Освіта та самоосвіта

Все для студентов и самообразования

Право

Вчення Джоржа Лока про державу та право
Вступ Локк Джон — англійський теоретик природного права, політичний мислитель, філософ. У період протекторату О. Кромвеля вчився в Оксфордському ун-ті, де одержав ступінь магістра. Викладав в ун-ті, був декілька... докладніше


7 / 07 / 2020
Шляхи розвитку інформаційної функції в Українській державі
Вступ У процесі цивілізаційного розвитку виникає необхідність переосмислення функцій держави в суспільних процесах та концентрації її зусиль на тих сферах життєдіяльності, які об’єктивно цього потребують на конкретно-історичному етапі. В... докладніше


4 / 07 / 2020
Теорія держави і права — Питання до екзамену
1. Поняття та зміст юридичної науки Юриспруденція є достатньо розгалуженою і диференційованою системою наукових знань, видів і форм наукової діяльності. Кожна її структурна частина обумовлена потребами пізнавальної і практичної... докладніше


4 / 07 / 2020
Організаційне забезпечення судово-бухгалтерської експертизи
Вступ У забезпеченні збереження майна усіх форм власності велику роль відіграє принцип невідворотності покарання, який вимагає обов’язкового розслідування кожного злочину. Реалізація цього принципу передбачає також максимальне використання під час... докладніше


4 / 07 / 2020
Управління інформаційною безпекою систем, що опікуються життєзабезпеченням держави
Вступ Актуальність теми. Характерною рисою сучасних соціально-економічних відносин в Україні є динамічний розвиток ринкових за­сад гос­по­да­рю­ван­ня. Трансформація економічної системи позначається на всіх сфе­рах сус­піль­ного виробництва і вимагає нових поглядів... докладніше


30 / 06 / 2020
Характеристика діяльності та життя юриста 20-го століття – В.Я. Тацій
Вступ Виповнилося 70 років від дня народження та 45 років науково-педагогічної і громадської діяльності видатного українського вченого в галузі кримінального права, теорії держави і права, конституційного права, талановитого педагога,... докладніше


27 / 06 / 2020
М.Ф. Володимирський-Буданов — життєвий та творчий шлях
Вступ Владимирський-Буданов Михайло Флегонтович (1838–1916) – історик права, член-кореспондент Петербурзької академії наук (з 1903). Закінчив Київський університет (1864). З 1864 – професор історії російського права Київського університету св. Володимира.... докладніше


26 / 06 / 2020
Соціальні функції права
Вступ Найважливішими функціями соціології права, як і кожної наукової дисципліни, є теоретична (методологічна) та практична. Відповідно до цих двох основних функцій можна було б виділити дві моделі, два види... докладніше


22 / 06 / 2020
Питання до екзамену — Історія українського права
1. Предмет, метод і завдання курсу «Історія права України» Мета курсу “Історія держави і права України” — зорієнтувати майбутніх фахівців у витоках українського державо- і правотворення, на грунті узагальнення... докладніше


22 / 06 / 2020