/о

72

Карта хворого з імплантованим електрокардіостимулятором (ЕКС)

№ 073/о

73

Санаторно-курортна карта для дітей і підлітків

№ 076/о

74

Путівка в дитячий санаторій

№ 077/о

75

Направлення в санаторій для хворих на туберкульоз

№ 078/о

76

Медична довідка на учня, який від'їжджає в оздоровчий табір

№ 079/о

77

Медичний висновок про дитину-інваліда віком до 16 років направляється в районне (міське) управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання батьків, опікуна)

№ 080/о

78

Медична карта хворого на туберкульоз

№ 081/о

79

Карта антибактеріального лікування (до медичної карти) хворого на туберкульоз

№ 081-1/о

80

Медична довідка (для від'їжджаючого за кордон) і корінець до медичної довідки

№ 082/о

81

Медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом

№ 083/о

82

Довідка про проходження профілактичного психіатричного огляду

№ 083-1/о

83

Журнал реєстрацій висновків медичних комісій по огляду громадян, які направляються на роботу в порядку організованого набору і громадського призову

№ 083-2/о

84

Журнал реєстрації виданих (отриманих) бланків Медичних довідок щодо придатності до керування транспортним засобом

№ 083-4/о

85

Лікарський висновок про переведення вагітної на іншу роботу

№ 084/о

86

Карта дільничної медсестри протитуберкульозного диспансеру, протитуберкульозного диспансерного відділення (кабінету) лікарні (поліклініки)

№ 085/о

87

Медична довідка (лікарський професійно-консультативний висновок)

№ 086/о

88

Книга запису роботи юрисконсульта закладу охорони здоров'я

№ 087/о

89

Направлення на МСЕК

№ 088/о

90

Повідомлення про хворого з уперше в житті встановленим діагнозом активного туберкульозу або його рецидиву

№ 089/о

91

Повідомлення про випадок захворювання на сифіліс, гонококову, хламідійну інфекцію, урогенітальний мікоплазмоз та трихомоніаз

№ 089-1/о

92

Повідомлення про хворого з вперше в житті встановленим діагнозом трихофітії, мікроспорії, фавуса, корости

№ 089-2/о

93

Повідомлення про хворого з вперше в житті встановленим діагнозом раку або іншого злоякісного новоутворення

№ 090/о

94

Листок призначень лікарями наркотичних і психотропних лікарських засобів та виконання цих призначень

№ 091/о

95

Повідомлення про травму невиробничого характеру

№ 092/о

96

Направлення на обов'язковий попередній медичний огляд працівника

№ 093/о

97

Листок очікування реципієнтів на пересадку органів (втратив чинність)

№ 094/о

98

Довідка про термін тимчасової непрацездатності для подання до страхової організації"

№ 094-1/о

99

Карта кандидата на трансплантацію

№ 094-2/о

100

Довідка про тимчасову непрацездатність студента, учня технікуму, професійно-технічного училища, про хворобу, карантин і інші причини відсутності дитини, яка відвідує школу, дитячий дошкільний заклад

№ 095/о

101

Довідка про тимчасову непрацездатність в зв'язку з побутовою травмою

№ 095-1/о

102

Історія пологів

№ 096/о

103

Карта розвитку новонародженого

№ 097/о

104

Виписка із карти розвитку новонародженого

№ 097-1/о

105

Журнал обліку прийому хворих і породіль в стаціонарі ФАП

№ 098/о

106

Повідомлення про результат лікування безпліддя

№ 099/о

107

Акт стаціонарної, амбулаторної, заочної, посмертної судово-психіатричної експертизи

№ 100/о

108

Акт психіатричного огляду засудженого

№ 101/о

109

Журнал відділення (палати) для новонароджених

№ 102/о

110

Медичне свідоцтво про народження

№ 103/о-95

111

Медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу

№ 103-1/о-95

112

Журнал реєстрації акта про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я або яку відмовилися забрати батьки чи інші родичі, про підкинуту чи знайдену дитину

