ReferatsS

Все для студентов и самообразования

Менеджмент організації

Організація обслуговування святкових заходів у діючому ресторанному господарстві (бенкет за столом з повним обслуговуванням офіціантами)
Вступ Актуальність теми. Проведення банкетів  у ресторанах в наш час — традиційна форма організації прийому для великої кількості гостей, організоване на честь якоїсь значимої події. Розміщення гостей за столом... докладніше


Ключевые понятия инновационного менеджмента
В настоящее время отсутствует общепринятая терминология в области инновационной деятельности. Ключевыми понятиями являются НТП, новшество, нововведение, инновация. НТП – взаимосвязанное поступательное развитие науки и техники, проявляющееся, с одной стороны,... докладніше


Управління муніципальним майном
Вступ 1. Повноваження голови адміністративно – територіального утворення відносно земельних ресурсів територіальної громади 2. Поняття ресурсного потенціалу територіальної громади 3. Сутність муніципального управління 4. Поняття та структуризація земельної територіальної... докладніше


Менеджмент ЗЕД
1. Взаємозв’язок світового менеджменту, міжнародного менеджменту і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. 2.Валютне регулювання як метод менеджменту ЗЕД. 3. Стратегія імпорту та її пріоритетні фірми. 4. Сучасні форми організації менеджменту зовнішньоекономічної... докладніше


Ділове спілкування як науково-практична проблема управління
Вступ. 1. Етика й культура спілкування в управлінні на сучасному етапі. 2. Ділове спілкування і проблеми управління. 3. Сучасні вимоги до керівника (менеджера). Висновки. Список використаної літератури. Вступ Слово... докладніше


Закони, закономірності та принципи менеджменту
Вступ. 1. Закони та закономірності менеджменту. 2.Сутність, природа та роль принципів менеджменту. Висновки. Список використаної літератури. Вступ У наш час важко назвати більш важливу і багатогранну сферу діяльності, чим... докладніше


Розвиток менеджменту у світі
Вступ. 1. Першовитоки менеджменту. 2. Становлення перших теорій управління. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність теми. У процесі ринкових перетворень в Україні в різних галузях народного господарства, в тому... докладніше


Методи та засоби менеджменту
1. Еволюція адміністративного управління та значення адміністрування для управління за сучасних умов. 2. Скласти статут організації. Список використаної літератури. 1. Еволюція адміністративного управління та значення адміністрування для управління за... докладніше