ReferatsS

Все для студентов и самообразования

Гроші та кредит

Монетаризм
1. Сучасний монетаризм та його відмінність від неокейнсіанських концепцій. 2. Характеристика споживчого кредиту: суть, значення, стан та його перспективи розвитку в Україні. 3. Позичковий процент та його роль у... докладніше


Гроші та їх роль в ринковій системі
Вступ. 1. Виникнення та суть грошей. Функції грошей. 2. Економічна роль золота в сучасних умовах. 3. Закони грошового обігу. Шляхи стабілізації грошового обігу в умовах переходу України до ринку.... докладніше


Пропозиція грошей і тінізація економіки
Вступ Поняття і структура пропозиції грошей. Формування пропозиції грошей і чинники її зміни. Графічне зображення пропозиції грошей. Тінізація економіки і її регулювання. Висновок Список літератури Вступ Грошовий ринок, як... докладніше


Закони грошового обігу та наслідки їх порушення
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти становленняі розвитку грошової системи та грошового обігу. 1.1. Сутність грошової системи. 1.2. Особливості золотого стандарту. 1.3. Готівкові, безготівкові, кредитні та електронні гроші. Розділ 2.... докладніше


Причини виникнення грошей, їх історичні види та властивості
Вступ. 1. Еволюція грошей, причини їх виникнення. 2.Історичні види грошей. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В Україні багато економічних процесів мають патологічний характер. Це пов’язано з не дуже вдалим... докладніше


Грошова система країни
Вступ. Розділ 1. Гроші як інструмент ринкової економіки. 1.1. Особливості і функції грошей. 1.2. Особливості формування грошової маси. Розділ 2. Грошова система країни. 2.1. Еволюція грошової системи. 2.2. Стійкість... докладніше


Ринок цінних паперів
1. Інвестиційні ризики: джерела виникнення, класифікація. Управління інвестиційними ризиками 2. Похідні фінансових інструментів(деревативи): поняття, види. 3. Описати основні українські фондові біржі Список використаної літератури. 1. Інвестиційні ризики: джерела виникнення,... докладніше


Дослідження моделі управління грошовими потоками підприємства
Дослідження моделі управління грошовими потоками підприємства (на прикладі ТОВ „Європрод”) 1.1. Характеристика поточної моделі управління грошовими потоками підприємства ТОВ „Європрод” 1.2. Сильні та слабкі сторони моделі управління грошовими потоками... докладніше


Світові та міжнародні валютні системи
Вступ. 1. Поняття світової валютної системи. 2. Суть міжнародної валютної системи. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Валюту і гроші часом уявляють як ідентичні поняття, хоча всередині країни частіше використовується... докладніше


Методика та організація складання та подання щоденної оперативної звітності про надходження платежів до державного бюджету України
Зміст Вступ. 1. Облік доходів бюджетів та складання звітності про надходження коштів до бюджетів. 2. Відображення операцій з виконання бюджетів на рахунках бухгалтерського обліку. Додаток. Структура фінансового органу України... докладніше