ReferatsS

Все для студентов и самообразования

Макроекономіка

Макроекономічні суб’єкти та їх взаємодія
Вступ. 1. Загальна характеристика суб’єктів макроекономіки. 2. Сектор домашніх господарств. 3. Підприємницький сектор. 4. Державний сектор. 5. Сектор закордон. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сталий економічний розвиток країни можливий... докладніше


Споживання як важлива складова ВВП
Вступ. Розділ 1. Сутність і показники споживання як складової ВВП. Розділ 2. Концепції споживання. 2.1. Класична та неокласична теорія споживання. 2.2. Кейнсіанська теорія споживання. 2.3. Теорія життєвого циклу Ф.Модільяні... докладніше


Статистичне дослідження показників макроекономіки
Вступ. 1. Характеристика основних макроекономічних показників. 2.Дослідження показників макроекономіки. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сучасна система економічної освіти значну роль відводить статистиці та її галузевим напрямкам (соціально-економічна статистика, міжнародна... докладніше


ВВП та макроекономічні цикли
Вступ. 1. Економічний цикл і динаміка основних макроекономічних показників. Сучасна теорія циклів. 2. ВВП та його значення. Методи вимірювання ВВП та їх особливості. 3. Антициклічні методи регулювання економіки та... докладніше


Теорії макроекономічної стабілізації
Вступ. 1. Складові макроекономічної стабілізації. 2. Класична теорія макроекономічної рівноваги. 3. Фіскальна і монетарна політика в класичній і кейнсіанській моделях. Проблеми здійснення стабілізаційної політики. 4. Політика твердого курсу і... докладніше


Сукупний попит та сукупна пропозиція, механізм їх збалансування
Вступ. Розділ І. СУКУПНИЙ ПОПИТ ТА СУКУПНА ПРОПОЗИЦІЯ. 1.1. Сукупний попит. Крива сукупного попиту та її переміщення. 1.2. Сукупна пропозиція. Крива сукупної пропозиції та її переміщення. Розділ ІІ. СУКУПНИЙ... докладніше


Сутність та історія розвитку макроекономічної теорії, її значення в ринковій економіці
Вступ. 1. Історія розвитку макроекономічної теорії та її сучасний стан. 1.1. Історія становлення макроекономіки як науки. 1.2. Розвиток макроекономіки в сучасному світі. 1.3. Місце макроекономіки в системі наук. 2.... докладніше