Освіта та самоосвіта

Все для студентов и самообразования

Економічна теорія

Економічна ефективність вирощування картоплі в Україні
Вступ 1. Наукові основи підвищення економічної ефективності виробництва картоплі 1.1. Суть економічної ефективності сільськогосподарського виробництва 1.2. Показники економічної ефективності виробництва картоплі і методика її визначення 2. Сучасний стан та... докладніше


Мобілізаційні моделі як форми реалізації наступальних стратегій розвитку
Вступ 1. Мобілізаційні моделі реалізації національних стратегій розвитку 2. Індустріально-мобілізаційна модель Ф. Ліста Висновки Список використаних джерел Вступ Необхідно звернути увагу, що на початку 50-х років економіки багатьох країн... докладніше


Прийняття управлінських рішень
1. Моделі фінансового управління До фінансових рішень відносяться рішення щодо обсягу і структури інвестованих коштів (власних і позикових), забезпечення поточного фінансування наявних коротко — і довгострокових активів (структура власних... докладніше


Роль фінансового ринку у ресурсному забезпеченні потреб господарюючих суб’єктів
Вступ 1. Фінансовий ринок та його роль в економіці 1.1. Місце фінансового ринку в фінансовій системі 1.2. Рух фінансових ресурсів та капіталу в економіці 1.3. Економічний зміст поняття «фінансовий... докладніше


Вопросы к экзамену по экономике
Вопросы по экономике 1. Что общего и каковы особенности в определении понятия "экономическая политика", данном представителями различных экономических течений? Согласно общепринятому определению, экономическая политика, система экономических мероприятий, осуществляемых государством... докладніше


Вплив деpжaви на ціни та ціноутворення
Вступ Політика ціноутворення є складовою частиною загальної соціально-економічної політики держави. Вона спрямована на забезпечення: — рівних економічних умов і стимулів для розвитку всіх форм власності; — економічної самостійності суб'єктів... докладніше


Глобалізація і проблема відсталості у постбіполярному світі
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук Київ — 2001 Дисертацією є рукопис Дисертацію виконано в Інституті світової економіки і міжнародних відносин НАН України Науковий керівник: Хижняк... докладніше


Глобалізація світового фінансового ринку
Вступ Розділ 1. Глобалізація і економічний розвиток 1.1. Основні ознаки процесу глобалізації сучасного світового господарства 1.2. Сутність та суперечливість процесу глобалізації Розділ 2. Глобалізація світового фінансового ринку 2.1. Фінансова... докладніше


Іноземні інвестиції в сучасній економіці
Зміст Вступ. 1. Сутність іноземних інвестицій. 2. Види іноземних інвестицій. 3. Шляхи підвищення інвестиційної привабливості України. Висновки. Список використаних джерел Вступ Інвестиції — це довгострокові вкладення капіталу у підприємницьку... докладніше


Обладнання для розподілу пачок, набору і упаковки
Вступ 1. Технологічні операції й устаткування для обслуговування клієнтів 2. Обладнання для попередньої обробки і накопичування поштових відправлень Висновки Список використаної літератури Вступ Технологічні операції, пов’язані з безпосереднім обслуговуванням... докладніше