ReferatsS

Все для студентов и самообразования

Історія України

БОЙКО О.Д. Україна між путчем і Пущею: основні тенденції суспільно-політичного розвитку (серпень — грудень 1991 р.)
У грудні 1991 р., не доживши кількох тижнів до свого чергового — 69-го дня народження, припинив існування Радянський Союз. В результаті з політичної карти світу не просто щезла остання... докладніше


КРИВОШЕЯ В.В. Українська козацька старшина (огляд джерельної бази)
Дослідження персонального складу та генеалогії козацької старшини спирається на значний і різноплановий масив джерел. Опираючись, на досвід аналізу джерел з історії українського козацтва [48; 49; 60; 61; 56], приєднуємося... докладніше


Історія Західної України
1. Люблінська унія. Включення Київщини, Волині, Братиславщини до складу Польщі. 2. Руїна. Поділ України на правобережну та лівобережну. 3. Революція 1848 її вплив на соціально-економічний розвиток краю. Список використаної... докладніше


Хмельницький – видатний державний діяч, засновник української козацької республіки
Вступ. 1. Історична роль Б. Хмельницького як керівника національно-визвольної боротьби українського народу. 2. Еволюція державницьких поглядів Б. Хмельницького, основні етапи розробки програми національно-державного будівництва та боротьби за її реалізацію.... докладніше


Формування українського народу
1. Автохтонність українського народу, історичні концепції щодо його формування 2. Головні етапи розвитку української народності 3. Основні територіальні центри формування українського етносу. Походження етноніму "Україна". Список використаних джерел. 1.... докладніше


Діяльність Українсько — Гельсінської групи
Вступ. Розділ 1 Історіографія та джерельна база. Розділ 2. Основні напрямки українського дисидентського руху. 2.1. Правозахисний рух в Україні (сер. 50 – 80 рр.) 2.2. Шістдесятництво. Становлення правозахисного руху.... докладніше


Історичний портрет М.С. Грушевського
Вступ. 1. Життєвий шлях М.С.Грушевського. 2. Наукова і політична діяльність М.Грушевського. Висновки. Список використаної літератури. Вступ М.С. Грушевськии (1866—1934) жив і творив українську державність, писав її історію, перебуваючи у... докладніше