Освіта та самоосвіта

Все для студентов и самообразования

Економічна теорія

Інфляція, її сутність, причини та види
Раніше вважалося, що помірна інфляція стимулює економічний розвиток, у наш час доведено, що країна може добитися позитивної економічної динаміки лише за умови забезпечення стабільно низької інфляції. Головними як соціальними... докладніше


Закрита та відкрита економіки: особливості та умови трансформації
Вступ Актуальність теми. Характерною ознакою глобальної економіки є те, що вона завдяки своїй ринковій природі є відкритою системою. Загальний рівень відкритості міжнародної економічної системи визначається ступенем відкритості її підсистем... докладніше


Перехідна економіка та її особливості
Вступ Проблема перехідної економіки — це проблема взаємозв’язку загальноекономічного і специфічного в суспільному розвитку. Особливості перехідних економік визначаються об’єктивною закономірністю розвитку від нижчого рівня до вищого і специфікою переходу... докладніше


Національна економіка — Питання до екзамену
1. Суть поняття «національне багатство» та його елементи Необхідною умовою розширення суспільного виробництва, поліпшення рівня життя його громадян є національне багатство країни. Національне багатство — це сукупність усіх нагромаджених... докладніше


Економічна теорія і економічна практика України в розв’язанні найактуальніших проблем економіки
Вступ Діалектика наукового пошуку та узагальнення поглядів щодо формування соціально-економічної політики споконвічно виявляла та визначала різнорідні принципи, ідеї, механізми, історичні аспекти еволюції закономірностей світогляду на ті або інші соціальні... докладніше


Формаційний і цивілізаційний підходи до періодизації суспільного розвитку
Вступ Соціально-економічний розвиток суспільства — це природно-історичний процес, унаслідок якого здійснюється поступальний рух людства від менш розвинутих до більш розвинутих суспільних форм. Але у представників економічної, соціологічної, історичної науки... докладніше


Ринок і держава, їх суть та характеристика
Вступ Актуальність теми. Світовий досвід показує, що найефективнішою формою організації економічного життя суспільства є ринкова економіка. Ринок характеризується передусім тим, що продукт у його умовах створюється виробником не для... докладніше


Національне багатство, його сутність, структура
Вступ Актуальність теми. Національне багатство є нагромадженим запасом ресурсів та благ, який виступає пріоритетним визначником результатів економічної діяльності та можливостей нації щодо майбутнього соціально-економічного розвитку. Воно формує матеріальну і... докладніше


Динаміка соціально-економічних показників в Україні з 2005 по 2010 рр.
Вступ Необхідними передумовами суспільно-політичних та економічних зрушень мали стати розбудова ефективної системи державного управління, формування дієздатного і відповідального політичного класу, створення нової якості влади в Україні. Тільки на такій... докладніше


Чи є Україна країною з ринково-економічною системою
Вступ. Україна — одна з молодих держав Східної Європи, що утворилася в 1991 році внаслідок розпаду величезної імперії — Радянського Союзу Вона, як і інші новостворені держави, колишні радянські... докладніше