ReferatsS

Все для студентов и самообразования

Банківська і біржова справа

Ринок цінних паперів, його формування в сучасних умовах
Вступ. Розділ 1. Сутність, структура, функції, закономірності виникнення і функціонування ринку цінних паперів. 1.1. Поняття ринку цінних паперів та його фінансових інструментів. 1.2. Структура ринку цінних паперів. 1.3. Функції... докладніше


Послуги банків з фінансового лізингу
Зміст 1. Сутність фінансового лізингу 2. Лізинг – як альтернатива банківського кредитування Вступ Актуальність розвитку лізингу в Україні зумовлена насамперед несприятливим станом парку устаткування (значна питома вага морально застарілого... докладніше


Договір банківського рахунку
Вступ Банківський рахунок Порядок відкриття рахунків у банках Факторинг Розрахунки 4.1. Безготівкові розрахунки 4.2 Готівкові розрахунки та обіг готівки Висновки Використана література Вступ Згідно з ст. б Закону України... докладніше


Валютне регулювання в Україні
Вступ. 1. Характеристика розвитку валютного регулювання в Україні. 2. Основні положення валютного регулювання та контролю, що діють в Україні. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Важливим у сучасних умовах є... докладніше


Ринок цінних паперів та особливості його функціонування в Україні
Вступ. 1. Теоретичні основи ринку цінних паперів. 1.1. Інструментарій фондового ринку. 1.2. Характеристика цінних паперів. 2. Методика оцінювання та аналізу цінних паперів. 3. Особливості ринку цінних паперів в Україні.... докладніше


Культурологія
1. Дати оцінку ролі козацтва у розвитку української культури. 2. Проаналізувати мистецтво доби еллінізму. Список використаної літератури. 1. Дати оцінку ролі козацтва у розвитку української культури Значну частину корпусу... докладніше


Світовий банк та його складові
Вступ. 1. Світовий банк та його складові. 2. Проектна діяльність Світового банка. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Існує нечітке представлення про Міжнародний валютний фонд з однієї сторони і про... докладніше


Споживче кредитування
Вступ. 1. Сутність споживчого кредиту та його види. 2. Товарний споживчий кредит. 3.Грошовий споживчий кредит. 4. Нові види грошових споживчих позик. 5. Специфіка банківської роботи зі споживчим кредитом. Висновки.... докладніше


Підприємництво в Україні
1. Сутність підприємництва і умови його існування. 1.1. Поняття підприємця і підприємництва. 1.2. Функції та умови існування підприємництва. 2. Дайте визначення простого й розширеного відтворення. Що спільного і в... докладніше


Банківські ресурси
Вступ: Необхідність ефективного формування банківських ресурсів. Формування власних коштів банку. Залучені кошти комерційного банку: Депозити до запитання юридичних і фізичних осіб; Строкові депозити; Суть та значення депозитної політики банку;... докладніше