Освіта та самоосвіта

Все для студентов и самообразования

Право

Аспекти вивчення повноважень Кабінету Міністрів України
Вступ Актуальність проблеми. Одним з найактуальніших завдань реформи системи державного управління в Україні залишається вдосконалення організації та діяльності Кабінету Міністрів України. Основа цього — визначення правового статусу уряду, який... докладніше


30 / 06 / 2021
Моральна шкода: поняття та розмір відшкодування
Поняття моральної шкоди. Розмір відшкодування моральної (нематеріальної) шкоди. Практичні аспекти застосування законодавства України щодо відшкодування моральної шкоди в судах України. Вступ Конституція України, як основний закон, закріплює в Україні... докладніше


5 / 04 / 2021
Особенности правового режима использования Керченского пролива
Введение Керченский пролив — единственный выход из Азовского моря. Движение судов по нему в настоящее время организовано по двум трассам: принадлежащему Украине глубоководному Керчь-Еникальскому каналу, а также по российским... докладніше


4 / 04 / 2021
Основні гарантії дотримання принципу законності при здійсненні органами СБУ оперативно-розшукової та контррозвідувальної діяльності
Вступ Оперативно-розшукова  діяльність  —  це  система  гласних   і негласних  пошукових,  розвідувальних    та    контррозвідувальних заходів,  що  здійснюються  із  застосуванням    оперативних    та оперативно-технічних засобів. Правову основу  оперативно-розшукової  діяльності  становлять Конституція  України ... докладніше


3 / 04 / 2021
Україна як суб`єкт міжнародного економічного права
Правовий статус держави як суб’єкта міжнародного економічного права Україна як суб’єкт міжнародного економічного співробітництва Зближення європейського права із законодавством України 4. Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу Вступ... докладніше


29 / 03 / 2021
Господарські та адміністративні суди: спеціалізовані суди України
Система, склад та повноваження господарських судів Організація діяльності адміністративного суду Практика розмежування компетенції адміністративних та господарських судів Вступ Актуальність. Після прийняття Кодексу адміністративного судочинства України, де перехідними встановлювалась розмежування... докладніше


29 / 03 / 2021
Державний устрій Афін у 5-4 ст. до н.е.
Вступ В історії Стародавньої Греції важливу роль відіграли два поліси: Афіни і Спарта. Державний лад Афін став прикладом рабовласницької демократії, це той час, коли еталоном олігархії стала політична організація... докладніше


27 / 03 / 2021
Поняття та види джерел права
Вступ Актуальність. По сьогоднішній день в юридичній літературі звертається увага на багатозначність і нечіткість поняття “джерело права”, а також численність джерел права. Однак у радянській правовій системі джерелом права... докладніше


24 / 03 / 2021
Правовий статус іноземців та осіб без громадянства в Україні
Вступ Термін «фізична особа» означає людину як суб’єкта права і застосовується в різних галузях права, у тому числі в МПрП. Фізична особа має свій статус, але законодавство виділяє за... докладніше


24 / 03 / 2021
Глави держав у зарубіжних країнах (На прикладі: Франція, Германія, Італія, Велика Британія, Польща, Чехія, Росія, США, Канада, Бразилія, Китай, Індія, Японія)
Глава держави – це посадова особа чи орган, який займає верховне місце в системі органів держави, є найвищим представником країни на її території та поза її межами, символ єдності... докладніше


11 / 03 / 2021
Авторське право і програмне забезпечення
Вступ Актуальність теми. Щодо теми дослідження, то вона обрана невипадково, а в силу своєї актуальності та вагомості. Галузь комп’ютерних технологій має досить нетривалу історію. Беручи до уваги хоча б... докладніше


10 / 03 / 2021
Аналіз системи особистої охорони в різних країнах світу
Вступ За кордонами України сьогодні накопичений великий, різноманітний і різноаспектний досвід підготовки кадрів для поліцейських служб. Організація діяльності щодо забезпечення правопорядку, громадської безпеки, боротьби зі злочинністю у всіх її... докладніше


9 / 03 / 2021
Підхід до історичної типологізації вчень про державу і право
1. Зверніться до наступного джерела: Шульженко Ф.П. Історія політичних і правових вчень: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2004. Обґрунтуйте відповіді на такі запитання: 1. Який підхід до історичної типологізації... докладніше


5 / 03 / 2021
Система міжнародного публічного права
Міжнародне публічне право — це самостійна, відмінна від на­ціональних правових систем конкретних держав сис­тема права. Міжнародне право функціонує в міжнарод­ній системі, будучи її нормативною підсистемою. Міжнародна система охоплює міжнародні... докладніше


29 / 01 / 2021
Співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного права
Питання про співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного (національного) права є одним із центральних у теорії міжнародного права. Міжнарод­на доктрина в цьому питанні виробила наступні основні підходи: дуалістичний, моністичний, радянський. В... докладніше


29 / 01 / 2021
Поняття та особливості сучасного міжнародного публічного права
Міжнародне публічне право виникло внаслідок реальних сус­пільних процесів. Вже на ранніх стадіях розвитку пер­вісні общини і племена не існували відокремлено, а були об’єднані неписаними родовими законами. Перші зви­чаєві норми... докладніше


29 / 01 / 2021
Особисті та майнові права автора. Захист авторського права
Первинним суб’єктом, якому належить авторське право, є автор. Автором вважається особа, зазначена як автор на примірнику обнародуваного твору, на рукописі або на оригіналі твору мистецтва. Співавторами є особи, спільною... докладніше


14 / 01 / 2021
Загальні положення Закону України “Про авторське право і суміжні права”
Найбільш фундаментальні питання захисту авторського права відображені в Законі України «Про авторське право і суміжні права» від 23 грудня 1993 року № 3792-ХІІ. Цей закон охороняє особисті (немайнові) та... докладніше


14 / 01 / 2021
Повноваження суб’єктів державного регулювання та управління у сфері наукової і науково-технічної діяльності
Суб’єктами державного регулювання та управління у сфері наукової і науково-технічної діяльності є: Верховна Рада України; Президент України; Кабінет Міністрів України; Міністерство України у справах науки і технологій. Верховна Рада... докладніше


14 / 01 / 2021
Правовий статус суб’єктів наукової і науково-технічної діяльності
Суб’єктами наукової і науково-технічної діяльності є: вчені, наукові працівники, науково-педагогічні працівники; наукові установи, наукові організації, вищі навчальні заклади ІІІ – ІV рівнів акредитації; громадські організації у науковій та науково-технічній... докладніше


