ReferatsS

Все для студентов и самообразования

ЗЕД, зовнішня політика

Механізм регулювання ЗЕД
1. Режими та механізм регулювання ЗЕД в Україні. 2. Забезпечення суб’єктів господарювання достовірною інформацією про іноземні фірми. 3. Основні поняття про валюту та валютні цінності. 4. Поняття офшорної зони... докладніше


К/р основи ЗЕД
1. Участь України у світовій торгівлі. Лібералізація зовнішньоекономічної діяльності в Україні. 2. Економічні інструменти регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Список використаної літератури. 1. Участь України у світовій торгівлі. Лібералізація зовнішньоекономічної діяльності... докладніше


Регулювання ЗЕД України
1. Недержавне регулювання ЗЕД України. 2. Сутність, критерії, класифікація та види фірм. 3. Можливі знижки та надбавки в зовнішній торгівлі. 4. Спільне підприємство в Україні : сутність, передумови, стан... докладніше


Єдиний митний тариф України
Вступ. 1. Мито та його види. 2. Звільнення від сплати мита, тарифні пільги та преференції. 3. Товарна класифікаційна схема Єдиного митного тарифу України. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Єдиний... докладніше


Зовнішньоекономічна діяльність з іншими фірмами
1. Критерії та принципи фірм-партнерів на зовнішньому ринку, організація робота із збирання інформації для їх вивчення. 2. Зовнішньо-торгівельна документація, що супроводжує комерційну зовнішньо-торгівельну угоду. 3. Транспортно-експедиційні послуги підприємства –... докладніше


Нетарифні методи регулювання зовнішньої торгівлі
Вступ. 1. Вплив нетарифних інструментів на міжнародну торгівлю, загальна класифікація. 2. Кількісні інструменти нетарифних обмежень. 3. Введення квот, їх класифікація. 4. Ліцензування як метод регулювання торгівлі. 5. Приховані методи.... докладніше


Основи ЗЕД та її роль у економіці
1. ЗЕД у системі категорій міжнародної економіки. 2. Організаційна структура ЗЕД в Україні. 3. Класифікація та різновиди МГК. 4. Регулювання зовнішньоторговельних операцій суб'єктів ЗЕД. 5. Організація роботи транспортно-експедиторських підприємств.... докладніше


Специфіка визначення економічної ефективності товарообмінних операцій
Вступ. 1. Сутність та визначення товарообмінних операцій, їх економічна ефективність 2. Бартерні операції як вид товарообмінних операцій. 3.Операції за участю продавця у сфері зовнішньоекономічних відносин 4. Характеристика операцій промислового... докладніше


Цілі й органи державного управління й регулювання ЗЕД
Вступ. 1.Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 2. Механізм державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Управління ЗЕД на підприємстві багато в чому залежить від того, які умови... докладніше


Бізнес у сфері зовнішньоекономічних зв`язків
Вступ. 1. Об'єктивні основи зовнішньоекономічних зв'язків України. 2. Основні напрями, форми і суб'єкти зовнішньоекономічних відносин України. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Розбудова незалежної України об'єктивно потребує входження її у... докладніше