№ 103-2/о

113

Акт психіатричного огляду особи, яка перебувала на примусовому лікуванні

№ 104/о

114

Журнал реєстрації стаціонарної і амбулаторної судово-психіатричної експертизи

№ 105/о

115

Лікарське свідоцтво про смерть

№ 106/о-95

116

Фельдшерська довідка про смерть

№ 106-1/о-95

117

Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть

№ 106-2/о-95

118

Журнал реєстрації аварій при наданні медичної допомоги ВІЛ-інфікованим та роботі з ВІЛ-інфікованим матеріалом

№ 108-1/о

119

Індивідуальна карта вагітної і породіллі

№ 111/о

120

Історія розвитку дитини

№ 112/о

121

Обмінна карта пологового будинку, пологового відділення лікарні

№ 113/о

122

Супровідний листок станції швидкої допомоги і талон до супровідного листка

№ 114/о

123

Завдання на санітарний виїзд

№ 118/о

124

Завдання лікарю-консультанту. Довідка про виконання завдання

№ 119/о

125

Протокол обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів

№ 122-1/о

126

Медична довідка про проходження обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів

№ 122-2/о

127

Журнал реєстрації виданих (отриманих) бланків медичних довідок про проходження обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів

№ 122-3/о

128

Картка особи, яка підлягає медичному огляду

№ 123/о

129

Карта для запису годування дитини

№ 124/о

130

Медична довідка для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної системи

№ 127/о

131

Журнал реєстрації виданих (отриманих) бланків медичних довідок для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної системи

№ 127-1/о

132

Контрольний журнал реєстрації групи крові і резус-приналежності

№ 127-2/о

133

Протокол медичного огляду для встановлення факту вживання психоактивної речовини та стану сп'яніння

№ 129/о

134

Журнал реєстрації медичних оглядів для встановлення факту вживання психоактивної речовини та стану сп'яніння

№ 129-1/о

135

Карточка хворого цукровим діабетом

№ 132/о

136

Медична довідка про стан здоров'я претендентів на посади керівників, заступників керівників центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій

№ 133/о

137

Журнал реєстрації медичних довідок про стан здоров'я претендентів на посади керівників, заступників керівників центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій

№ 133-1/о

138

Довідка на випадок травматизму на транспорті

№ 136/о

139

Реєстраційна карта дитини, яка хвора на цукровий діабет

№ 136-2/о

140

Повідомлення про побічні реакції/дії лікарських засобів

№ 137/о

141

Журнал щозмінного передрейсового та після-рейсового медичних оглядів водіїв*

№ 137-2/о

142

Журнал обліку передрейсових оглядів водіїв і передзмінних оглядів робйчих

№ 139/о

143

Сертифікат про проходження наркологічного огляду

№ 140/о

144

Журнал реєстрації виданих (отриманих) бланків сертифікатів про проходження наркологічного огляду

№ 140-1/о

145

Свідоцтво про право на проведення передрейсових (післярейсових)медичних оглядів водіїв транспортних засобів

№ 141/о

146

Медична карта огляду водія (кандидата у водії) транспорту

№ 142/о

147

Посвідчення водія про проходження медичної підготовки

№ 143/о

148

Журнал реєстрації виданих (отриманих) бланків медичних посвідчень водія

№ 143-1/о

149

Журнал комісії по медичному огляду водіїв для визначення їх придатності до керування транспортом

№ 144/о

150

Медична карта профілактичного наркологічного огляду

№ 145/о

151

Посвідчення про проходження навчання сучасним методам проведення профілактичних наркологічних оглядів

№ 146/о

152

Довідка для призначення і виплати державної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування

№ 147/о

153

Журнал реєстрації виданих (отриманих) довідок для призначення і виплати державної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування

№ 147-1/о

154

Направлення на добровільне медичне обстеження особи, яка подала заяву про реєстрацію шлюбу

№ 147-2/о

155

Реєстраційна генетична карта

№ 149/о

156

Повідомлення про народження дитини та обстеження на наявність вроджених вад розвитку (ВВР), хромосомної і спадкової патології

№ 149-1/о

157

Повідомлення про дитину з вродженими вадами розвитку (ВВР) та множинними дизморфіями, хромосомною і спадковою патологією

