ReferatsS

Все для студентов и самообразования

Економічна історія

Світова економічна криза 1929-1933 років. Шляхи виходу з неї
Вступ. 1. Причини, риси та характер найбільшої світової кризи. 2. “Новий курс” Ф. Рузвельта. 3. Подолання наслідків економічної кризи в країнах Західної Європи Висновок. Список використаної літератури. Вступ Економічна... докладніше


Работоргівля як прообраз міграції робочої сили
Вступ. 1. Особливості східного рабства. 2. Історико-правові аспекти проблеми рабства та работоргівлі. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Работоргівля в Африці існувала впродовж всієї відомої історії, але найбільшого розквіту вона... докладніше


Стан ринкової конкуренції в Україні
Вступ. Розділ 1. Основні риси досконалої та недосконалої конкуренції. 1.1. Конкуренція як категорія ринкової економіки. 1.2. Досконала та недосконала конкуренція. Розділ 2. Зміст та умови розвитку конкурентного середовища. Розділ... докладніше


Кейнсіанство. Кейнсіанська революція
1. Вступ. Кейнсіанство та його еволюція 2. Історичний портрет. Джон Мейнард Кейнс 3. „Кейнсіанська революція” 4. Кейнсіанська теоретична система 5. Висновки. Значення кейнсіанської теорії Використана література 1. ВСТУП. КЕЙНСІАНСТВО... докладніше


Внесок А.Маршалла у світову економічну науку та вплив його праць на формування сучасної економічної теорії
Вступ. 1. Економічні погляди А.Маршалла. Вплив його праць на сучасну економічну теорію. 2. Теорія ринку А.Маршалла та її значення. 3. Значення А.Маршалла у сучасній економічні теорії. Висновки. Список використаної... докладніше


Економічне відродження Німеччини у післявоєнний період. Економічне лідерство в Європі
Вступ. 1. Грошова і економічна реформи у Німеччині після Другої світової війни. 2. Розвиток у 70—90-х роках. Економічне лідерство в Європі. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Внаслідок Другої світової... докладніше


Промисловий переворот в країнах Західної Європи (ХІХст.)
Вступ. 1. Технічний прогрес, як рушійна сила промислового перевороту 2. Промисловий переворот в Англії 3. Особливості промислового перевороту у Франції 4. Історія промислового перевороту в Німеччині 5. Промисловий переворот... докладніше


Індустріальна історія України
Вступ Перші п”ятирічки. Демонтаж НЕПу 2. Індустріалізація: завдання, труднощі тахарактерні риси 3. Особливості процесу індустріалізаціїв Україні Висновки Використана література Вступ Наприкінці 20-х років у внутрішній політиці СРСР відбувся різкий... докладніше


Розвиток України у ХХ столітті
Вступ Соціально-економічний розвиток України на початку ХХ століття Аграрна реформа П. Столипіна Західноукраїнські землі на початку ХХ століття Висновок Використана література Вступ Початок ХХ століття характерний для України завершенням... докладніше


Господарство світу в 20-х рр. ХХ ст.
Вступ. 1. Економічні наслідки першої світової війни. 2. Версальська система. 3. План Дауеса та його наслідки. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Перша світова війна (1914—1918 pp.) дуже дорого обійшлася... докладніше