ReferatsS

Все для студентов и самообразования

Мікроекономіка

Динаміка витрат у довгостроковому періоді
1. Визначте поняття: монопольна ціна, рівноважна ставка заробітної плати, позитивний зовнішній ефект, кон’юнктура ринку, технологічна ефективність виробництва. 2. Теоретичне питання. Динаміка витрат у довгостроковому періоді. Ефекти масштабу. Оптимальний розмір... докладніше


Мікроекономіка в системі економічних наук
Вступ. 1. Мікроекономіка в системі економічних наук. 2. Місце мікроекономіки у загальній економічній теорії Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сучасна економічна теорія, головним змістом якої є розвинена ринкова економіка... докладніше


Види виробничих функцій: класична, неокласична (Кобба-Дугласа), лінійно-обмежена (Лєонтьєва-Вальраса), технологічні (інжинірингові) виробничі функції тощо
Вступ. 1. Поняття виробничої функції та її видів. 2. Характеристика основних видів виробничої функції. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Для організації виробничого процесу необхідні фактори виробництва повинні бути присутніми... докладніше


Теорія ігор та конкуруючої стратегії і можливості її застосування у практиці ціноутворення фірми
Вступ. 1. Сутність теорії ігор та її види в умовах олігополістичного ринку. 2. Особливості застосування конкуруючої стратегії у практиці ціноутворення фірми-олігополіста. 3. Напрямки вдосконалення ціноутворення в умовах олігополії. Висновки.... докладніше


Мікроекономіка: взаємодія попиту та пропозиції
1. Взаємодія попиту та пропозиції —(встановлення рівноважної ціни та рівноважного об'єму). Поняття надлишку та дефіциту. Вплив зміни попиту та пропозиції на рівновагу. 2. Еластичність попиту за доходом. Перехресна еластичність... докладніше


Розрахунки чеками та порядок здійснення розрахунків векселями
Розрахунки чеками Чек—грошовий документ встановленої форми, що містить беззаперечне письмове розпорядження власника рахунка (клієнта) банкові, який обслуговує його, сплатити певну суму грошей пред'явникові чека або іншій вказаній у чеку... докладніше


Суспільні блага: теорія та практика застосування на Україні
Вступ. 1. Суспільні блага та економічна політика. 2. Забезпечення країною суспільних благ. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Проблеми економіки суспільного сектору досить актуальні для сучасної України, зважаючи зокрема на... докладніше


Естественная монополия
Вступление. 1. Причины естественной монополии. 2. Пути регулирования естественной монополии. Выводы. Список использованной литературы. Вступление Слово "монополия" является результатом сложения двух греческих слов: monoz ("один") и pwlew ("продаю") =... докладніше


Інноваційна політика держави
ЗМІСТ 1. ВИКЛАД ПРОЕКТУ КОНЦЕПЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ 2. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 3. ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА   1. ВИКЛАД ПРОЕКТУ КОНЦЕПЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ Еволюція... докладніше