№ 149-2/о

158

Реєстраційна карта хворого з порушенням росту, що потребує лікування гормоном, росту

№ 149-3/о

159

Карта обліку процедур гемодіалізу

№ 150/о

160

Журнал обліку померлих

№ 151/о

161

Журнал обліку новонароджених

№ 152/о

162

Журнал обліку випадків перинатальної смерті

№ 153/о

163

Термінове повідомлення про надання медичної допомоги при надзвичайній ситуації (НС)

№ 155-1/о

164

Журнал обліку інформації про надання медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях

№ 156/о

165

Акт огляду МСЕК по визначенню медичних показань для забезпечення інвалідів автомобілями

№ 156/о

166

Виписка з акту огляду МСЕК по визначенню медпоказань

№ 156-1/о

167

Довідка про результати огляду на встановлення медпоказань

№ 156-2/о

168

Журнал обліку протоколів засідань МСЕК по автотранспорту

№ 156-3/о

169

Акт огляду МСЕК

№ 157/о

170

Виписка з акту огляду МСЕК

№ 157-1/о

171

Висновок про час настання інвалідності

№ 157-2/о

172

Довідка про напрвлення інвалідів в будинок-інтернат

№ 157-3/о

173

Журнал обліку довідок МСЕК, виданих інвалідам

№ 157-4/о

174

Журнал протоколів засідань МСЕК

№ 157-5/о

175

Довідка про результати визначення ступеня втрати професійної працездатності

№ 158/о

176

Виписка з акту огляду МСЕК про результати визначення ступеня втрати

№ 158-1/о

177

Виписка з акта огляду МСЕК

№ 158-2/о

178

Статистичний талон експертного обстеження

№ 159/о

179

Статистичний талон № 2

№ 159-1/о

180

Індивідульна програма реабілітації інваліда

№ 160/о

181

Журнал обліку індивідуальних програм

№ 160-1/о

182

Журнал обліку отримання і витрат довідок МСЕК

№ 160-2/о

183

Медико-експертна справа

№ 160-3/о

184

Журнал контролю виконання індивідуальних програм

№ 160-4/о

185

Направлення інваліда в лікувально-профілактичні заклади

№ 161/о

186

Повідомлення підприємству, організації про результати огляду МСЕК

№ 162/о

187

Журнал обліку медико-соціальних експертних справ, що надходять в обл. МСЕК

№ 163/о

188

Журнал обліку передачі медико-соціальних експертних справ

№ 163-1/о

189

Журнал обліку консультацій МСЕК

№ 164/о

190

Журнал обліку направлень в НДІ МСЕ

№ 164-1/о

191

Журнал реєстрації звернень громадян

№ 164-2/о

192

Журнал обліку направлень на МСЕК

№ 165/о

193

Журнал обліку продовження лікування по листку тимчасової непрацездатності

№ 166/о

194

Довідка про визнання неінвалідом

№ 167/о

195

Реєстраційна карта хворого з хронічною нирковою недостатністю (ХНН) та з трансплантованою ниркою (ТН)

№ 167/о

196

Висновок експерта (судово-медичної експертизи)

№ 170/о

197

Акт судово-медичного дослідження (обстеження)

№ 171/о

198

Висновок експерта

№ 172/о

199

Направлення в судово-медичну лабораторію

№ 178/о

200

Направлення на судово-гістологічне дослідження

№ 180/о

201

Журнал реєстрації трупів в судово-медичному морзі

№ 181/о

202

Журнал реєстрації осіб, які проходять обстеження у відділі експертизи потерпілих, звинувачених та інших осіб

№ 182/о

203

Журнал реєстрації комісійних судово-медичних експертиз за матеріалами слідчих і судових справ

№ 183/о

204

Журнал реєстрації експертиз (досліджень), речових доказів та документів у відд.

