Освіта та самоосвіта

Все для студентов и самообразования

Інформатика

Ознаки і властивості інформаційних потоків
Вступ На всьому протязі існування людських громад успіх їхньої життєдіяльності визначався, поряд з умінням володіти ресурсами землі і використовувати їх для своїх цілей, також інформацією про їх загальному кількості... докладніше


Інформаційні потоки: сутність і значення
Вступ Інформаційні  потоки і масиви відокремлюються в самостійні явища системи документних комунікацій завдяки наявності власних ознак та властивостей. Ознаки відображають зовнішні сторони явища, а властивості відбивають внутрішні його особливості... докладніше


Сутність та функції згортання інформації
Вступ Згортання документної інформації передбачає узагальнення, концентрацію основних відомостей про документи. Суть цього процесу у визначенні рівня необхідної та достатньої інформативності повідомлення (тобто кількості інформації, що характеризує документ) залежно... докладніше


Принципи здійснення багатоканального зв’язку
Вступ Актуальність теми. В 50-70-ті роки ХХ століття стало очевидно, що людство вступає в нову епоху, дорогу до якої проклало бурхливий розвиток техніки (у першу чергу, комп’ютерів). Розвиток техніки,... докладніше


Інформаційні технології у розв’язанні екологічних проблем
Вступ Актуальність теми. Сучасний етап суспільного і соціально-економічного розвитку України характеризується не лише серйозними економічними катаклізмами, але і складною техногенно-екологічною кризою. Рівень екологічного стану в країні став небезпечним не... докладніше


Аудит системи інформаційної безпеки
Вступ Актуальність теми. Становлення ринкової економіки і поява багатьох юридично відокремлених суб’єктів господарювання, у яких перетинаються інтереси багатьох зацікавлених сторін, зумовили необхідність незалежного фінансового контролю. Такий різновид зовнішнього контролю... докладніше


Інформаційна безпека і персонал
Вступ Актуальність теми. Революція в науково-технічній сфері призвела до появи нових видів інформаційно-комунікаційних технологій, що стали матеріальним підґрунтям глобалізаційних процесів. Інформатизація усіх сфер життєдіяльності змінила розуміння сутності феномену безпеки,... докладніше


Стандарти інформаційної безпеки: порівняльний аналіз
Вступ Актуальність теми. Перехід до системи демократичних цінностей, відкритого суспільства, європейська та євроатлантична спрямованість України примушують державу та суспільство звертатися до системи міжнародних стандартів у такій делікатній галузі як... докладніше


Боротьба з кіберзлочинністю та регулювання Інтернет відносин у країнах Європи
Вступ Актуальність теми. Стрімке зростання застосування сучасних інформаційних технологій в діяльності організацій, установ і відомств вимагає нагального вирішення проблем інформаційної безпеки. Це визначається тим, що окрім прямого збитку від... докладніше


Режим доступу до інформації
Вступ Актуальність теми. Отримання документованих або публічно оголошених відомостей про події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі, є засобом участі фізичних та юридичних осіб... докладніше