Освіта та самоосвіта

Все для студентов и самообразования

Право

Особисті та майнові права автора. Захист авторського права
Первинним суб’єктом, якому належить авторське право, є автор. Автором вважається особа, зазначена як автор на примірнику обнародуваного твору, на рукописі або на оригіналі твору мистецтва. Співавторами є особи, спільною... докладніше


14 / 01 / 2021
Загальні положення Закону України “Про авторське право і суміжні права”
Найбільш фундаментальні питання захисту авторського права відображені в Законі України «Про авторське право і суміжні права» від 23 грудня 1993 року № 3792-ХІІ. Цей закон охороняє особисті (немайнові) та... докладніше


14 / 01 / 2021
Повноваження суб’єктів державного регулювання та управління у сфері наукової і науково-технічної діяльності
Суб’єктами державного регулювання та управління у сфері наукової і науково-технічної діяльності є: Верховна Рада України; Президент України; Кабінет Міністрів України; Міністерство України у справах науки і технологій. Верховна Рада... докладніше


14 / 01 / 2021
Правовий статус суб’єктів наукової і науково-технічної діяльності
Суб’єктами наукової і науково-технічної діяльності є: вчені, наукові працівники, науково-педагогічні працівники; наукові установи, наукові організації, вищі навчальні заклади ІІІ – ІV рівнів акредитації; громадські організації у науковій та науково-технічній... докладніше


14 / 01 / 2021
Характеристика інституту „префект” у Франції
Вступ 1. Префект як провідник і гарант втілення державної політики 2. Повноваження перфекта 3. Інститут перфекта в Новому Адміністративному Кодексі Франції Висновки Список використаних джерел Вступ Сьогодні Франція, серед... докладніше


29 / 12 / 2020
Правова регламентація судово-медичної експертної діяльності
Зміст 1. Правова регламентація судово-медичної експертної діяльності 2. Судово-медична експертиза транспортної травми зіткнення автомобіля з пішоходом 3. Сучасний стан судово-медичної експертизи крові та її слідів Список використаних джерел 1.... докладніше


24 / 12 / 2020
Торговельне право США
Вступ Торговим правом вважається система норм, яка регулює організацію професійної торгової діяльності в широкому значенні цього поняття, тобто яка застосовується до торгівлі, промисловості, фінансової діяльності, іншими словами — професійної... докладніше


23 / 12 / 2020
Роль та значення міжнародних конференцій і нарад в сучасній дипломатичній практиці
Вступ 1. Міжнародні конференції і наради в дипломатичній практиці 2. Правила проведення міжнародних конференцій і нарад Висновки Список використаних джерел Вступ На сучасному етапі розвитку міжнародних відносин глобального характеру... докладніше


11 / 12 / 2020
Організація митних операцій в Україні
Вступ 1. Порядок та вимоги митного оформлення товарів, майна та інших предметів 2. Митний контроль та митне оформлення Висновки Список використаних джерел Вступ Діяльність митних органів України пов'язана із... докладніше


10 / 12 / 2020
Повноваження Комітету міністрів Ради Європи у галузі захисту прав людини
Вступ Актуальність.Права людини є складним, багатовимірним явищем. У різні епохи проблема прав людини, незмінно залишаючись політико-правовою, набувала релігійно-етичного, філософського звучання. Людство на шляху утвердження прав і свобод людини пройшло... докладніше


8 / 12 / 2020