№ 184/о

205

Журнал реєстрації експертиз в судовому засіданні

№ 185/о

206

Висновок експерта (експертиза за матеріалами справи)

№ 188/о

207

Направлення на консультацію, рентген. обстеження до „Висновку експерта"

№ 189/о

208

Журнал реєстрації носильних речей, речових доказів, коштовностей, документів в судово-медичному морзі

№ 191/о

209

Етикетка на банку

№ 192/о

210

Направлення на аналіз

№ 200/о

211

Направлення на біохімічний аналіз крові, плазми, сироватки, сечі, спинномозкової рідини

№ 202/о

212

Цитологічне дослідження

№ 203/о

213

Направлення на мікробіологічне (бактеріологічне, вірусологічне, паразитологічне) дослідження

№ 204/о

214

Направлення на санітарно-мікробіологічне дослідження і результат санітарно-мікробіологічного дослідження

№ 205/о

215

Направлення для дослідження крові на пробу Кумбса і результат дослідження крові на пробу Кумбса

№ 206/о

216

Направлення для дослідження крові на резус-приналежність і резус-антитіла і результат дослідження крові на резус-приналежність і резус-антитіла

№ 207/о

217

Аналіз сім'яної рідини (сперматограма)

№ 208/о

218

Результат аналізу

№ 209/о

219

Результат мікробіологічного дослідження на МБТ (мікобактерії туберкульозу)

№ 209-1/о

220

Аналіз сечі загальний

№ 210/о

221

Аналіз сечі за Зимницьким

№ 211/о

222

Аналіз сечі за Нечипоренком

№ 212/о

223

Аналіз сечі на глюкозуричний профіль

№ 213/о

224

Аналіз сечі на активність а-амілази (діастаза)

№ 214/о

225

Цитоморфологічне дослідження

№ 215/о

226

Аналіз мокротиння

№ 216/о

227

Аналіз виділення із простати

№ 217/о

228

Аналіз виділення із сечостатевих органів

№ 218/о

229

Аналіз калу (копрограма)

№ 219/о

230

Аналіз калу на гельмінти та найпростіші

№ 220/о

231

Аналіз шлункового вмісту (фракційне дослідження)

№ 221/о

232

Аналіз дуоденального вмісту

№ 222/о

233

Аналіз спинномозкової рідини

№ 223/о

234

Клінічний аналіз крові

№ 224/о

235

Аналіз крові на гемоглобін, еритроцити, швидкість осідання еритроцитів, кольоровий показник, тромбоцити

№ 225/о

236

Аналіз пунктату кісткового мозку (мієлограма)

№ 227/о

237

Біохімічний аналіз крові

№ 228/о

238

Аналіз (білкові фракції сироватки крові (метод електрофорезу))

№ 229/о

239

Імунологічне дослідження крові

№ 230/о

240

Аналіз крові на вміст глюкози натщесерце

№ 231/о

241

Аналіз крові (глікемічна крива після навантаження глюкозою, галактозою)

№ 232/о

242

Аналіз крові (імуноферментний аналіз)

№ 233/о

243

Аналіз на активність ферментів сироватки крові

№ 234/о

244

Аналіз крові на вміст гормонів, медіаторів і альфафетопротеїну

№ 235/о

245

Аналіз сечі на вміст гормонів і медіаторів

№ 236/о

246

Аналіз крові (показники системи згортання)

№ 237/о

247

Аналіз крові (показники системи згортання -скорочений варіант)

№ 238/о

248

Журнал реєстрації сироваток крові, які надходять в діагностичну лабораторію на ВІЛ-інфекцію

№ 239/о

249

Результат мікробіологічного дослідження і визначення чутливості виділених культур до хіміотерапевтичних препаратів

№ 240/о

250

Результат мікробіологічного дослідження і визначення чутливості виділених культур МБТ до антибактеріальних препаратів

№ 240-1/о

251

Аналіз крові на реакцію Васермана

№ 241/о

252

Аналіз крові (специфічні реакції на сифіліс)

№ 241-1/о

253

Серологічне дослідження крові на сифіліс

№ 241-2/о

254

Аналіз крові (реакція Відаля, Райта, Хеддльсона та інші)

