ReferatsS

Все для студентов и самообразования

Економіка праці

Ефективність використання трудових ресурсів і заробітної плати. Показники, що їх характеризують
Вступ. 1. Аналіз забезпеченості підприємства робочою силою і аналіз кваліфікаційного складу робочих. 2. Аналіз обороту та плинності робочої сили. 3. Аналіз використання трудових ресурсів. 4. Аналіз продуктивності праці Висновки.... докладніше


Економіка праці і соціально — трудові відносини
1. Ринок праці як підсистема ринкової економіки. Механізм функціонування ринку праці. Сегментація ринку праці. Гнучкість та жорсткість ринку праці. 2. Критерії і показники ефективності організації праці. 3. Сучасні світові... докладніше


Сучасні концепції та теорії управління персоналом
Вступ. 1. Становлення поглядів на управління людьми. 2. Формування наукових поглядів на управління людськими ресурсами. 3. Розвиток вітчизняних підходів до управління персоналом. 4. Сучасні теорії в управлінні персоналом. Висновки.... докладніше


Особливості молодіжного сектору ринку праці
Вступ. 1. Економічний механізм регулювання ринку праці молодих спеціалістів в Україні. 2. Проблеми працевлаштування молоді на ринку праці в України. 3. Тенденції працевлаштування молоді та перспективи розвитку молодіжного сегменту... докладніше


Планування трудових ресурсів регіону, підприємства
Вступ. 1. Планування та формування персоналу на підприємстві. 2. Суть і значення соціального планування трудових ресурсів для поступального розвитку суспільства. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Процеси управління людьми здійснювались... докладніше


Управління працею
Вступ. 1. Методи управління працею. 2. Сучасне оцінювання результатів праці. 3. Оплата праці. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Актуальність теми. Система управління трудовим потенціалом спирається на дію об’єктивних законів... докладніше


Людський фактор як основний компонент продуктивних сил
Вступ. 1. Людський фактор – основа ефективного функціонування ринку праці. 2. Роль людського фактора в керуванні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Людський аспект в економіці, з нашого погляду, займає... докладніше