ReferatsS

Все для студентов и самообразования

Дисертації

Система особистих немайнових прав у цивільному праві
  ВСТУП Актуальність теми дослідження. Актуальності обраної теми дослідження передує ряд практичних і теоретичних проблем. З практичної сторони, сучасне суспільство знаходиться в стані розвитку у руслі зростання в ньому... докладніше


Адміністративно — юрисдикційна діяльність органів санітарно — епідеміологічної служби
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ 1.1. Становлення тасучасний стан системи органів санітарно-епідеміологічної служби 1.2. Загальна характеристика функцій органів санітарно-епідеміологічної служби 1.3.Адміністративна юрисдикція... докладніше


Правове регулювання податкової системи України
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ТА СТАНОВЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 1.1.Еволюція поняття «податок» Податки на території 1.2.України періоду Київської Русі (ІХ – середина ХІІІ століття) 1.3.Податкова... докладніше