14 / 01 / 2021
Характеристика інституту „префект” у Франції
Вступ 1. Префект як провідник і гарант втілення державної політики 2. Повноваження перфекта 3. Інститут перфекта в Новому Адміністративному Кодексі Франції Висновки Список використаних джерел Вступ Сьогодні Франція, серед... докладніше


29 / 12 / 2020
Правова регламентація судово-медичної експертної діяльності
Зміст 1. Правова регламентація судово-медичної експертної діяльності 2. Судово-медична експертиза транспортної травми зіткнення автомобіля з пішоходом 3. Сучасний стан судово-медичної експертизи крові та її слідів Список використаних джерел 1.... докладніше


24 / 12 / 2020
Торговельне право США
Вступ Торговим правом вважається система норм, яка регулює організацію професійної торгової діяльності в широкому значенні цього поняття, тобто яка застосовується до торгівлі, промисловості, фінансової діяльності, іншими словами — професійної... докладніше


23 / 12 / 2020
Роль та значення міжнародних конференцій і нарад в сучасній дипломатичній практиці
Вступ 1. Міжнародні конференції і наради в дипломатичній практиці 2. Правила проведення міжнародних конференцій і нарад Висновки Список використаних джерел Вступ На сучасному етапі розвитку міжнародних відносин глобального характеру... докладніше


11 / 12 / 2020
Організація митних операцій в Україні
Вступ 1. Порядок та вимоги митного оформлення товарів, майна та інших предметів 2. Митний контроль та митне оформлення Висновки Список використаних джерел Вступ Діяльність митних органів України пов'язана із... докладніше


10 / 12 / 2020
Повноваження Комітету міністрів Ради Європи у галузі захисту прав людини
Вступ Актуальність.Права людини є складним, багатовимірним явищем. У різні епохи проблема прав людини, незмінно залишаючись політико-правовою, набувала релігійно-етичного, філософського звучання. Людство на шляху утвердження прав і свобод людини пройшло... докладніше


8 / 12 / 2020
Попереднє судове засідання. Рішення Європейського суду з питань порушення норм цивільного процесу
Вступ 1. Попереднє судове засідання 2. Рішення Європейського суду з питань порушення норм цивільного процесу Висновки Список використаних джерел Вступ Попереднє судове засідання проводиться з метою з'ясуванняможливості врегулювання спору... докладніше


3 / 12 / 2020
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності
Вступ 1. Поняття кримінальної відповідальності та притягнення до кримінальної відповідальності 1.1. Поняття кримінальної відповідальності 1.2. Підстави кримінальної відповідальності 2. Поняття і види звільнення від кримінальної відповідальності 2.1. Поняття та... докладніше


30 / 11 / 2020
Джерела інформаційного права
Вступ 1. Сучасне інформаційне законодавство 2. Джерела інформаційного права Висновки Список використаних джерел Вступ Початок ХХІ століття для нашої країни, як і для багатьох інших країн світу, ознаменувався формуванням... докладніше


27 / 11 / 2020
Порядок врегулювання переддоговірних спорів у зобов`язальному праві України
Вступ 1. Поняття, зміст, підстави виникнення та припинення зобов’язань 2. Загальна характеристика господарських договорів 3. Порядок укладання та виконання господарських договорів 4. Переддоговірні спори та доарбітражне врегулювання господарських спорів... докладніше


24 / 11 / 2020
Інститути громадського суспільства територіальної громади: шляхи співпраці
Вступ 1. Інститути громадянського суспільства 2. Інституалізація демократичного самоврядування в контексті розвитку громадянського суспільства в Україні 3. Практичний досвід місцевого самоврядування на прикладі Дарницького району м. Києва Висновки Список... докладніше


23 / 11 / 2020
Помилка та її вплив на кримінальну відповідальність
Зміст Вступ 1. Поняття помилки та її значення для кримінальної відповідальності 2. Види помилок. Юридична помилка та її кримінально-правове значення 3. Вплив фактичної помилки на кримінальну відповідальність Висновки Список... докладніше


23 / 11 / 2020
Вдосконалення механізму функціонування апарату органу державної влади на прикладі Дарницької районної державної адміністрації
Вступ 1. Політична система, державне управління та регулювання на трансформаційному етапі розвитку держави 2. Державна політика як цілеформуючий фактор діяльності державного апарату та державної служби 3. Механізм держави, державний... докладніше


22 / 11 / 2020
Традиція природного права
Вступ 1. Визначення природного права 2. Природне право: класичні формулювання 3. Середньовічна природно-правова думка до Томи Аквінського 4. Вчення про природне право у Томи Аквінського 5. Природне право як... докладніше


14 / 11 / 2020
Порівняльна характеристика інституту світових судів
Вступ 1. Міжнародний суд. Члени Міжнародного Суду 2. Головні риси міжнародних правових норм, які регулюють належність до суддівського корпусу 3. Національні правові норми Висновки Список використаних джерел Вступ Міжнародний... докладніше


11 / 11 / 2020
Підприємницьке право. Питання та відповіді до екзамену
1. Поняття та предмет господарського (підприємницького) права 2. Поняття підприємницької діяльності, її ознаки та принципи 3. Види та умови здійснення підприємницької діяльності 4. Види та правовий статус суб’єктів підприємницької... докладніше


10 / 11 / 2020
Вищі спеціалізовані суди України, їх повноваження, види вищих спеціалізованих судів
Вступ Судову владу представляють незалежні суди, які від імені держави, в порядку, встановленому законом, здійснюють правосуддя, наділені владними повноваженнями, завданням яких є забезпечення захисту гарантованих Конституцією України та законами... докладніше


7 / 11 / 2020
Тактичні прийоми викриття осіб, які дають неправдиві докази
Вступ Актуальність теми. Згідно зі ст. 2 КПК України завданням кримінального судочинства є встановлення істини у кримінальних справах, щоб "кожен, хто скоїв злочин, був притягнутий до кримінальної відповідальності і... докладніше


7 / 11 / 2020
Етапи формування злочинної поведінки
Вступ 1. Соціальні етапи формування злочинної поведінки 2. Типи антисуспільної спрямованості особистості Висновки Список використаних джерел Вступ Правосуб'єктність як здатність осудної людини нести кримінальну відповідальність (тобто стати злочинцем) у... докладніше


6 / 11 / 2020
Формування податкової системи в Україні
Вступ Розділ 1. Структура податкової системи України 1.1. Становлення податкової системи в Україні 1.2. Основні елементи податкової системи України 1.3. Принципи побудови національної податкової системи Розділ 2. Характеристика податкової... докладніше


