ReferatsS

Все для студентов и самообразования

Бухгалтерський облік

Облік витрат на ремонт і модернізацію основних засобів
Вступ Підприємства на своєму балансу мають велику кількість основних засобів. Для того, щоб продукція виробництва була конкурентоспроможною, потрібно модернізувати більшість основних засобів вітчизняних підприємств. На  сьогоднішній день у більшості... докладніше


Бухгалтерський облік. Предмет та його ведення
Зміст Вступ 1. Предмет бухгалтерського обліку 2. Класифікація господарських засобів і джерелїх формування 3. Господарські процеси як об'єкт бухгалтерського обліку 4. Базові принципи бухгалтерського обліку 5. Метод бухгалтерського обліку... докладніше


Облік бюджетних установ
1. Облік асигнувань бюджетних установ. 2. Порядок та облік розрахунків з підзвітними особами за витратами на господарські потреби. 3. Облік спеціальних коштів. Список використаної літератури. 1. Облік асигнувань бюджетних... докладніше


Анализ движения потока денежных средств в системе
Возрастающее значение теории потока денежных средств в финансовом анализе явилось причиной включения в систему "Экспресс-Анализ" методики исследования движения денежных потоков предприятия для оценки результатов его деятельности. Полная оценка финансового... докладніше


Облік інших необоротних активів
Вступ. 1. Поняття та класифікація інших необоротних матеріальних активів. 2. Синтетичний облік інших необоротних матеріальних активів. 3. Облік необоротних малоцінних та швидкозношуваних предметів. 4. Особливості обліку інших необоротних матеріальних... докладніше


Характеристика розподілу балансу бюджетної установи (оборотні активи) та метод його заповнення
Вступ. 1. Бухгалтерський баланс бюджетної установи. 2. Баланс бюджетної установи: особливості складання та розподілу. Висновки. Додатки. Список використаної літератури. Вступ Бухгалтерський облік в бюджетних установах ведеться методом подвійного запису... докладніше


Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості
Вступ Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості Структурно-логічна модель управління дебіторською заборгованістю підприємства Визначення оптимального розміру дебіторської заборгованості Аналітичні властивості показника відносної кредиторської заборгованості підприємств Висновки Список використаної літератури Вступ... докладніше


Організація обліку і аудиту грошових коштів і аналіз грошових потоків підприємства
ВСТУП РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти обліку грошових коштів 1.1. Грошові кошти як економічна категорія 1.2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази з обліку грошових коштів 1.3. Огляд літературних джерел з обліку... докладніше


Управлінський облік — методи та елементи
1. Метод управлінського обліку та його елементи. 2. Облік фінансових витрат. 3. Калькулювання за методом директ-костинг. Список використаної літератури. 1. Метод управлінського обліку та його елементи Методи, що використовуються... докладніше