ReferatsS

Все для студентов и самообразования

Мовознавство

Значення мови в житті людини. Мова як найважливіший засіб спілкування
Актуальність даного дослідження обумовлена потребою у розвитку та збагаченні духовного світу особистості, що реалізується через поглиблене розуміння української культури. Причина цього полягає в характерному для сучасної філософії розумінні того,... докладніше


Место и значение языка в жизни человека и общества
Постановка проблемы. Общечеловеческая особенность культур связана с их инновационным характером. Несмотря на свое региональное развитие, каждая культура становилась общечеловеческой благодаря распространению в историческом процессе. Потому что истинная культура всегда... докладніше


Ситуативно — тематична організація матеріалу усного мовлення як засіб стимулювання вивчення іноземної мови
І. Вступ ІІ. Теоретична частина. Поняття про комунікативний підхід: цілі навчання згідно комунікативного підходу; поняття про комунікативні ситуації; принцип комунікативності. Ситуативний підхід у навчанні говорінню. Ситуативний підхід у навчанні... докладніше


Стили русского языка
Введение І.Функциональные стили русского языка. Книжный стиль и роль латинизмов в нем Влияние латыни на современный русский язык ІІ.Классификация латинизмов, крылатых выражений в тематические группы ІІІ. Функции латинизмов: в... докладніше


Роль мови в процесі відродження української державності
Важливу роль у державі відіграє мова корінного населення. Зрештою, з мови починається сама держава. У мові — важлива суть існування держави, її сила і могутність. Без рідної мови не... докладніше


Часові форми в праслов´янській мові
Вступ І Часові форми в праслов’янській мові: аорист, імперфект, перфект, плюсквамперфект 1.1 Історія давноминулого часу ІІ Форми минулого часу в різні історичні періоди розвитку української мови 2.1 Вираження минулої... докладніше


Неологізми в сучасній українській мові
Вступ. 1. Поняття неологізмів в мові. 2. Використання неологізмів у сучасному житті. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Мовне питання в Україні стоїть надзвичайно гостро. Українську мову проголошено державною, але... докладніше


Флективний спосіб словотворення в українській мові
Вступ Розділ 1.Словотвір. Загальні відомості. Флективний спосібсловотворення 1.1.Загальна характеристика флективного способу словотворення 1.2. Погляди вчених на флективний спосіб словотворення Розділ 2. Флективний спосіб словотворення на матеріалі роману І.Нечуй- Левицького... докладніше


Словники на уроці української мови
1.РОБОТА ІЗ СЛОВНИКАМИ НА УРОЦІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 2.СЛОВНИК У РОБОТІ ВЧИТЕЛЯ Висновки Література Вступ Одним з видів довідкових посібників є словники. Вони містять систематизований опис слів. Ще в сиву... докладніше


Латинский язык, его происхождение и употребление
Происхождение и периодизация латинского языка Сфера употребления латинского литературного языка Латинский алфавит Литература Происхождение и периодизация латинского языка Латинский язык (linguaLatina) — один из древних языков индоевропейской системы. Вместе... докладніше