24 / 10 / 2020
Розвиток логіки у часи Відродження
Вступ 1. Логіка епохи Відродження 2. З історії логіки часів Відродження на Україні Висновки Список використаних джерел Вступ XV-XVI ст. в історії філософської думки прийнято називати епохою Відродження, Ренесансу... докладніше


22 / 10 / 2020
Договори про надання послуг: поняття, види та загальна характеристика
Вступ 1. Загальна характеристика договорів про надання послуг за новим Цивільним кодексом України 1.1. Поняття та сутність договору про надання послуг 1.2. Укладення договору 1.3. Порядок та наслідки розірвання... докладніше


21 / 10 / 2020
Європейські стандарти забезпечення захисту прав людини у правовій системі України
Права людини – це соціальна спроможність людини вільно діяти, самостійно обирати вид та міру своєї поведінки з метою задоволення своїх різнобічних матеріальних та духовних потреб шляхом користування певними соціальними... докладніше


16 / 10 / 2020
Фінансово-економічна оцінка проекту нормативно-правового акта у сфері господарської діяльності. Проект Закону про гральний бізнес в Україні
Ігорний бізнес є дуже прибутковим, саме тому цей вид підприємницької діяльності зростає дуже швидкими темпами. А про розвиток вітчизняного законодавства відносно регулювання відносин у сфері грального бізнесу так сказати... докладніше


13 / 10 / 2020
Огляд вчень про звичаєве право
Вступ Актуальність теми. Звичаєве право — перша історична форма права, нині найпоширеніша серед країн з консервативним способом життя. Воно складається з норм, санкціонованих державою, тобто таких, що набули її... докладніше


11 / 10 / 2020
Особливості державної влади в Україні, її проблеми та перспективи
Вступ 1. Особливості державної влади в Україні 2. Державна влада в Україні: проблеми взаємодії політики і управління Висновки Список використаних джерел Вступ Актуальність теми: Проблема щодо системи державної влади... докладніше


10 / 10 / 2020
Сучасні проблеми транспортного права (застосування)
Вступ 1. Транспортна діяльність 2. Проблеми транспортної політики 3. Правова природа поняття «транспортні послуги» Висновки Список використаних джерел Вступ В економічному житті країни транспорт посідає особливе місце. По-перше, він... докладніше


9 / 10 / 2020
Речовий доказ у кримінальному процесі
Вступ Розділ 1. Правова природа предметів – носіїв доказової інформації 1.1. Поняття та сутність доказів у кримінальному процесі України. значення речових доказів в доказуванні по кримінальній справі 1.2. Особливості... докладніше


9 / 10 / 2020
Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту: поняття, види та загальна характеристика
Вступ 1. Поняття та система транспортних злочинів 1.1. Поняття транспортних злочинів 1.2. Система транспортних злочинів 2. Злочини, що посягають на безпеку руху або експлуатації залізничного, водного, повітряного, автотранспорту і... докладніше


3 / 10 / 2020
Позовна давність у міжнародному приватному праві
Вступ Актуальність. Строки є однією з правових категорій, які часто відіграють основоположну роль в цивільно-правових відносинах, бо час має істотне значення для виникнення, зміни та припинення відносин, і для... докладніше


1 / 10 / 2020
Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця
Вступ Розділ 1. Підстави припинення трудового договору: поняття, класифікація 1.1. Підстави припинення трудового договору 1.2. Класифікація підстав припинення трудового договору Розділ 2. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця 2.1.... докладніше


25 / 09 / 2020
Взаємовідносини держави і громадянина та шляхи до співпраці
Анотація В статті розглядається проблема взаємовідносин громадянина і держави. Поняття „громадянин” означає зв`язок особи з правовою системою держави, громадянином якої він є. Громадянство — це стійкий правовий зв'язок особи... докладніше


22 / 09 / 2020
Орган государства, понятия, признаки и виды. Государственные органы в современной Украине
В ведение Власть — это право и возможность распорядится кем-нибудь или чем-нибудь, а также подчинять своей воле. Власть – это возможность или способность воздействия на жизнедеятельность, поведение людей и... докладніше


20 / 09 / 2020
Поняття комісійної і комплексної експертизи. Організація їх проведення у судово-експертних установах України
Зміст 1. Поняття первинної, додаткової і повторної експертизи. Поняття комісійної і комплексної експертизи. Організація їх проведення у судово-експертних установах України 2. Судово-балістична експертиза Список використаних джерел 1. Поняття первинної,... докладніше


17 / 09 / 2020
Законодавство України про захист економічної конкуренції. Загальна характеристика
Вступ 1. Законодавство про захист економічної конкуренції 2. Види порушень законодавства про економічну конкуренцію Висновки Список використаних джерел Вступ Порядок розгляду Антимонопольним комітетом України і його територіальними відділеннями справ... докладніше


17 / 09 / 2020
Влада та власність: поняття та їх взаємовплив
Вступ 1. Система та правовий статус органів державної влади 2. Державна влада та власність Висновки Список використаних джерел Вступ Держава у особі органів державної влади здійснює організуючу, цілеспрямовану діяльність... докладніше


17 / 09 / 2020
Вина в цивільному праві
Вступ 1. Сутність та поняття вини як умови відповідальності 1.1. Поняття вини в римському праві 1.2. Вина як суб'єктивна умова цивільно-правової відповідальності 1.3. Принцип вини як принцип цивільно-правової відповідальності... докладніше


17 / 09 / 2020
Трудовий договір в сучасній театральній практиці
Вступ Діяльність професійних творчих працівників театрів здійснюється за індивідуальними трудовими договорами (контрактами) і (або) цивільно-правовими договорами. Порядок укладання трудових договорів (контрактів) з професійними творчими працівниками затверджується Кабінетом Міністрів України.... докладніше


16 / 09 / 2020
Поняття та принципи митної служби
Вступ 1. Поняття та принципи митної служби 2. Види і ставки мита 3. Особливі режими митного контролю Висновки Список використаних джерел Вступ Проголосивши Декларацією про державний суверенітет України незалежність... докладніше


10 / 09 / 2020
Організаційно-технологічні документаційні аспекти роботи зі зверненнями громадян на матеріалах Пенсійного фонду України Оболонського району м.Києва
ВСТУП Актуальність теми. Питання практичної щодо реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної влади, об’єднання громадян, відповідно до їх статуту, пропозиції про поліпшення їх... докладніше


7 / 09 / 2020
Чому я хочу вступити до СБУ
Вступ Служба безпеки України (СБУ) — це державний правоохоронний орган спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України. Служба безпеки України підпорядкована Президенту України і підконтрольна Верховній Раді України. До... докладніше


