ReferatsS

Все для студентов и самообразования

Філософія

Філософія як пізнавально — культурний феномен
1. Функції філософії 2. Антична філософія Давнього Риму. Матеріалізм Лукреція Кара 3. Основні риси філософської парадигми Нового часу. Проблема методу пізнання. Емпіризм Бекона та раціоналізм Декарта. 4. Герменевтика Ф.... докладніше


СТУПАК О.П. Глобальна диференціація та проблема самототожності особистості
У сучасному світі особистість формує ідентичність в суперечливих складних умовах, оскільки її життєвий світ, соціальні відносини та комунікації змінюються надзвичайно швидко, відчувають вплив процесів глобального характеру. Інтерес до процесів... докладніше


Система філософії та її структурні складові
1. Система філософії та її структурні складові 2. Університетська філософія в Україні 18 – 19 ст. (Костомаров, Куліш) Список використаної літератури 1. Система філософії та її структурні складові Фiлософiя... докладніше


Філософія та синергетика. Проблеми самоорганізації та еволюції
Вступ. Розділ 1 Синергетична філософська парадигма. 1.1. Еволюційна термінологія в синергетиці 1.2. Філософські узагальнення за аналогією. 1.3. Синергетика: нова філософія або чергова точка зору. Розділ 2 Самоорганізація синергетична й... докладніше


Філософія: вчення та їх проблеми
1. Філософське вчення Фоми Аквінського (томізм) 2. Проблема текстуального діологізму у філософії М.Бахтіна. 3. Зміна форм ставлення людини до природи в ході історії. Список використаної літератури. 1. Філософське вчення... докладніше


Філософське розуміння суспільства як системи, що розвивається
1. Поняття "суспільство" в філософії. Особливості соціальної детермінації. Поняття "суспільство" в філософії має не одне визначення. "Суспільство — найзагальніша система зв’язків і відносин між людьми, що складається в процесі... докладніше


Всесвітнє значення Німецької класичної філософії
Вступ. 1. Місце і роль німецької класичної філософії в розвитку світової філософської думки. 2. Природничо-наукова картина світу і філософська система І.Канта. 3. Філософська система і метод Гегеля. Висновки. Список... докладніше