ReferatsS

Все для студентов и самообразования

Регіональна економіка, РПС

Світовий ринок меблів
Вступ. 1. Особливості ринку меблів в Україні. 2. Обсяг меблевої промисловості у світі. 3. Перспективи меблевої промисловості в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Український ринок меблів оцінюється в... докладніше


Географія світової транспортної системи
Вступ 1. Аналіз світових транспортних проблем 2. Світова транспортна система 2.1. Автомобільний транспорт 2.2. Залізничний транспорт 2.3. Повітряний транспорт 2.4. Морський транспорт 2.5. Трубопровідний транспорт Висновки Список використаної літератури... докладніше


Залізнична система України
Вступ Розділ 1. Загальна характеристика транспортної системи України 1.1. Залізничний транспорт, його місце і роль у господарстві України 1.2. Методика дослідження галузевих транспортних систем Розділ 2. Чинники формування залізничної... докладніше


АПК центрального економічного району його галузева структура. Особливості розміщення галузей тваринництва та рослинництва
Вступ. АПК центрального економічного району його галузева структура. Особливості розміщення галузей тваринництва та рослинництва. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Центральний економічний район займає, у відповідності до назви, центральне географічне... докладніше


Енергетична безпека як фактор стабільного розвитку регіональної економіки
Кожну державу можна охарактеризувати як складну систему взаємопов’язаних та нерозривних процесів. З плином часу ці процеси зазнають певних змін під тиском зовнішніх факторів, так як і сама держава є... докладніше


Державна регіонально-економічна політика її сутність, значення та основні напрямки
Вступ. 1. Сутність державної регіонально-економічної політики. 2. Головні завдання та наслідки регіонально-економічної політики. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Перехід економіки України до ринкових відносин зумовив об'єктивну необхідність системного дослідження... докладніше


Характеристика транспортної системи Німеччини
1.Роль транспорту даної країни, як фактору що сприяє, або стримує розвиток туризму. 2. Аеропорти (міжнародні) трансфер до міст. 3. Залізниця. 4. Автотранспорт. Список використаної літератури. 1.Роль транспорту даної країни,... докладніше


Природно-ресурсний потенціал Подільського району
Вступ. 1. Значення і місце природних ресурсів у формуванні економічного потенціалу регіону. 2. Компонентна структура природно-ресурсного потенціалу, особливості розміщення і аналіз рівня забезпечення території, що досліджується. 3. Вплив природно-ресурсного... докладніше


Природно-ресурсний потенціал і розміщення продуктивних сил Запоріжської області
Вступ. 3 1. Значення і місце природних ресурсів у формування економічного потенціалу Запорізької області. 2. Компонентна структура ПРП, особливості розміщення й аналіз рівня забезпеченості території, що досліджується. 3. Вплив... докладніше