7 / 09 / 2020
Система пенсійного забезпечення населення і шляхи її реформування в Україні
Вступ 1. Теоретичні аспекти дослідження системи пенсійного забезпечення 1.1. Суть , види та джерела пенсійного забезпечення 1.2. Національні особливості пенсійного забезпечення 2. Пенсійне забезпечення в Україні 2.1. Законодавча база... докладніше


5 / 09 / 2020
Гарантії права на інформацію
Вступ Людина як суб’єкт суспільних відносин має потребу в отриманні відомостей про події та явища, що відбуваються або мали місце в суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі. Інформація є... докладніше


4 / 09 / 2020
Розробка політики інформаційної безпеки
Вступ Актуальність теми. Інформація, процеси, що її підтримують, інформаційні системи та сітьова інфраструктура, які є істотними активами сучасних фірм, підприємств та організацій, все частіше зштовхуються із різними загрозами безпеки,... докладніше


4 / 09 / 2020
Політика інформаційної безпеки як основа управління інформаційною безпекою
Вступ Актуальність вирішення проблеми захисту інформаційних ресурсів обумовлюється зростанням доступу до мереж загального користування окремих категорій протиправно налаштованих громадян, певною вразливістю окремих мереж, зростанням попиту з боку злочинних елементів... докладніше


4 / 09 / 2020
Соціальне забезпечення іноземних громадян і осіб без громадянства, які не мають постійного місця проживання у державі місцем виконання роботи
Вступ 1. Адміністративно-правовий статус іноземців і осіб без громадянства 2. Соціальне забезпечення іноземних громадян і осіб без громадянства 2.1. Гарантії трудової діяльності та трудовий статус 2.2. Соціальне забезпечення іноземних... докладніше


4 / 09 / 2020
Правове регулювання ветеринарної медицини
Вступ Своєрідний об’єкт державно-правового регулювання сільського господарства становлять відносини ветеринарного обслуговування сільськогосподарських товаровиробників і громадян як власників худоби і птиці. Правове регулювання цих відносин проводиться у відповідності до норм... докладніше


3 / 09 / 2020
Правовий режим функціонування електронних документів
Вступ Актуальність теми. Порядок електронного документообігу визначається державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності згідно з законодавством. Найбільш важливим стримуючим фактором розвитку електронної комерції... докладніше


3 / 09 / 2020
Визначення та характеристика правопорушень на сучасному етапі розвитку України та шляхи їх подолання
Вступ Актуальність теми. Молоді громадяни держави повинні формувати свій життєвий потенціал стосовно свого часу і його вимог. У зв’язку з цим зростає роль і значення правової системи, що робить... докладніше


3 / 09 / 2020
Колегіальні органи прокуратури України
Вступ Актуальність теми. Розроблення нової концепції прокурорської діяльності після проголошення України незалежною пов’язане не тільки з необхідністю глибокого наукового обґрунтування місця і ролі прокуратури серед інших політичних інститутів, покликаних... докладніше


3 / 09 / 2020
Співвідношення понять «кримінальна відповідальність» та «покарання» в теорії кримінального права»
Вступ 1. Поняття кримінальної відповідальності та її підстави 2. Поняття покарання та його мета 3. Порівняльна характеристика кримінальної відповідальності та покарання Висновки Список використаних джерел Вступ У КК нерідко... докладніше


3 / 09 / 2020
Звід законів Російської імперії 1835 р.
Вступ У першій половині XIX ст. вже за відсутності української державності завершується ліквідація національної правової системи. На всій території України набуває чинності загальноімперське законодавство при збереженні лише окремих норм... докладніше


2 / 09 / 2020
Пенсійний фонд, його формування і використання
Вступ 1. Економічна природа пенсійного забезпечення і його управлінський фактор 1.1. Призначення, завдання та функції Пенсійного фонду 1.2. Структура Пенсійного фонду 1.3. Досвід зарубіжних країн щодо пенсійного забезпечення 2.... докладніше


2 / 09 / 2020
Інформаційно-аналітична діяльність органів прокуратури
Вступ Ефективність функціонування будь-якої організації, здатність ефективно та оптимально досягати необхідного результату значною мірою залежить від розроблення, впровадження та дотримання у повсякденній діяльності певних вихідних положень (принципів). Не є... докладніше


29 / 08 / 2020
Теоретичні аспекти нотаріальної справи
Вступ 1. Поняття компетенції нотаріальних органів 2. Умови і порядок видачі свідоцтва про право власності за життя подружжя Висновки Список використаних джерел Вступ Нотаріат в Україні – це система... докладніше


29 / 08 / 2020
Методологічні засади звичаєвого права
Вступ 1. Основні риси звичаєвого права 2. Трактування та методологічні засади звичаєвого права 3. Законодавчі акти звичаєвого права Висновки Список використаних джерел Вступ Звичаєве право – сукупність обов’язкових до... докладніше


29 / 08 / 2020
Основні рівні пізнання в праві
Вступ Праворозуміння — це не тільки володіння знаннями про право у вигляді тієї інформації, що є на даний момент у розпорядженні правознавства. До проблеми володіння добутою інформацією впритул примикає... докладніше


27 / 08 / 2020
Тоталітарна держава
Вступ 1. Типи політичних режимів 2. Поняття та концепція тоталітаризму 3. Ідеологія в тоталітарній державі 4. Тоталітарно організоване суспільство Висновки Список використаних джерел Вступ Політичний режим – це характеристика... докладніше


26 / 08 / 2020
Закони дванадцяти таблиць
Вступ Актуальність постановки проблеми суспільних відносин за Законами XІІ таблиць пояснюється їхнім значним впливом на подальший розвиток римської держави. Об’єкт дослідження — соціальні процеси й групи в середині V... докладніше


18 / 08 / 2020
Закони дванадцяти таблиць
Вступ Історія створення сучасного правознавства починається від часів Стародавнього Риму. Звісно, правові системи існували й у давніших цивілізаціях. Більш того, саме римське право зазнало потужного впливу давньогрецького, близькосхідного, іудейського... докладніше


18 / 08 / 2020
Закон про інформацію
Вступ Закони України «Про інформацію» містить норми, що розкривають закріплений Конституцією України зміст права громадян на інформацію, дають визначення конференційної інформації та інформації із обмеженим доступом, а також такої... докладніше


18 / 08 / 2020
Об’єкти науково-технічної інформації
Вступ Закон України “Про науково-технічну інформацію” дає таке її визначення: “Науково-технічна інформація — це документовані або публічно оголошувані відомості про вітчизняні та зарубіжні досягнення науки, техніки і виробництва, одержані... докладніше


18 / 08 / 2020
Правове регулювання непрямих податків в Україні
АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харків-2002 Дисертація є рукописом. Робота виконана на кафедрі фінансового права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і... докладніше