№ 242/о

255

Аналіз крові на ревмопроби

№ 243/о

256

Аналіз крові на маркери вірусних гепатитів

№ 245/о

257

Направлення на дослідження зразків сироваток крові на ВІЛ-інфекцію

№ 246/о

258

Аналіз крові на токсоплазмоз (імуноферментний аналіз)

№ 248/о

259

Направлення на дослідження зразків сироваток крові на наявність антитіл до ВІЛ

№ 249/о

260

Журнал реєстрації аналізів і їх результатів

№ 250/о

261

Журнал реєстрації мікробіологічних та паразитологічних досліджень

№ 252/о

262

Робочий журнал мікробіологічних досліджень

№ 253/о

263

Журнал реєстрації досліджень і результатів визначення чутливості мікроорганізмів до хіміотерапевтичних препаратів

№ 254/о

264

Журнал реєстрації мікробіологічних досліджень на туберкульоз

№ 255/о

265

Журнал реєстрації виділених культур мікобактерій туберкульозу та результати визначення їх чутливості до антибактеріальних препаратів

№ 255-1/о

266

Журнал приготування і контролю поживних середовищ

№ 256/о

267

Журнал контролю роботи стерилізаторів повітряного, парового автоклаву

№ 257/о

268

Робочий журнал досліджень на стерильність

№ 258/о

269

Журнал реєстрації серологічних досліджень

№ 259/о

270

Журнал реєстрації серологічних досліджень (діагностика сифілісу)

№ 260/о

271

Листок щоденного обліку роботи лікаря-лаборанта, лаборанта

№ 261/о

272

Журнал обліку аналізів, зроблених в лабораторії

№ 262/о

273

Направлення на серологічне дослідження крові

№ 265/о

274

Направлення на дослідження крові (спинномозкової рідини) на РІБТ і РІФ

№ 266/о

275

Повідомлення про вагітну, в крові якої виявлені антитіла до ВІЛ

№ 501-1/о

276

Повідомлення про закінчення вагітності у ВІЛ-інфікованої жінки

№ 501-2/о

277

Повідомлення про взяття на облік дитини, народженої ВІЛ-інфікованою жінкою

№ 501-3/о

278

Повідомлення про результати сероепідеміологічного моніторингу поширення ВІЛ

№ 502-3/о

279

Журнал обліку антиретровіруених препаратів в закладах охорони здоров'я

№ 510/о

280

Журнал обліку антиретровіруених препаратів у відділеннях і кабінетах закладів охорони здоров'я

№ 510-1/о

281

Листок непрацездатності

282

Рецепт(дорослий, дитячий)

Ф-1

283

Рецепт (безкоштовно, оплата 50%)

Висновки

Загальновідомо, що кожний медичний працівник лікувально-профілактичного закладу переобтяжений необхідністю заповнення протягом робочого дня великої кількості облікових статистичних форм. Реальним шляхом зменшення такого навантаження може бути впровадження сучасних інформаційних технологій в діяльність лікувально-профілактичних закладів. На сьогодні програмні продукти типу „Поліклініка" та „Стаціонар" досить широко використовуються лікувально-профілактичними закладами. Разом з тим, процес розробки та впровадження прикладних програмних продуктів у діяльність закладів охорони здоров'я здійснюється повільно та неузгоджено, що заважає створенню потужних інформаційних систем в охороні здоров'я. Основний принцип впровадження інформаційних систем має полягати в тому, що автоматизація на рівні закладу не повинна суперечити автоматизації на рівні країни. Створення єдиного медичного інформаційного простору не можливе без уніфікації програмного забезпечення.

В лікувально-профілактичних закладах, які вже запровадили прикладні програмні продукти типу „Поліклініка", „Стаціонар" та інші виникає необхідність переходу на безпаперові носії інформації.

Список використаних джерел

1. Основи законодавства України про охорону здоров’я (1992 р.)

2. Голяченко О. М. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я. К., 1993. — Ч. 1. – 296 с.

3. Діяльність галузі охорони здоров’я за 2001 рік. — К., 2002. – 138с.

4. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я /За ред. Ю. В. Вороненко, В. Ф. Москаленко. — К., 2000. — 670 с.

5. http://www.moz.gov.ua/ua/main/?docID=3932