ReferatsS

Все для студентов и самообразования

Географія

Географія туризму
1. Характеристика стану розвитку туризму в країнах Близького Сходу. 2. Особливості розвитку туризму в районах Північної Америки. Список використаної літератури 1. Характеристика стану розвитку туризму в країнах Близького Сходу... докладніше


Етнонаціональні й етнополітичні процеси у сучасному світі
Вступ. 1. Сучасний розвиток етнополітичних процесів. 2. Етнонаціональні та етнотрансформаційні процеси в Україні та світі. 3. Тенденції етнонаціонального розвитку українського суспільства. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Політизація національних рухів... докладніше


Порівняльна характеристика біосферних та природних заповідників України
Не менш різноманітним є і тваринний світ Карадагу. Загальна кількість видів зареєстрованих тут тварин становить 5300 видів. Серед них 146 видів молюсків, 196 — ракоподібних, 500 — павукоподібних, 3000... докладніше


Основні ідеї та дослідження американської етнографічної школи
Вступ. 1…. Американські етнопсихологічні школи: 30 –ті роки ХХ ст 2. Ідеї А Гардінера. 3. М. Гершсковіц "Культурна антропологія". 4. Еволюція в культурній антропології Л.Уайта. 5. Теорія "багатолінійної еволюції"... докладніше


Фізико — географічна характеристика Бобринецького району
ПЛАН Географічне положення Геологічна будова та корисні копалини Рельєф району Клімат району Внутрішні води (річки, озера, водосховища, ставки, підземні води) Ґрунти Рослинний світ Заповідні території Топоніміка (історія географічних назв)... докладніше


Формування дослідження краєзнавства
Зміст 1. Нові концепції країнознавчих досліджень. Формування туристичного країнознавства. 2… Загальна характеристика США. Список використаних джерел. 1. Нові концепції країнознавчих досліджень. Формування туристичного країнознавства Країнознавство — це синтетична наукова... докладніше


Річкові цивілізації до осьового часу (Стародавній Єгипет, Месопотамія, Китай)
Вступ. 1. Доосьові культури Стародавнього Сходу. Месопотамія. 2. Стародавній Єгипет. 3. Стародавній Китай. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Економічна думка, як відомо, зародилася в глибокій давнині. Уже первісна людина,... докладніше


Оптимізація геосистем
Вступ. 1. Структури геосистем. 2. Механізми стабілізації та оптимізації стану геосистем. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Геосистема — природно-технічна — сукупність взаємодіючих природних і штучних об'єктів. Формується в результаті... докладніше


Рекреаційні ресурси України
Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти рекреаційних ресурсів України. 1.1. Загальна характеристика рекреаційних ресурсів України. 1.2. Природно-ресурсний потенціал земель рекреаційного, курортного та природоохоронного значення. Розділ 2. Особливості рекреаційного комплексу України.... докладніше


Історичний огляд розвитку картографування населення України
Вступ. Розділ 1. Історія картографії України. 1. 1. Перші дослідження з історії картографування. 1.2.Дослідження картографування в Україні в ХХ ст. 1.3. Картографування на сучасному етапі розвитку. Розділ 2. Тенденції... докладніше