15 / 08 / 2020
Правова статистика
Зміст Вступ 1. Охарактеризувати види середніх величин та техніку їх обчислення 2. Пояснити суть адміністративно – правової статистики як галузі правової статистики. Її специфіка, завдання та стадії відображення статистичних... докладніше


15 / 08 / 2020
Форми (джерела) права: поняття, види та співвідношення в сучасних системах права
Вступ 1. Загальна характеристика поняття і види форм (джерела) права 1.1. Поняття і види форм (джерел) права 2. Порівняльна характеристика форм (джерел) права в сучасних правових системах 2.1. Форми... докладніше


10 / 08 / 2020
Статус арбітражного керуючого
Вступ Одним із пріоритетних напрямів розвитку законодавства в Україні є вдосконалення законодавства про банкрутство, зокрема законодавства, що регулює діяльність арбітражного керуючого в процедурах банкрутства, яке має більш повно відповідати... докладніше


3 / 08 / 2020
Загальнотеоретична характеристика принципу державної влади (сутність та засоби його реалізації)
Вступ Принципи організації та діяльності органів державної влади — це основоположні вихідні положення, на яких базуються побудова й функціонування органів державної влади. Принципи організації та діяльності органів державної влади... докладніше


2 / 08 / 2020
Одноосібне володіння, його переваги та недоліки
Вступ Комерційний бізнес виступає невід’ємною ланкою сучасної ринкової економіки. Хоча сам термін «комерційний бізнес» є порівняно новим в українській економічній літературі, маємо чимало досліджень, що присвячені загальним питанням розвитку... докладніше


2 / 08 / 2020
Етапи проведення інформаційно-аналітичної діяльності
Загальне знайомство з проблемою. Визначення термінів і питань. Збір фактів. Роз’яснення фактів. Побудова гіпотези. Висновки. Створення аналітичного документа Для того щоб на основі наведених принципів підготувати відповідний інформаційно-аналітичний матеріал,... докладніше


31 / 07 / 2020
Дослідження в інформаційно-аналітичній діяльності
Процес дослідження в інформаційно-аналітичній діяльності. Технологія процесу дослідження і оцінки інформації. Гіпотеза. Використання методів в інформаційно-аналітичної діяльності: спостереження, порівняння, вимірювання, абстрагування, аналіз, синтез, аналогія, моделювання, відсотковий метод, Історичний метод,... докладніше


31 / 07 / 2020
Інформаційна культура в інформаційно-аналітичній діяльності
Поняття про інформаційну культуру та інформаційну етику. Внутрішні аспекти інформаційної культури. Зовнішній аспект інформаційної культури Нині існує велика кількість визначень інформаційної культури. У  даному випадку доцільно розглянути визначення, подане... докладніше


31 / 07 / 2020
Інформаційно-аналітичне забезпечення органів управління
Характеристика інформаційно-аналітичного забезпечення органів управління. Створення системи інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності підприємства. Основні принципи побудови інформаційно-аналітичної системи органів державної влади та органів місцевого самоврядування При визначенні інформаційних потреб органу управління... докладніше


31 / 07 / 2020
Джерела інформації та інформаційні посередники
Класифікація джерел інформації. Інформаційні посередники. Друковані видання як джерело інформації. Електронні джерела інформації. Джерела статистичної інформації. Реклама, виставки, конференції як джерела інформації. Консультативні послуги як джерело інформації. Характеристика інших... докладніше


31 / 07 / 2020
Попередній розгляд справи суддею
Вступ Актуальність. Попередній розгляд справи суддею — стадія кримінального процесу, у якій суддя одноособово, не вирішуючи питання про винність обвинувачуваного, у результаті перевірки матеріалів кримінальної справи встановлює наявність або... докладніше


29 / 07 / 2020
Міжнародне публічне право — Питання до екзамену
1. Класифікація міжнародних правопорушень Класифікація протиправних із погляду міжнародного права діянь здійснюється на основі двох критеріїв: по-перше, правопорушення відрізняються між собою за спрямуванням і ступенем тяжкості, по-друге, їм притаманний... докладніше


25 / 07 / 2020
Правове становище прокурора у цивільному процесі
Вступ 1. Завдання органів прокуратури в цивільному процесі 2. Підстави, процесуальні форми і види участі прокурора в цивільному процесі 3. Участь прокурора в цивільному процесі у справі в суді... докладніше


22 / 07 / 2020
Система, метод, принципи, джерела та місце банківського права в системі галузей права України
Вступ 1. Система, метод, принципи, джерела банківського права України 2. Місце банківського права в системі галузей права України Висновки Список використаних джерел Вступ У процесі розбудови демократичної правової держави... докладніше


21 / 07 / 2020
Походження, сутність, формотворчі ознаки та функції держави
Вступ Визначальною ланкою політичної системи суспільства та її підсистеми — політичної організації — є держава. Держава — форма організації суспільства, носій публічної влади, сукупність взаємопов´язаних установ і організацій, які... докладніше


17 / 07 / 2020
Адвокатура як правозахисний інститут
Вступ 1. Адвокатура як правозахисний інститут 2. Місце правозахисної адвокатури в українському громадянському суспільстві Висновки Список використаних джерел Вступ Сучасний етап розвитку українського суспільства, інституціональні зміни вимагають вдосконалення організації... докладніше


13 / 07 / 2020
Джерела конституційного права як галузі національного права України
Вступ Актуальність теми. Посилення глобалізаційних процесів у світі, які не пройшли осторонь права, підтвердженням чому є дифузійність джерельних систем різних правових систем і сімей світу, а також розбудова Української... докладніше


12 / 07 / 2020
Укладання договору в римському праві
Вступ 1. Укладання договору 2. Підстави виникнення зобов`язань Висновки Список використаних джерел Вступ Історія римського народу відома науці з тієї пори, коли Рим був невеликою сільськогосподарською общиною, в якій... докладніше


11 / 07 / 2020
Трудове право. Питання до заліку
Зміст 1. Конституційне право громадян на працю. Гарантії його забезпечення 2. Поняття та підстави виникнення трудових правовідносин 3. Зміст та структура трудових правовідносин 4. Фізичні особи (працівники) як суб'єкти... докладніше


9 / 07 / 2020
Вчення Джоржа Лока про державу та право
Вступ Локк Джон — англійський теоретик природного права, політичний мислитель, філософ. У період протекторату О. Кромвеля вчився в Оксфордському ун-ті, де одержав ступінь магістра. Викладав в ун-ті, був декілька... докладніше


