ReferatsS

Все для студентов и самообразования

Інвестування

Споживання, заощадження та інвестиції
Вступ 1. Споживання та заощадження в моделі макрорівноваги 1.1. Споживання і заощадження як функції доходу 2. Концепції споживання 2.1. Класична та неокласична теорія споживання 2.2. Кейнсіанська теорія споживання 2.3.... докладніше


Аналіз джерел фінансування інвестиційних проектів в Україні
Вступ. 1. Аналіз джерел фінансування інвестиційних проектів в Україні. 2. Альтернативні джерела фінансування інвестиційної діяльності. Висновки. Список використаних джерел. Вступ В сучасній Україні поняття інвестиції та інвестування ввійшли в... докладніше


Венчурне інвестування та його особливості
Вступ. 1. Основні досягнення венчурного "руху". Сутність венчурного фінансування. 2. Проблеми венчурного інвестування в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Діяльність фондів венчурного інвестування є порівняно новою для українського... докладніше


Инвестиционная стратегия предприятия сегодня
Введение 1. Общее понятие и виды инвестиций. 1.1. Инвестиции в условиях переходной экономики. 1.2. Реальные инвестиции. 1.3. Финансовые инвестиции. 2. Основы организации инвестиционной деятельности. 2.1. Инвестиционный портфель. 2.2. Цикл... докладніше


Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності
ВСТУП. 1. Теоретичні основи фінансового забезпечення інвестиційної діяльності. 1.1. Економічний зміст та порядок здійснення інвестиційної діяльності. 1.2. Джерела фінансового забезпечення інвестиційної діяльності. 2. Порядок фінансування та оцінка ефективності інвестиційної... докладніше


Теоретика прямих інвестицій
Вступ 1.Теоретичні засади здійснення прямих інвестицій в конкурентному середовищі. 1.1 Конкурентне середовище: глобальний аспект. 1.2 Мотиви та демотиватори здійснення прямих іноземних інвестицій. 1.3 Стратегії управління прямими іноземними інвестиціями. 2.Роль... докладніше


Держава та інвестування
Вступ. 1. Держава як суб’єкт інвестування. Інвестори та учасники інвестиційної діяльності 2. Економічна сутність і форми інвестицій. Правове регулювання інвестиційної діяльності 3. Матеріально-технічне забезпечення інвестиційного проекту. Висновки. Список використаної... докладніше


Инновации и проектное управление
Было бы значительным упрощением проблемы объяснять экономические затруднения предприятий и организаций исключительно отсутствием в их деятельности инноваций. Практика позволяет выявить значительное количество примеров, когда, даже осуществляя инновационную деятельность, организации... докладніше


Організація як функція управління
1. Організація як функція управління. Список використаної літератури. 1. Організація як функція управління Організовувати — значить створювати певну структуру. Існує багато елементів, які необхідно структурувати, щоб організація могла виконувати... докладніше


Рынок инновационной продукции
Научно-техническая продукция — это логичный результат интеллектуальной (научно-исследовательской, научно-технической и инновационной) деятельности. Научно-техническая продукция признается товаром, если она выступает средством углубления, расширения и получения новых знаний, а ее использование... докладніше