ReferatsS

Все для студентов и самообразования

Економічна теорія

Основні напрями підвищення конкурентоспроможності України
Актуальність дослідження національної конкурентоспроможності в умовах глобалізації очевидна для України. Останнім часом, по суті, вичерпався потенціал зростання національної економіки на ресурсній основі. Сьогодні настала потреба у виборі пріоритетів національного... докладніше


Ринковий механізм регулювання економіки
Вступ Історичний досвід світової економіки підтверджує, що держава в усі часи тією чи іншою мірою була вимушена втручатися в економічні процеси. Але ступінь цього втручання на окремих етапах розвитку... докладніше


Ознаки та форми управлінської діяльності
Вступ Поняття та загальні риси управлінської діяльності Форми управлінської діяльності Висновки Список використаних джерел Вступ Управлінську діяльність можна визначати як сукупність вироблених історичним досвідом, науковим пізнанням і талантам людей... докладніше


Основні тенденції розвитку ТНК та їх вплив на економіку України
Вступ Основні тенденції розвитку транснаціональних корпорацій Діяльність ТНК в Україні та їх вплив на економічний розвиток країни Висновки Список використаних джерел Вступ На сучасному етапі розвитку світової економіки відбувається... докладніше


Поняття контрольного та значного пакетів акцій. Визначення вартості пакету акцій
Вступ Поняття контрольного та значного пакетів акцій Визначення вартості пакету акцій Висновки Список використаних джерел Вступ На рівень корпоративного управління у вітчизняному банківському секторі впливають такі чинники: політична невизначеність... докладніше


Принципи та форми оподаткування в Україні
Вступ Система оподаткування України Принципи системи оподаткування Класифікація податків і обов’язкових зборів Висновки Список використаних джерел Вступ Актуальність. На  сьогодні  податки  в  економіці   України   перетворились   на  одну   з   найсуттєвіших  ... докладніше


Система вимірів результатів господарювання на макрорівні та методологічні принципи побудови системи національних рахунків (СНР)
Вступ Система вимірів результатів господарювання на макрорівні та методологічні принципи побудови системи національних рахунків (СНР) Недискреційна фіскальна політика Висновки Список використаних джерел Вступ Для аналізу економічних явищ і процесів,... докладніше