ReferatsS

Все для студентов и самообразования

Дипломні

Теоретика прямих інвестицій
Вступ 1.Теоретичні засади здійснення прямих інвестицій в конкурентному середовищі. 1.1 Конкурентне середовище: глобальний аспект. 1.2 Мотиви та демотиватори здійснення прямих іноземних інвестицій. 1.3 Стратегії управління прямими іноземними інвестиціями. 2.Роль... докладніше


Діяльність Українсько — Гельсінської групи
Вступ. Розділ 1 Історіографія та джерельна база. Розділ 2. Основні напрямки українського дисидентського руху. 2.1. Правозахисний рух в Україні (сер. 50 – 80 рр.) 2.2. Шістдесятництво. Становлення правозахисного руху.... докладніше


Організація обліку і аудиту грошових коштів і аналіз грошових потоків підприємства
ВСТУП РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти обліку грошових коштів 1.1. Грошові кошти як економічна категорія 1.2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази з обліку грошових коштів 1.3. Огляд літературних джерел з обліку... докладніше


Суспiльний i державний лад Риму у перiод республiки та змiни його у перiод монархiї
І Вступ ІІ Зміни у суспільному житті Риму напередоднівстановлення республіки ІІІ Епоха республіки 1) державний устрій Риму до поч. ІІІ ст. до н.е. 2) римське суспільство до початку ІІІ... докладніше