Освіта та самоосвіта

Все для студентов и самообразования

Економічна теорія

Побудова державної системи інформаційно-аналітичної діяльності в Україні
Вступ Актуальність теми дослідження. На сьогодні інформація набуває статусу четвертого після землі, капіталу та праці фактора економічного відтворення і стає основою всіх виробничих відносин. Головний зовнішній прояв інформаційного суспільства... докладніше


Загальна економіка — Питання та відповіді до екзамену
Політична економія 1. Економічні категорії, закони і принципи. Рівні використання економічних законів. їх класифікація У загальному вигляді відносини економічної власності, як уже зазначалося, виражають сутність системи виробничих відносин. Водночас... докладніше


Організація інформаційно-аналітичної діяльності в інформаційному агентстві
Вступ Сьогодні найбільші інформаційні агентства світу відіграють провідну, а в деяких питаннях і виключну роль у функціонуванні глобальних комунікаційних потоків. У зв’язку з цим можна згадати, наприклад, що на... докладніше


Аналіз технологічних укладів
Вступ Розвиток кожного укладу сприяє сходженню цивілізації на новий, вищий рівень, що створює наступність в історичному процесі й значно збільшує економічні можливості суспільства. Істотно ускладнюючи економічні взаємозв’язки та посилюючи... докладніше


Зарплата — основний види доходів населення: сутність, форми та системи. Законодавче регулювання рівня зарплати в Україні
Вступ Одним із найважливіших елементів організації виробництва є оплата праці, яка виражає головний і безпосередній інтерес найманих працівників, роботодавців, держави. Пошук взаємовигідного механізму реалізації та збереження інтересів вказаного тристороннього... докладніше


Економічні механізми забезпечення природохоронною діяльністю
Вступ Основною метою національної екологічної політики України є забезпечення конституційного права громадян на безпечне навколишнє природне середовище. Тому інтеграція екологічної політики в усі напрями діяльності стає обов’язковою умовою переходу... докладніше


Економічна стабільність. Національна Безпека України
Вступ Економічна безпека суспільства включена в систему національної безпеки на ряду з такими її складовими, як забезпечення обороноздатності країни, підтримка стабільного миру в суспільстві, захист від екологічних лих, зовнішніх... докладніше


Вестернізація як стратегічний проект: стратегія «Золотого мільярда»
Вступ Концепція «золотого мільярда», розроблена прихильниками теорії «глобальних криз», зовсім тупикова. Нітрохи не краще й придумана послідовниками теорії «ріг достатку» версія, що ресурси Землі достатні для забезпечення потреб усього... докладніше


Внесок А.Маршала у світову економічну науку
Вступ У 90-х роках XIX ст. в Англії сформувалася так звана кембріджська економічна школа, засновником якої був досить відомий економіст кінця минулого і початку нинішнього століття Альфред Маршалл (1842—1924).... докладніше


Зародження та етапи розвитку економічної теорії
Вступ Економічна теорія як наука пройшла довгий шлях розвитку . Економічна думка зародилася в далекій давнині. Спочатку економічні погляди не виділяли у спеціальну галузь знань, вони були складовою єдиної... докладніше