7 / 07 / 2020
Шляхи розвитку інформаційної функції в Українській державі
Вступ У процесі цивілізаційного розвитку виникає необхідність переосмислення функцій держави в суспільних процесах та концентрації її зусиль на тих сферах життєдіяльності, які об’єктивно цього потребують на конкретно-історичному етапі. В... докладніше


4 / 07 / 2020
Теорія держави і права — Питання до екзамену
1. Поняття та зміст юридичної науки Юриспруденція є достатньо розгалуженою і диференційованою системою наукових знань, видів і форм наукової діяльності. Кожна її структурна частина обумовлена потребами пізнавальної і практичної... докладніше


4 / 07 / 2020
Організаційне забезпечення судово-бухгалтерської експертизи
Вступ У забезпеченні збереження майна усіх форм власності велику роль відіграє принцип невідворотності покарання, який вимагає обов’язкового розслідування кожного злочину. Реалізація цього принципу передбачає також максимальне використання під час... докладніше


4 / 07 / 2020
Управління інформаційною безпекою систем, що опікуються життєзабезпеченням держави
Вступ Актуальність теми. Характерною рисою сучасних соціально-економічних відносин в Україні є динамічний розвиток ринкових за­сад гос­по­да­рю­ван­ня. Трансформація економічної системи позначається на всіх сфе­рах сус­піль­ного виробництва і вимагає нових поглядів... докладніше


30 / 06 / 2020
Правовий статус експертно-екологічної експертизи
Вступ 1. Правовий статус експертно-екологічної експертизи 2. Правова охорона надр і земель, наданих для користування надрами 3. Державний кадастр тваринного світу Висновки Список використаних джерел Вступ Від часу виникнення... докладніше


27 / 06 / 2020
Характеристика діяльності та життя юриста 20-го століття – В.Я. Тацій
Вступ Виповнилося 70 років від дня народження та 45 років науково-педагогічної і громадської діяльності видатного українського вченого в галузі кримінального права, теорії держави і права, конституційного права, талановитого педагога,... докладніше


27 / 06 / 2020
М.Ф. Володимирський-Буданов — життєвий та творчий шлях
Вступ Владимирський-Буданов Михайло Флегонтович (1838–1916) – історик права, член-кореспондент Петербурзької академії наук (з 1903). Закінчив Київський університет (1864). З 1864 – професор історії російського права Київського університету св. Володимира.... докладніше


26 / 06 / 2020
Соціальні функції права
Вступ Найважливішими функціями соціології права, як і кожної наукової дисципліни, є теоретична (методологічна) та практична. Відповідно до цих двох основних функцій можна було б виділити дві моделі, два види... докладніше


22 / 06 / 2020
Питання до екзамену — Історія українського права
1. Предмет, метод і завдання курсу «Історія права України» Мета курсу “Історія держави і права України” — зорієнтувати майбутніх фахівців у витоках українського державо- і правотворення, на грунті узагальнення... докладніше


22 / 06 / 2020
Питання до екзамену з «Історії держави і права зарубіжних країн»
1. Предмет, метод і періодизація історії держави і права зарубіжних країн Історія держави і права, дотримуючись принципу хронології, вивчає структуру, компетенцію, функції органів держави, а також розвиток головних галузей... докладніше


22 / 06 / 2020
Хуліганство як один із злочинів проти громадського порядку та моральності
Вступ 1. Загальна характеристика хуліганства 1.1. Поняття та мотиви хуліганства 1.2. Ознаки хуліганства 2. Кваліфікація хуліганства 2.1. Просте хуліганство 2.2. Злісне хуліганство 2.3. Особливо злісне хуліганство Висновки Список використаних... докладніше


19 / 06 / 2020
Основні наукові теорії місцевого самоврядування
Вступ Місцеве самоврядування є специфічною сферою суспільно-політичного буття. Офіційними його визначеннями можна вважати ті, що містяться в правових актах. Наприклад, в ст.3 Європейської хартії місцевого самоврядування, ратифікованої Верховною Радою... докладніше


17 / 06 / 2020
Загальна характеристика звичаєвого права Африки
Вступ 1. Загальна характеристика звичаєво-общинної групи правових систем 2. Звичай та основні риси звичаєвого права 3. Звичаєве право і суди в умовах колонізації країн Африки 4. Звичаєве право в... докладніше


16 / 06 / 2020
Інтелектуальна власність, порушення та наслідки
1. Членство України  в міжнародних договорах про інтелектуальну власність Основою міжнародної системи інтелектуальної власності на кінець 2010 року є 28 угоди, 16 з яких регулюють правовідносини у сфері промислової... докладніше


12 / 06 / 2020
Державне регулювання розвитку сфери охорони здоров’я
Вступ Перехід охорони здоров’я на ринкові відносини зумовлений загальними економічними змінами в суспільстві. Однак ринкові перетворення в охороні здоров’я пострадянських країн спричинені й відбулися під впливом внутрішніх реформ, а... докладніше


12 / 06 / 2020
Міжнародне правове регулювання перевезень. Відповідальність сторін за договором перевезення вантажу залізничним транспортом в СНД
Вступ 1. Міжнародне правове регулювання перевезень 1.1. Правове регулювання міжнародних залізничних перевезень 1.2. Правові основи державного управління залізничним транспортом України 2. Правове регулювання перевезень залізничним транспортом 2.1. Правове регулювання... докладніше


10 / 06 / 2020
Структура адміністративного регулювання службово-бойової діяльності органів МВС України
Зміст Вступ 1. Теоретичні основи адміністративного регулювання 2. Основи службово-бойової діяльності, співробітництво 3. Правові, юридичні, психологічні аспекти службово-бойової діяльності. Визначення службово-бойової діяльності. Структура службово-бойової діяльності 4. Порядок адміністративного регулювання... докладніше


10 / 06 / 2020
Особливості майнових правовідносин у сімейному праві
Вступ Сімейні правовідносини — це суспільні відносини, врегульовані нормами сімейного права. Яке ж коло суспільних відносин регулюється нормами сімейного права? Для відповіді на це запитання необхідно дослідити ознаки сімейних... докладніше


9 / 06 / 2020
Поняття і завдання криміналістичної тактики. Тактичний прийом і критерії його допустимості
Вступ 1. Поняття і завдання криміналістичної тактики 2. Тактичний прийом і критерії його допустимості Висновки Список використаних джерел Вступ Криміналістична тактика — третій розділ криміналістики; це система наукових положень... докладніше


8 / 06 / 2020
Договір найму (оренди) нерухомості
Вступ 1. Суть договору найму житла 2. Строк дії договору 3. Обов’язки наймача, наймодавця 4. Піднайм житла 5. Підстави розірвання договору найму житла Висновки Список використаних джерел Вступ Актуальність... докладніше


