ReferatsS

Все для студентов и самообразования

Економічна теорія

Договір перевезення вантажу
Вступ. 1. Поняття договору перевезення вантажу та його різновиди. 2. Зобов'язання сторін за договором перевезення вантажів. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Проблемі правової природи договору перевезення вантажу приділяється значна... докладніше


Стимулювання розвитку накопичувальної системи пенсійного забезпечення податковими важелями
Постановка проблеми. У розвинених ринкових економіках світу реформування системи пенсійного забезпечення, яке розпочалося наприкінці XXст., відбувається шляхом заміщення солідарної системи пенсійного забезпечення накопичувальною. У результаті реформи формується нова багаторівнева... докладніше


Підготовка керівних кадрів
Вступ. 1. Загальна характеристика підготовки керівних кадрів. 2. Методи пiдготовки управлiнських кадрiв. 3. Основні тенденції розвитку та підготовки кадрів за кордоном. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Конкретна вiдповiдальнiсть за... докладніше


Ценовая дискриминация. Монопольная власть
Ценовая дискриминация: понятия, условия, последствия; Монопольная власть: понятия, показатели, факторы; Социальная цена монопольной власти; Государственное регулирование рынка чистой монополии. Вопрос № 1. Ценовая дискриминация: понятие, условия, последствия. В некоторых... докладніше


Економічні соціальні інститути
1. Економічні соціальні інститути У реальному житті люди, групи людей, які займають різне становище у суспільстві й беруть неоднакову участь в економічній, політичній, духовній сферах життєдіяльності, вступають між собою... докладніше


Програмування національної економіки в країнах ЄС
Вступ. 1. Конкурентність європейської промисловості. 1.1. Єдиний ринок та промислова політика. 1.2. Виклики європейській промисловості. 1.3. Засади промислової політики. 2. МСП в умовах єдиного ринку. 3. Підприємницька політика. 3.1.... докладніше