7 / 06 / 2020
Форми (джерела) права: поняття, види та співвідношення в сучасних системах права
Вступ 1. Загальна характеристика поняття і види форм (джерела) права 1.1. Поняття і види форм (джерел) права 2. Порівняльна характеристика форм (джерел) права в сучасних правових системах 2.1. Форми... докладніше


6 / 06 / 2020
Основні питання цивільного права
1. Функції цивільного права Дохідність поняття «функції цивільного права» від загальнотеоретичного тлумачення поняття «функція права» взагалі видається цілком закономірним. Адже галузь цивільного права хоча і відносно автономна, але водночас... докладніше


5 / 06 / 2020
Перевищення влади або службових повноважень (ст. 365 КК)
Вступ 1. Об'єктивна сторона перевищення влади або службових повноважень 2. Об'єкт перевищення влади або службових повноважень 3. Суб'єктивна сторона перевищення влади або службових повноважень 4. Суб'єкт перевищення влади або... докладніше


31 / 05 / 2020
Історія держави і права зарубіжних країн. Питання для підготовки до екзамену
1. Предмет і метод вивчення історії держави і права Предметом історії держави і права зарубіжних країн є вивчення процесів, загальних закономірностей, специфічних особливостей виникнення й розвитку держави та права... докладніше


29 / 05 / 2020
Права та свобода людини. Питання до екзамену
1. Поняття «прав», «свобод», «обов’язків» людини і громадянина в різні історичні епохи Права людини є складним, багатовимірним явищем. У різні епохи проблема прав людини, незмінно залишаючись політико-правовою, набувала релігійно-етичного,... докладніше


29 / 05 / 2020
Інформаційна безпека як складова національної безпеки України
У статті дослідженено поняття інформаційної безпеки, визначали її місце в системі національної безпеки України, розглядали основні елементи системи комфортно-безпечної безпеки. Мітенко О. В. Постановка проблеми. На нинішньому етапі світової... докладніше


27 / 05 / 2020
Припинення договору найму житла
Вступ Актуальність теми зумовлена великим значенням для стабільного функціонування економіки країни і підвищення добробуту населення належного цивільно-правового регулювання відносин у сфері укладення і дії договорів найму (оренди) нерухомого майна.... докладніше


25 / 05 / 2020
Судова практика з договору енергопостачання між державними підприємствами
Розділ А. Судова практика з договору енергопостачання між державними підприємствами 1.1. Вступ 1.2. Фабула справи 1.3. Рішення та його обґрунтування Розділ Б. Теоретико-правовий аналіз комплексного інституту «Державне підприємство –... докладніше


25 / 05 / 2020
Правове регулювання чартерних авіаперевезень на Україні
Вступ 1. Правове забезпечення розвитку цивільної авіації 1.1. Аналіз та перспективи розвитку перевезень 1.2. Конкуренція в ринкових умовах та її регулювання 2. Правове регулювання чартерних авіаперевезень на Україні 2.1.... докладніше


24 / 05 / 2020
Поняття та ознаки злочину за законодавством Київської Русі
Вступ 1. Поняття злочину в Київській Русі 2. Ознаки злочину в Київській Русі Висновки Список використаних джерел Вступ Актуальність теми. Історія держави і права Київської Русі яскраво і переконливо... докладніше


21 / 05 / 2020
Характеристика джерел міжнародного приватного права
Вступ 1. Види джерел міжнародного приватного права: загальна характеристика 2. Внутрішнє законодавство 3. Міжнародні договори 4. Звичаї 5. Судова та арбітражна практика Висновки Список використаних джерел Вступ Під джерелами... докладніше


15 / 05 / 2020
Обґрунтування оптимізації механізмів умов забезпечення національної безпеки України в сучасних умовах
Вступ 1. Суть концепції національної безпеки 2. Політичні засоби забезпечення національної безпеки 3. Принципи, механізми і інструментарії забезпечення реалізації цілей та основних завдань стратегії національної безпеки України Висновки Список... докладніше


14 / 05 / 2020
Акціонерне товариство, як суб´єкт цивільних правовідносин
Вступ 1. Правоздатність юридичної особи 2. Види юридичних осіб 3. Порядок виникнення і припинення юридичних осіб 4. Поняття і статус акціонерного товариства Висновки Список використаних джерел Вступ Актуальність теми.Соціально-економічні... докладніше


14 / 05 / 2020
Теорія держави і права. Питання для підготовки до екзамену
76. Предмет теорії держави та права Теорія держави і права — система наукових знань про об’єктивні властивості держави і права (їх внутрішню структуру і логіку розвитку); про основні та... докладніше


2 / 03 / 2020
Абсолютна монархія. Політико-правовий аспект
Вступ Неминучим результатом формування капіталістичного укладу і почався розкладу феодалізму було становлення абсолютизму. У переході до абсолютизму, хоча він супроводжувався подальшим посиленням самовластія короля, були зацікавлені самі широкі верстви... докладніше


31 / 01 / 2020
Лісабонський договір як закономірний етап розвитку європейського конституціоналізму
Вступ  Нова базова угода щодо принципів функціонування Європейського Союзу, яка отримала назву Лісабонської (або Договір реформування), стала компромісом між країнами, які ратифікували текст європейської Конституції, і державами, що не... докладніше


31 / 01 / 2020
Засади правового забезпечення взаємодії Київської міської ради та Київської міської державної адміністрації щодо забезпечення здійснення містом Києвом столичних функцій
Вступ Актуальність дослідження. Столиця незалежної України – місто Київ, відіграє провідну роль в усіх сферах суспільного життя. У порівнянні з іншими містами його правовий статус має чимало особливостей. Але... докладніше


31 / 01 / 2020
Право і держава сучасної України: форми розвитку та взаємодії
Вступ Актуальність. Нині перед українським народом стоїть важливе завдання – побудова демократичної, правової держави. Кожен громадянин має визначити свою роль і місце у її розбудові. Зокрема, молоде покоління повинно... докладніше


31 / 01 / 2020
Теоретичні засади організаційного управління та структури механізмів державного управління
1. Поняття організаційного державного управління Завдання та функції системи обумовлюють її організаційну структуру, яка є одним із основних елементів управління системою. Вона характеризується, насамперед, розподілом цілей та завдань системи... докладніше


22 / 01 / 2020
Інститут Президента України та державне управління
1. Глава держави: статус та функції в сучасних країнах світу Глави держав у зарубіжних країнах в основному мають ідентичні повноваження, хоча в кожній країні є свої особливості. В області... докладніше


22 / 01 / 2020
Організація та порядок здійснення землеустрою
Вступ Визначення та завдання землеустрою Організація та порядок здійснення землеустрою Висновки Список використаних джерел Вступ Система землеустрою — це сукупність взаємопов`язаних наукових, технічних, технологічних та організаційно-правових заходів, направлених на... докладніше


16 / 01 / 2020
Участь у цивільному процесі прокурора та органів державної влади і місцевого самоврядування
Загальні умови та форми участі прокурора у цивільному процесі України Підстави участі прокурора в цивільному процесі України Участь прокурора в цивільному процесі у справі в суді першої інстанції Участь... докладніше


16 / 01 / 2020
Громадянство дітей — підстави та порядок визначення
Вступ Становище індивіда в суспільстві, відображене закріплене  в  основному законі, визначається як конституційний статус особи. Його  зміст  насамперед виявляється в інституті  громадянства,  принципах  і  власне  конституційних правах і свободах. ... докладніше


16 / 01 / 2020
Експертна справа в Україні
Вступ Теоретична актуальність теми У педагогіці область застосування науково-педагогічної експертизи досить широка. Вона пов’язана насамперед із необхідністю компетентно оцінити підручники та посібники, наукові дослідження, стандарти освіти, якість освітніх послуг... докладніше


10 / 01 / 2020
Правова основа оперативно-розшукової діяльності в Україні
1. З чого складається правова основа оперативно-розшукової діяльності в Україні Оперативно-розшукова діяльність – це вид правової діяльності пошукового, розвідувального, контррозвідувального характеру, що здійснюється гласно і негласно спеціально уповноваженими на... докладніше


10 / 01 / 2020
Розгортання мереж консульських установ незалежної України та двосторонні консульські конвенції України
Вступ Консульські установи Двосторонні консульські конвенції України Висновки Список використаних джерел Вступ Консульська діяльність, як і дипломатична діяльність держав, має давню історію. її розвиток пов’язаний з активізацією торгово-економічних зв’язків... докладніше


23 / 12 / 2019
Повноваження посадових осіб, які розглядають справи про адміністративні проступки
Вступ Органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення Розгляд справ про адміністративні правопорушення Висновки Список використаних джерел Вступ Перелік органів та посадових осіб, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення,... докладніше


23 / 12 / 2019
Поняття і значення криміналістики в системі юридичних наук
Вступ Поняття і значення криміналістики в системі юридичних наук Поняття огляду місця події та його значення в розслідуванні злочинів Криміналістична характеристика контрабанди Висновки Список використаних джерел Вступ В  умовах ... докладніше


17 / 12 / 2019
Особливості адміністративної відповідальності спеціальних суб`єктів
Вступ Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб на сучасному етапі розвитку України 1.1. Поняття відповідальності юридичних осіб 1.2. Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб Адміністративна відповідальність спеціальних суб`єктів 2.1. Суб’єкти адміністративного ... докладніше


12 / 12 / 2019
Земельна власність як основа розвитку сучасних форм
Зміст ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ 1.1.    Сутність та ознаки земельної власності в Україні.  Підстави та порядок виникнення прав власності на землю 1.2. Законодавче врегулювання... докладніше


10 / 09 / 2019
Використання криміналістики при судовому розгляді кримінальних справ
Вступ Зміст діяльності суду і виконуваних ним функцій в цій частині розвитку кримінального судочинства визначає особливе значення стадії судового розгляду кримінальних справ. Шляхом розгляду кримінальних справ здійснюються функції правосуддя... докладніше


10 / 09 / 2019
Результативність та ефективність в публічному адмініструванні
Ефективність управління – це результат, зіставлений із затратами на його досягнення, включаючи не лише прямі витрати на систему управління, а й витрати на реалізацію управлінських рішень. Критерії ефективності становлять... докладніше


16 / 12 / 2018
Публічне адміністрування в соціальній сфері
Соціальна політика – це комплекс соціально-економічних заходів держави та місцевих органів влади, спрямованих на захист населення від безробіття, зростання цін, знецінення трудових заощаджень. Соціальна політика держави включає: регулювання соціальних... докладніше


16 / 12 / 2018
Публічне адміністрування в економічній сфері
Економічна політика держави – це система соціально-економічних ідей та цілей розвитку країни, основні завдання, засоби їх досягнення, а також діяльність органів державної влади й управління щодо їх реалізації. Основними... докладніше


16 / 12 / 2018
Механізми та стиль публічного адміністрування
Механізми публічного адміністрування – це спеціальні засоби, що забезпечують здійснення регулюючого впливу публічних адміністрацій на соціально-економічні територіальні системи різних рівнів (села, селища, райони у містах, міста, райони, області, Автономна... докладніше


16 / 12 / 2018
Публічне адміністрування як процес вироблення, прийняття та виконання управлінських рішень
Управлінська діяльність – сукупність напрацьованих історичним досвідом, науковим пізнанням і талантом людей навичок, умінь, способів, засобів, доцільних вчинків і дій людини в сфері управління. Управлінська діяльність відзначається інтелектуальним характером,... докладніше


16 / 12 / 2018
Місцеве самоврядування як елемент публічного адміністрування
Основу місцевого самоврядування кожної країни світу покладені національні теорії місцевого самоврядування. Найбільш поширеними з них є громадівська (Італія, Франція, Угорщина), державницька (Китай, Лівія) та змішана теорії. Зміст кожної із... докладніше


16 / 12 / 2018
Органи виконавчої влади в системі публічного адміністрування
Виконавча влада – це одна з гілок державної влади, основним призначенням якої є організація виконання законів та інших нормативно-правових актів, реалізація внутрішньої та зовнішньої політики держави, охорона прав і... докладніше


16 / 12 / 2018
Громадянське суспільство в системі публічного адміністрування
Громадянське суспільство – це сфера недержавних суспільних інститутів і відносин, сфера непримусової людської солідарності. Поняття громадянського суспільства застосовується для пізнання усієї сукупності існуючих у суспільстві відносин, які не є... докладніше


16 / 12 / 2018
Предмет і методологічна основа публічного адміністрування
 Методи публічного адміністрування: способи, прийоми практичної реалізації його суб’єктами завдань і функцій в повсякденній діяльності на основі закріпленої за ними компетенції, у встановлених межах і у відповідній формі. Принципи... докладніше


16 / 12 / 2018
Система особистих немайнових прав у цивільному праві
  ВСТУП Актуальність теми дослідження. Актуальності обраної теми дослідження передує ряд практичних і теоретичних проблем. З практичної сторони, сучасне суспільство знаходиться в стані розвитку у руслі зростання в ньому... докладніше